5 února, 2023
Administrativní centra a kanceláře

Podle Savills budou pro rok 2020 kanceláře a alternativní aktiva hnací silou celosvětových investic do nemovitostí

Oddělení World Research společnosti Savills uvádí, že kanceláře v hlavních městech se celosvětově stanou investičním záměrem investorů do nemovitostí v roce 2020. Příležitosti však budou omezené a výnosy klesnou na rekordní minimum, mnozí tedy budou nuceni poohlížet se i jinde. Na významu budou proto postupně nabývat alternativní aktiva jako například studentské byty, bytové domy, sdílené bydlení a datová centra. Společnost Savills dále uvádí, že v celosvětovém měřítku zůstane v roce 2020 hlavním tématem investic do nemovitostí zajištění výnosu z příjmů.

Mezinárodní realitní poradce Savills v aktualizované zprávě výzkumného programu Impacts poukazuje na investiční příležitosti v USA, v regionu Evropy, Středního východu a Afriky a v Asijsko-pacifickém regionu pro strategie investování typu core, core+, value add, opportunistic a alternative pro rok 2020. Ty se liší od mixed-use projektů a kanceláří v amerických „miléniových“ městech, jako jsou Charlotte a Tampa (koupě typu core+), přes aktiva v podobě sdíleného bydlení a studentských bytů v Indii (koupě typu opportunistic), až po prémiové kanceláře v Dubaji a Rijádu (koupě typu core) nebo nemovitosti v oblasti pohostinství v turistických destinacích v Itálii, Portugalsku a Řecku (koupě typu alternative).

Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství společnosti Savills ČR a SR, říká:  „Očekáváme, že s růstem nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a vzestupem e-commerce budou v České republice nejvýnosnějšími investicemi logistická aktiva. Nárůst e-commerce v celé Evropě motivuje poptávku po logistických prostorech, a to v první řadě v zemích s nejvyšší mírou její penetrace. Většina evropských zemí se potýká s nedostatkem vhodných logistických areálů, což bude i nadále vyvíjet tlak na nájemné.“

Rasheed Hassan, vedoucí přeshraničního investičního týmu Savills, uvádí: „Pokud se podaří eliminovat ze světového trhu alespoň část nejistoty, například podepsáním Dohody o Brexitu nebo zmírněním napětí ve světovém obchodu, uvolní se zadržovaná poptávka po investicích do nemovitostí, která v mnoha případech přesáhne aktiva typu core. Trh s nemovitostmi budou i nadále pohánět poměrně atraktivní výnosy a jak se zdá, je to především úrokovými sazbami, které zůstanou dlouhodobě na nízkých hodnotách.“

Paul Tostevin, vedoucí týmu Savills World Research, dodává: „Naše investiční prognózy vycházejí ze zdrženlivých vyhlídek světové ekonomiky a zvýšené politické nejistoty, ačkoli MMF pro rok 2020 předpovídá mírné zrychlení celosvětového růstu na 3,4 % oproti 3 % v roce 2019. Z ukazatelů vyplývá, že objemy světového obchodu se v roce 2020 stabilizují,  ekonomické prostředí však zůstává křehké, což ovlivní chování investorů.“

Zdroj: Savills World Research

Pět témat spol. Savills pro celosvětové investice do nemovitostí v roce 2020:

  • Vyhledání správných akcií: kanceláře jsou ve všech regionech nejlepší volbou z investic typu core. Výzvou je nalezení akcií, do nichž lze investovat. Jednou z překážek je nedostatek likvidity, a to zejména v Asii, kde investoři drží své akcie po delší dobu.
  • Do popředí zájmu se dostávají specifické segmenty: na některých trzích nyní do popředí zájmu nově vstupují specifické segmenty, jakými jsou rezidenční sektor a datová centra. Společenské a technologické změny povedou k růstu zájmu, avšak klíčové je porozumění operačnímu riziku.
  • Pokračující hledání zdrojů příjmů: nemovitosti zůstanou na celosvětové scéně v porovnání s akciemi a dluhopisy i nadále vysoce atraktivní, a to mimo jiné vlivem velmi nízkých úrokových sazeb a velké návratnosti kapitálových příjmů.
  • Neopomíjet makroekonomické prostředí: mikrotrhy jsou stále zásadní, ale v dnešním geopolitickém prostředí nelze opomenout ani makroekonomické prostředí. Mezi faktory vlivu patří obchodní války, populistické vládní programy a klimatické riziko.
  • Nelze hovořit o jednom cyklu: navzdory dnešnímu globalizovanému a vysoce propojenému světu je pozoruhodné, že různá města, země a odvětví se stále nacházejí v různých fázích cyklu.

Co se stalo v roce 2019?

Objemy celosvětových investic do nemovitostí v roce 2019 skončily na rekordních úrovních roku 2018, přesto však byly druhé nejvyšší. Sophie Chick, vedoucí Savills World Research, říká: „Tento pokles nebyl důsledkem nedostatku kapitálu, ale spíše nedostatku aktiv na trhu. Pokud se zaměříme na jednotlivé sektory, došlo v roce 2019 k největšímu nárůstu objemu u kanceláří a bydlení pro seniory, a to o 6 %. Průmyslový sektor zaznamenal mírnější růst o 3 %, tento sektor je však nyní po 21% poklesu maloobchodních investic třetím největším na světě.“

Zdroj/foto: Savills CZ s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts