5 února, 2023
Administrativní centra a kanceláře

Savills: Evropský trh s kancelářskými prostory, Praha očekává v roce 2019 pokles

Podle poslední zprávy společnosti Savills týkající se vývoje na trhu komerčních nemovitostí se předpokládá, že realizovaná poptávka po kancelářských prostorách v Evropě dosáhne do konce roku 2019 celkového objemu 9,2 mil. metrů čtverečních, což bude o 4 % méně než v roce 2018. Na pražském trhu kancelářských prostor bude tento meziroční pokles pravděpodobně  ještě vyšší. Celkový objem uzavřených nájemních transakcí v české metropoli dosáhne v roce 2019 zhruba 400 000 metrů čtverečních, což by odpovídalo poklesu o  22 % ve srovnání s rokem 2018. Poptávka po administrativních prostorách v hlavním městě České republiky tak pokračuje v sestupném trendu, který začal ve 2. čtvrtletí tohoto roku.

Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 dosáhla celková hrubá realizovaná poptávka po kancelářských prostorách v Praze 300 000 metrů čtverečních, což je o 16 % méně než ve stejném období loňského roku. Pronájmy uzavřené v samotném 3. čtvrtletí dosáhly 85 200 metrů čtverečních, což značí mezičtvrtletní pokles o 17 % a meziroční pokles o 35 %. Toto oslabení  se odrazí v celkovém ročním objemu podepsaných pronájmů, který by v letošním roce mohl představovat zhruba 400 000 metrů čtverečních.

Nedostatek kvalitních volných prostor k pronájmu nacházejících se v předních obchodních čtvrtích (CBD) evropských metropolí, kde průměrná míra neobsazenosti klesla z 6,1 % na konci 2. čtvrtletí na 5,6 % na konci 3. čtvrtletí, nadále omezuje alternativy, které mají nájemci na výběr.

Míra neobsazenosti v Praze zůstala výrazně pod evropským průměrem a dosáhla 5,1 % (přibližně 183 000 metrů čtverečních neobsazených moderních kancelářských prostor). Bude-li do konce roku dostavěno všech šest budov, jejichž dokončení je pro toto období v plánu, na pražský trh přibude v posledním čtvrtletí roku 2019 dalších 40 000 metrů čtverečních spekulativních (tedy neobsazených) administrativních prostor.

Celkový objem výstavby za rok 2019 se tak dostane na cca 206 000 metrů čtverečních – nejvyšší úroveň od roku 2008. Vzhledem k oslabení poptávky spekulativní výstavba nejspíše zapříčiní mírný nárůst neobsazenosti.

Stabilní úroveň poptávky napříč evropskými hlavními městy zrychlila růst nájemného v roce 2019. Od 3. čtvrtletí 2018 se nájemné za kanceláře nejvyšší kvality v centrálních obchodních čtvrtích zvýšilo v průměru o 6,2 %, oproti 4,0% navýšení v předcházejících 12 měsících. Nicméně v Praze se kvůli ochabující poptávce a očekávanému objemu nové výstavby – hlavní město má ve výstavbě 316 800 metrů čtverečních převážně nových kancelářských prostor, které by měly být dokončeny do konce roku 2021 – nejvyšší dosahované nájemné během uplynulých 12 měsíců zvýšilo pouze o 1 %.

„Pokračující nejistota ohledně dlouhodobého ekonomického vývoje a také omezená dostupnost pracovních sil v Praze nadále tlumí poptávku po kancelářích. Nové prostory, které by měly být na trh dodány koncem roku 2019 a také v průběhu roku 2020, mírně zvednou míru neobsazenosti, což by mohlo zlepšit konkurenční prostředí na pražském trhu. Očekává se, že výše nájemného zůstane z velké části nedotčena a k dalšímu růstu nájemného pravděpodobně dojde zejména u jednotek v nových a budoucích projektech, které zohledňují zvýšené stavební náklady,“ uvedl Petr Florián, Senior Office Consultant spol. Savills.

Rok 2019 se ukázal být také dalším rokem konjuktury flexibilních kanceláří v celé Evropě. V prvních třech kvartálech letošního roku se zvýšil podíl tohoto sektoru na celkovém objemu realizované poptávky na 12 %, přičemž za celý rok 2018 dosáhl 10,2 % . Naproti tomu poptávka ze strany poskytovatelů flexibilních kanceláří v Praze klesla a za první tři čtvrtletí roku 2019 dosáhla 4% podílu na celkovém objemu podepsaných pronájmů , oproti 6 % ve stejném období loňského roku.

Report ke stažení

Zdroj/foto: Savills CZ s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts