31 ledna, 2023
Administrativní centra a kanceláře

Savills: Výstavba kancelářských budov v Evropě dosahuje pětiletého maxima

Podle mezinárodní realitní poradenské společnosti Savills budou společnosti, hledající na evropském trhu prvotřídní administrativní prostory k pronájmu, čelit vysoké míře konkurence, a to navzdory skutečnosti, že výstavba nových kancelářských ploch je za posledních pět let nejaktivnější. Jak se uvádí ve zprávě European Office Development (Výstavba kanceláří v Evropě) společnosti Savills, nové kancelářské prostory, které mají být v regionu dokončeny v letošním roce, poskytnou o 26 % více prostor než v roce 2020.

Průměrná míra neobsazenosti v mnoha evropských městech – včetně Berlína, Stockholmu, Amsterdamu a Paříže, však zůstane pod hranicí 6 %, což je zařadí mezi trhy s vysokou mírou konkurence z hlediska pronájmu kancelářských prostor.

Celkově by měla být v letošním roce na 24 trzích v regionu dokončena výstavba kancelářských prostor o rozloze 5,2 milionů m2. Podobný objem administrativních ploch (5,1 milionů m2) by měl být dokončen i v roce 2022. Jedná se o nejvyšší objem dokončené výstavby za posledních pět let.

CFIG Real Estate rozjíždí svůj první developerský projekt. V Pardubicích vznikne moderní administrativní centrum Palachovka

Společnost Savills však předpokládá, že vzhledem k tomu, že polovina těchto prostor je již předpronajata – 54 % kancelářských prostor, které mají být dokončeny v roce 2021 a 39 % z ploch dodaných v roce 2022, tak budou vzhledem k předpokládané úrovni poptávky všechny nové kancelářské prostory rychle obsazeny.

Lenka Pechová, senior research analyst spol. Savills ČR a SR, dodává: „Z prostor, které by měly být v Praze dokončeny v letech 2021-2022 je zhruba 44 300 m2 již předpronajato a spekulativní výstavba je odhadována na úrovni 122 000 m2, což odpovídá 3,3 % současné celkové nabídky.“

Největší nedostatek prémiových kanceláří bude v Berlíně, kde se letos očekává 2,3% neobsazenost, přičemž i v ostatních německých městech je nabídka volných kancelářských ploch velmi nízká. V roce 2021 by měla míra neobsazenosti v Kolíně nad Rýnem klesnout na 2,9 %, zatímco v Hamburku by mohla dosáhnout 4 %.

Podíly předem zasmluvněných ploch jsou nižší než v předchozích letech (kdy se pohybovaly mezi 55 % a 60 %), nicméně Eri Mitsostergiou, ředitelka oddělení evropského výzkumu trhu spol. Savills, dodává: „Kvalitní pracovní prostory jsou pro nájemce prioritou, a protože se očekává, že tento trend bude pokračovat, nabídka zůstává omezená.“

Zpráva také potvrzuje názory, které zazněly v nejnovější publikaci Impacts, kterou společnost Savills zveřejnila minulý měsíc. V publikaci se uvádí, že přechod na hybridní model práce je největší výzvou, které budou společnosti v příštích pěti letech čelit. „Vzhledem k nízké dostupnosti kanceláří v mnoha lokalitách je lepší začít hledat prostory, které vám budou pro hybridní model práce vyhovovat, raději dříve než později,“ uvádí se v publikaci.

Nedostatek kancelářských prostor zaznamenala společnost Savills také ve Stockholmu, kde se neobsazenost pohybuje na úrovni 5 %, a dále v Mnichově, kde by nepronajaté kancelářské prostory mohly tvořit 4 % trhu. V Lisabonu to bude 7,2 %, v londýnském West Endu 7,3 %, v Barceloně a Praze se pro konec roku předpokládá 8,5 % neobsazených prostor.

Zpráva European Office Development předpovídá, že zvýšení sekundární nabídky by mělo způsobit celkový nárůst průměrné míry neobsazenosti v celé sledované oblasti, nicméně velká část z toho nemusí být atraktivní z hlediska splnění současných požadavků nájemců, zejména týkajících se oblasti ESG a vhodnosti pro digitalizaci.

Společnost Savills předpokládá, že objem neobsazených kanceláří povede k posunu o 80 bazických bodů směrem nahoru, takže prázdné kanceláře budou v průměru tvořit 7,5 % z celkové nabídky sledovaných trhů.

Na evropských trzích se předpokládá nejvyšší míra neobsazenosti ve Varšavě (11 %), Bukurešti (11 %) a pařížské čtvrti La Defense (13,5 %), uvádí Savills.

Pavel Novák, vedoucí oddělení pronájmu kancelářských prostor, Savills ČR a SR, říká: „Jen v Evropě letos přibude téměř 1,5krát více moderních kanceláří, než je objem všech administrativních ploch v celé Praze. Vzhledem k tomu, že si již většinu z těchto prostor stihly firmy pronajmout, a to i navzdory nejistotě spojené s pandemií, bylo by mylné se domnívat, že kancelářský sektor je v úpadku. Z čísel je navíc již nyní zřejmé, že příští rok bude z hlediska nabídky a poptávky přinejmenším podobný. I v České republice firmy přecházejí na hybridní model práce, který kombinuje práci z domova a z kanceláře, a tak zájem o moderní a ekologické budovy, které tomuto stylu práce více vyhovují, roste.“

O společnosti Savills

Savills CZ s. r. o. je součástí globální společnosti Savills plc poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí zalistovaná na akciové burze London Stock Exchange. Týmy Savills působí ve více než 600 vlastních i partnerských kancelářích. Společnost zaměstnává přes 39 000 profesionálů ve více než 70 státech na území Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Pacifiku, Afriky i Blízkého východu, kde nabízí široké spektrum specializovaných poradenských služeb a služeb v oblasti managementu a investic klientům z celého světa.

V České republice je společnost Savills aktivní od roku 2017. Přes 60 expertů její pražské kanceláře klientům nabízí odborné služby od investičního poradenství, oceňování, agendy pronájmů a správy nemovitostí přes konzultace v oblasti výstavby a plánování projektů až po průzkum trhu v sedmi hlavních sektorech: průmysl a logistika, kanceláře, maloobchod, volný čas, hotely, rezidenční bydlení a ubytování pro studenty.

Zdroj/foto: Savills Czech & Slovak Republics/Ilustrativní foto (www.pexels.com)

Related Posts