19 dubna, 2024
Architektura a design

Studentská architektonická soutěž zná vítěze. Studenti si rozdělili 350 tisíc korun a získali stáž u Josefa Pleskota

Ceny ve studentské architektonické soutěži Central Group jsou rozdány. V pražském Centru architektury a městského plánování CAMP proběhlo vyhlášení výsledků již 10. ročníku soutěže. Studenti si odnesli ceny v hodnotě 350 tisíc korun a vítězové obou kategorií i stáž v ateliéru předního českého architekta Josefa Pleskota. Byla udělena také zvláštní cena Sdružení pro architekturu a rozvoj, jehož je Josef Pleskot členem. Na stáž se tak mohou těšit celkem tři studenti. Soutěžilo se v kategorii Kreativní a inovativní bydlení a kategorii Praktické a efektivní bydlení. Porotci, mezi které patřili historik architektury Zdeněk Lukeš a architekti David Vávra, Adam Gebrian či Ondřej Chybík, vybírali ze 47 návrhů.

Central Group podporuje touto formou studenty českých vysokých škol již řadu let. Pořádáním architektonických soutěží tak výrazně přispívá ke vzdělávání nastupující generace. „Cítím, že Central Group pozice největšího rezidenčního stavitele v zemi zavazuje. Proto chceme přispět k rozvoji a vzdělávání v našem oboru. A jsem moc rád, že pořádáním studentských architektonických soutěží můžeme podpořit mladé talenty,“ řekl šéf Central Group a iniciátor soutěže Dušan Kunovský.

Do 10. ročníku studenti přihlásili celkem 47 návrhů, z nichž 24 porota hodnotila v kategorii Kreativní a inovativní bydlení a 23 návrhů se o ceny ucházelo v kategorii Praktické a efektivní bydlení. Porotě předsedal historik architektury Zdeněk Lukeš, kterého překvapila absence více avantgardních návrhů. „Je vidět, že současní studenti jsou v určitých kleštích, protože na jedné straně po nich chceme, aby navrhli dům, ve kterém se dá bydlet. A na straně druhé chceme, aby se více odvázali a aby nedělali jen něco konvenčního, ale vymysleli něco originálního,“ popsal své dojmy Lukeš.

Mezi porotci jednoznačně převažoval názor, že pořádání architektonických soutěží je nejen pro studenty velmi důležité. „Je skvělé, že u nás taková příležitost pro studenty vůbec existuje, tedy že se studenti a později architekti účastní soutěží, protože to je pro ně do budoucna naprosto zásadní věc“, ocenil pořádání soutěže architekt a herec David Vávra.

Jeho slova potvrzuje i vítěz jednoho z přechozích ročníků a nyní úspěšný architekt Ondřej Chybík, který rovněž došlé návrhy pečlivě hodnotil. „Když jsem před sedmi lety vyhrál soutěž Central Group, byl to pro mě obrovský impuls a potvrzení, že soutěžení má smysl. To se potvrzuje nyní, kdy naše kancelář má 90 procent zakázek právě z vyhraných soutěží,“ doplnil Chybík.

Porotu celkem překvapil rozdílný přístup při zpracování soutěžních návrhů. Všiml si toho i architekt a propagátor architektury Adam Gebrian. „Viděli jsme hodně velké rozdíly v přístupu studentů, a nejen mě zaujaly zejména ty projekty, které se zabývaly nějakým komplexním problémem a ten problém pojmenovaly. Je vidět, že si studenti uvědomují, že životní či profesní realita není vůbec snadná. Vědí, že se musí vyrovnat s celou řadou různých kompromisů,“ ohodnotil oceněné návrhy Gebrian.

Výsledky studentské architektonické soutěže Central Group
Vítěz každé z kategorií získal odměnu 100 000 Kč, studenti na druhých místech 50 000 Kč a třetí místa pak 25 000 Kč. Stáž v ateliéru předního českého architekta Josefa Pleskota získali oba vítězové a jako zvláštní cenu Sdružení pro architekturu a rozvoj další účastník, kterého si Josef Pleskot sám vybral.

Praktické a efektivní bydlení

1. místo (100 tis. Kč + stáž u architekta Josefa Pleskota)
Bc. Václav Ulč, ČVUT – Fakulta architektury
Bydlení Břevnov

2. místo (50 tis. Kč + stáž u architekta Josefa Pleskota)
Bc. Martin Holba, Akademie výtvarných umění v Praze
Domy Úštěk

3. místo (25 tis. Kč)
Bc. Adam Novotník, ČVUT – Fakulta architektury
Prolínání Úvaly

Kreativní a inovativní bydlení

1. místo (100 tis. Kč + stáž u architekta Josefa Pleskota)
Bc. Anna Svobodová, Bc. Ondřej Blaha, Akademie výtvarných umění v Praze
Domovní blok Karlín

2. místo (50 tis. Kč)
Bc. Nikola Macháčová, ČVUT – Fakulta architektury
Udržitelný cohousing pro segregované sociální skupiny

3. místo (25 tis. Kč)
Martin Petřík, ČVUT – Fakulta architektury, Akademie výtvarných umění v Praze
Creative housing Slovan

Studenti se zúčastnili i navazující debaty

Je inovativnost a například i vnější tvarová originalita tím, co má v rezidenčním návrhu převažovat? Nebo je to naopak efektivita a třeba i úspornost vnitřního členění bytů? To bylo také hlavní téma veřejné architektonické debaty, která se uskutečnila po vyhlášení výsledků soutěže. Debaty se zúčastnili nejen studenti architektury, členové poroty, ale také další slavní čeští architekti včetně Josefa Pleskota.

Zdroj/foto: CENTRAL GROUP a.s./CENTRAL GROUP a.s., ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Related Posts