3 února, 2023
Administrativní centra a kanceláře

Nejzdravější kancelář roku 2018 má Arval

Letošním výhercem kategorie Zdravá kanceláře 2018, pořádané v rámci soutěže CBRE Zasedačka roku, jsou pražské kanceláře společnosti Arval. U poroty Arval zabodoval svým koncepčním přístupem již při návrhu. Od samého začátku zohlednil všechny parametry kvality vnitřního prostředí od akustiky, přes osvětlení až po celkový „wellbeing“. Arvalu se podařilo ve svým prostorech vytvořit harmonické, příjemné produktivní prostředí.

  • Titul Zdravá kancelář CBRE Zasedačka roku získaly kanceláře leasingové společnosti Arval.
  • Porota Zdravé kanceláře se skládá z odborníků na jednotlivé aspekty zdravého vnitřního prostředí z řad členů České Rady pro šetrné budovy.
  • Kategorie Zdravá kancelář se vyhlašuje již pátým rokem.

Vítězné kanceláře Arval

Porotu oslovil především kvalitní přístup k rozvržení pracovního prostoru. Prostor kanceláří je velmi funkčně navržen, tak, že počítá s tichou i hlučnou činností a zároveň podporuje efektivní kooperaci mezi zaměstnanci. Arvalu se podařilo vytvořit kvalitní openspace, kde se pracuje v týmech.

Akustika prostoru je velmi dobře zvládnuta, v kancelářích se nevyskytuje nežádoucí ruch z kuchyněk a má dostatek telefonních boxů. Do kanceláří také pravidelně dochází fyzioterapeut, který aktivně vybízí zaměstnance k protažení. Další kladné body v hodnocení přinesla automatizace termoregulace, která přizpůsobuje teplotu počtu osob v místnosti a integruje s BMS.

Vysokou úroveň má i řešení osvětlení kanceláří. Budova je díky svému půdorysu dostatečně prosvětlená denním světlem, které vytváří kreativní a produktivní prostředí. Zvolený typ umělého osvětlení pak reaguje na intenzitu denního světla. Celkové „wellbeing“ vítězných kanceláří je na velmi dobré úrovni, kanceláře působí příjemným zabydleným dojmem. Porota ocenila používání přírodních materiálů i zohlednění pozitivního vlivu rostlin již při návrhu kanceláří. Celek dotváří pobytová zelená střecha, která kompenzuje nedostatek zeleně v okolí.

Finalisté Zdravé kanceláře

Dalšími oceněnými finalisty kategorie Zdravé kanceláře jsou společnosti Johnson & Johnson, MBank a cenu poroty získala Koma Modular.

Porotu Zdravé kanceláře velmi těší jednoznačný posun v úrovni českých kanceláří, který má možnost zhodnotit za uplynulých pět let soutěže. Povědomí o vlivu kvalitního prostředí na člověka a jeho výkonnost začíná být jednoznačně patrná. Současný stav na trhu práce navíc tento trend podporuje. Kvalitní vnitřní prostředí se stává konkurenční výhodou, která má dlouhodobější účinek než jednorázové zvýšení platu.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson porotu oslovil především svým důrazem na akustiku. Společnost si nechala zpracovat hned tři akustické studie, tak, aby dokázala navrhnout optimální prostory. Porota ocenila podporu alternativního způsobu dopravy, služeb vlastního lékaře, možnost zdravého stravování a používání certifikovaných materiálů při návrhu kanceláří.

Johnson & Johnson

MBank

Kanceláře MBank sídlí v budově AFI Karlín s nejzelenější fasádou ve střední Evropě, což samo o sobě zvyšuje celkové „wellbeing“. Porota ocenila urbanistické zasazení budovy do okolní zástavby, přívětivost i využití přilehlého okolí pražského Karlína. Samotné kanceláře měly dobře zregulovanou vzduchotechniku na koncentrace CO2. Naměřené hodnoty CO2 se pohybovaly v rozmezí 600 až 800 ppm, kdy se ještě neprojevuje pokles koncentrace a únava.

KOMA MODULAR

Kanceláře Koma Modular se porota Zdravé kanceláře rozhodla vyznamenat zvláštní cenou kvůli velmi dobře zvládnuté kvalitě vnitřního prostředí v jedinečném technologickém řešení kontejnerových bloků. Porota ocenila v těchto netradičních prostorách především dobře zvládnutou akustiku, tepelnou regulaci i ergonomii.

Koma Modular

Arval jako příklad dobré praxe

„V České Radě nás těší vzrůstající zájem o kvalitu vnitřního prostředí a snažíme se, aby tento trend měl konstantní charakter. Snažíme se povědomí o tématu zvyšovat a podporovat zájem o vytváření kvalitního prostředí. Na téma kvality vnitřního prostředí pořádáme řadu seminářů a exkursí, každý rok proto u výherce Zdravé kanceláře komentovanou prohlídku, kde se snažíme představit příklad dobré praxe. Do Arvalu se s námi můžete podívat 14.3.,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

Zdroj/foto: Hero & Outlaw, powered by McCann/Titulní foto (kancelář společnosti ARVAL)


Related Posts