2 února, 2023
Facility a technologie budov

Eskalátor se vrací do Obchodního domu Zlín

Byly první pohyblivé schody v zemi instalovány v obchodním domě Bílá labuť v Praze? Zdroje uvádí, že tím úplně prvním krytým eskalátorem se stala v roce 1926 pohyblivá dráha v trase zrušené pozemní lanovky na Letnou. Šlo ovšem spíše o jakýsi pohyblivý chodník než o pohyblivé schody v pravém smyslu slova. Dalším dohledatelným údajem je již zmíněná Bílá labuť v Praze…

Podnikatel Jaroslav Brouk svůj obchodní dům vybavil pohyblivými schody v roce 1939 a spousta historických pramenů přebírá informaci o prvním eskalátoru v této podobě.

Zlín ovšem může být právem hrdý, protože to byl právě Obchodní dům Baťa, ve kterém byl nainstalován první eskalátor v zemi.

„Už v roce 1933 se v novinovém článku objevila informace o tom, že Obchodní dům Baťa bude mít pohyblivé schody,“ uvádí historik PhDr. Zdeněk Pokluda s odkazem do novin Zlín, sdělení zaměstnanců firmy Baťa.

Nebyl by to Tomáš Baťa, kdyby na svých cestách za oceán nesledoval světové moderní trendy. Jedním z nich byl vynález Američana Jesse W. Rena. Ten si 15. března 1892 nechal patentovat vynález a později v New Yorku postavil první eskalátor formou zábavné atrakce. Za jednoho z otců myšlenky pohyblivých schodů je považován také konstruktér Charles Seeberger, ten název svého vynálezu sestavil z amerického výrazu pro výtah (elevator) a latinského slova pro schodiště (scala). Na konci 19. století společně se společností Otis Elevator Company uvedli do provozu první komerční pohyblivé schody na světě. Patentovou válku nakonec vyhrála právě Otisova výtahová společnost, která od Seebergera i Rena patenty odkoupila.

Nicméně to byl právě Jesse W. Reno, který je autorem konstrukce pohyblivých schodů Obchodního domu Baťa. „Novinová zpráva z konce května 1934 uvádí, že právě probíhá instalace eskalátoru mezi 2. a 3. etáží Obchodního domu, spuštění se očekává do dvou týdnů,“ doplňuje PhDr. Zdeněk Pokluda. Schody sloužily dlouhá desetiletí, v poslední dekádě svého působení už spíše jako statické schody a na konci 80. let minulého století byly odstaveny úplně.

Po téměř 30 letech se pohyblivé schody vrací do Obchodní domu, tentokrát do centra budovy. Přímo k hlavnímu vstupu. Tak, jak by si to Tomáš Baťa určitě přál…

Zdroj/foto: PRIOR Zlín, s.r.o.

Related Posts