2 února, 2023
Facility a technologie budov

Bezpečnější a efektivnější: Letiště v Katánii je nově vybaveno integrovaným systémem pro automatizaci budov společnosti Siemens

Letiště v Katánii, které v roce 2018 odbavilo téměř deset milionů cestujících, nadále roste a upevňuje svou vedoucí pozici v jižní Itálii. Tím se toto středisko stává stále důležitější strategickou součástí středomořské letecké sítě. V důsledku toho však čelí větším výzvám v oblasti bezpečnosti a energetické účinnosti. S ohledem na tyto souvislosti se proto sicilské letiště rozhodlo svěřit svůj projekt integrované automatizace budov společnosti Siemens. Cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň bezpečnosti a monitorovat celkovou spotřebu energie v tomto středisku.

  • Optimalizace zabezpečení díky zapojení kamerového systému Siveillance do systému kontroly vstupu SiPass
  • Spolehlivější a přesnější detekce požáru pomocí systému Sinteso integrovaném v softwaru pro správu budov Desigo CC
  • Cloudový software Navigator pro optimalizaci spotřeby energie

„S naší spoluprací se společností Siemens, která nám umožnila dále zvyšovat bezpečnost a energetickou účinnost našeho letiště, jsme maximálně spokojeni,“ říká Antonio Palumbo, vedoucí informačních systémů letištního terminálu Katánie. „Pokračující růst letiště v Katánii, které by v roce 2019 mělo odbavit více než 10 milionů cestujících, znamená větší výzvy, které je třeba řešit a překonat, což je možné pouze s pomocí špičkových inovativních společností, jako je Siemens. Díky novému kamerovému systému s plnou integrací do systému kontroly vstupu, platformě pro energetickou účinnost a novému systému detekce požáru můžeme bezpečně tvrdit, že jsme pozvedli naše středisko na úroveň velkých mezinárodních letišť.“

Jedním z hlavních úkolů byl kompletní přechod analogového kamerového systému na digitální platformu Siveillance a také instalace dalších 250 digitálních Full HD videokamer navíc k 180 kamerám, které jsou již na letišti umístěny. Siveillance je platforma „Command and Control“, která přináší efektivní zvládání bezpečnostních incidentů a řešení kritických situací. Platforma Siveillance Video Management System byla integrována se systémem kontroly vstupu SiPass, aby se dále zvýšila úroveň kontroly v neveřejných zónách letiště, které jsou přístupné pouze oprávněným osobám.

Dalším krokem bylo nahrazení předchozího systému Algorex novým systémem detekce požáru Sinteso. Ten je řízený výhradně pomocí softwaru Desigo CC, který je lokálně propojen s virtuálním serverem letiště. To zvyšuje spolehlivost, bezpečnost a přesnost a zároveň zajišťuje téměř neomezenou škálovatelnost.

Aby bylo letiště v Katánii, které je již certifikováno podle normy ISO 50001, ještě energeticky účinnější, bude instalována cloudová platforma Navigator, která bude monitorovat a spravovat veškeré budovy letiště, které spotřebovávají energii. Navigator umožní letišti identifikovat oblasti neefektivní spotřeby energie a po pěti až šesti měsíčním období analýzy určit, jak optimalizovat spotřebu energie. To je nezbytné pro strukturovaný, energeticky efektivní design.

„Provoz letišť je stále složitější. Nesourodé systémy instalované v budovách ztěžují integraci a kladou značné nároky na školení zaměstnanců,“ říká Duncan Hand, manažer pro obchodní rozvoj v Siemens Digital Airports. „Letiště Katánie si vybralo bezproblémový nadstavbový systém Siemens Desigo CC s integrovanými platformami Siveillance VMS a Navigator. Tím letiště Katánie získává ideální pozici pro optimalizaci své provozní efektivity a využívání dalších výhod, které digitalizace přinese.“

Zdroj/foto: Siemens, s.r.o.

Related Posts