10 května, 2024
Facility a technologie budov

Den Země: Skanska přispívá k ochraně přírody

Skanska se v ČR a SR dlouhodobě věnuje udržitelnému stavitelství, šetření přírodních zdrojů a využívání recyklovaných stavebních materiálů. Dva roky na všech svých projektech, staveništích a podpůrných provozech využívá tzv. zelenou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Pro administrativní projekt Visionary a bytový dům Botanica K 1 a 2 získala nejvyšší environmentální certifikace v České republice.

Využití zelené energie na stavbách a provozovnách Skanska

Odběrná místa Skanska využívala v roce 2018 i nadále silovou elektrickou energii pocházející 100% z obnovitelných zdrojů energie (vítr a biomasa). Původ odebrané „zelené energie“ je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i na stavebních projektech. V roce 2018 Skanska odebrala celkem 11 GWh elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Díky tomu se každoročně do ovzduší dostalo o 5 600 tun CO2 méně.

Skanska zároveň podporuje elektromobilitu. Část vozového parku firmy je vyčleněna pro sdílení mezi zaměstnanci, využíváme i hybridy a elektro auta, jež je možné nabít například před centrálou Skanska v pražském Karlíně. Podle statistik ČEZ jsou nejvíce užívané veřejné dobíjecí stanice v ČR právě před centrálou Corso Court (61 873 kWh) a před budovou Visionary (41 609 kWh).

Recyklace v cirkulární ekonomice

Redukce využívání primárních přírodních neobnovitelných surovin je náš dlouhodobý cíl. „Pokud je to možné, využíváme na našich stavbách recyklované stavební materiály. Například při rekonstrukci dálnic D1 a D11 Skanska vyrobila v roce 2018 z druhotného betonu 137 000 tun recyklovaného kameniva, také jsme využili odpadní popílek v množství 175 000 m3. Tyto hmoty nahradily materiál z přírodního kameniva či zeminy. Snažíme se také vracet do oběhu znovuzískané asfaltové směsi. Pokud je to technologicky a procesně možné, recykláty přidáváme i do stavebních produktů, aby dále sloužily a nezatěžovaly životní prostředí. Těmito kroky zvyšujeme důvěru v postupy nakládání s recyklovanými a demoličními materiály a podporujeme oběhovou ekonomiku ve stavebnictví,“ uvádí Karel Fronk, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Skanska ČR a SR.

Klima mění Česko – televizní dokument

Při našich stavebních činnostech se dopadem na klima dlouhodobě zabýváme. Důležitým faktorem je i propagace a vzdělávání. Podpořili jsme proto tvorbu dokumentu České televize, který se věnuje problematice klimatických změn.

Dokument je přístupný na ZDE

Šedá voda

V bytovém domě Botanica K byla poprvé v ČR využita recyklační technologie tzv. šedé vody. Principem je čištění použité vody z umyvadel, van a sprch a její opětovné využití ke splachování toalet. Díky tomu se v bytovém domě Botanica K 3 a 4 ročně ušetřilo 26 % běžné spotřeby pitné vody, což v prvním roce užívání v konečném součtu znamenalo 1,2 milionu litrů uspořené pitné vody.

Nejvyšší environmentální certifikace

Skanska získala pro své dva poslední realizované projekty nejvyšší environmentální hodnocení dosud udělené v České republice.

Kancelářská budova Visionary

  • První kancelářská budova, která získala certifikaci WELL Core & Shell v ČR a ve střední Evropě
  • Hodnocení LEED Platinum při dosažených 95 bodech, s tímto kritériem aktuálně „nejzelenější“ kancelářská budova v ČR a ve střední Evropě
  • Spotřeba energie nižší o 43 %
  • Úspora pitné vody na zařizovacích předmětech 40 %
  • Stavební materiály s recyklovaným obsahem (16 %), certifikované dřevo (58 %) a materiály z místních zdrojů (37 %)
Visionary (Foto – Tomáš Hejzlar)

Bytový dům Botanica K 1 a 2

  • Hodnocení BREEAM Excellent jako první rezidenční projekt v ČR
  • Náklady na energie jsou nižší o 28 %
  • Úspora pitné vody díky úsporným armaturám a technologii tzv. šedé vody 40 %
  • 97,42 % stavebního materiálu bylo recyklováno
  • Veškeré dřevo použité během výstavby i dřevo zabudované je z legálního hospodaření a těžby. Pro výběr zabudovaných materiálů byly vybrány přednostně materiály, které pro proces výroby deklarují odpovědný postup (certifikovaný EMS, ISO 14001)

Zdroj/foto: Skanska a.s./Titulní foto Botanica K (1, 2)

Related Posts