2 února, 2023
Facility a technologie budov

Projekty EPC ušetří desítky milionů za energie, navíc pomohou zlepšit ovzduší v Ústeckém kraji

Významné investiční akce čekají ještě v tomto roce několik desítek budov v Ústeckém kraji. Jejich energetické hospodářství projde kompletní modernizací. Stane se tak prostřednictvím projektů EPC (Energy Performance Contracting), které povedou k nižším nákladům za energie. Společnost MVV Energie CZ a.s., která uspěla ve výběrovém řízení Ústeckého kraje, modernizaci objektů zajišťuje a navíc garantuje, že dojde k úsporám energií v rozsahu, který v nabídce předložila. Veškeré práce a technologie budou hrazeny z budoucích úspor. Tím jsou minimalizovány přímé investice ze strany kraje a ušetřené prostředky mohou být použity na jiné investiční akce.

EPC je komplexní službou zahrnující návrh úsporných opatření, jejich přípravu a vlastní realizaci i následný energetický management. „Ručíme za nižší spotřebu energií. To znamená nejen nižší provozní náklady a modernizaci technologických zařízení budov, ale také čistší ovzduší. Oč se méně spotřebuje, o to bude třeba méně vyrobit – tedy nemuset spálit v uhelných zdrojích. Nemluvě o zásadním poklesu produkce CO2,“ vysvětluje Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb MVV Energie CZ, která patří k průkopníkům EPC v České republice.

Investice do 10 objektů škol a zařízení sociálních služeb ve vlastnictví Ústeckého kraje byly vypočteny na 51,1 milionů korun. Pokryjí zejména instalaci kogeneračních jednotek, úpravy technologií výměníkových stanic, modernizaci systému měření a regulace, prádelenské technologie nebo využití více než 4000 moderních regulovatelných LED svítidel. Jak zmíněno, velkou výhodou služby je, že financování probíhá z budoucích smluvně garantovaných úspor. V tomto případě půjde o 73,3 milionů Kč během 10 let.

Vzduch v nevětraných budovách bývá znečištěnější než u silnice

Kraj tedy nepotřebuje téměř žádný vstupní kapitál, přitom každý rok následující dekády ušetří více než 5 TJ tepla, 800 MWh elektrické energie, ale také například 7 000 m3 vody. I díky tomu se úspora CO2 vyšplhá na více než 1100 tun.

„Ústecký kraj v letošním roce dokončil Územní energetickou koncepci kraje, ve které se hlásí k trendu snižování emisí CO2. Jednou z cest k naplnění koncepce je právě i využití metody EPC pro snižování spotřeby energií. Navíc nám tato metoda umožňuje investice realizovat i při snížených příjmech a nezbytných úsporách krajského rozpočtu způsobených propadem hospodářství po koronavirové krizi,“ vysvětlil náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

EPC projekty s garantovanou úsporou

Úspěšný průběh zakázky potvrzuje, že metoda EPC má velmi široké využití nejen pro municipální sféru, ale i pro objekty vysokých škol, kolejí, kampusů apod. Další projekty zvyšování energetické účinnosti budov a podniků jsou v Ústeckém kraji v plánu už během příštích let.

MVV Energie CZ realizuje projekty EPC i pro objekty vysokoškolských kolejí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Zde se předpokládá investice ve výši 11 milionů Kč a garantovaná úspora bude činit 13,4 milionů korun během následujících 9 let.

MVV Energie CZ je navíc v Ústeckém kraji prostřednictvím dceřiných společností významným dodavatelem energií. Zodpovědnou energii kombinující výrobu se zdroji z odpadu nebo geotermální energií dodává například na Děčínsko, do Loun nebo do Litoměřic. Oblast, která byla ještě v 90. letech jednou z nejznečištěnějších v ČR, se tak nyní stává regionem s moderním přístupem k životnímu prostředí a může být příkladem i dalším krajům.

Podle dat Eurostat zůstává Česká republika i nadále mezi energeticky nejnáročnějšími zeměmi EU, přestože u nás spotřeba energie stále klesá. Zvyšování energetické účinnosti budov v jednotlivých krajích je tak jednou z cest k celkové modernizaci české ekonomiky a splnění klimatických závazků plynoucích z evropské dohody Green Deal.

O EPC – v České republice bylo za 25 let existence EPC zrealizováno napříč trhem více než 250 projektů o celkové investici 3,6 miliardy korun. V letošním roce se realizuje nebo je ve fázi výběrových řízení dalších zhruba 15 projektů za celkem 1 miliardu korun. Interaktivní mapu všech EPC projektů najdete na webu Asociace poskytovatelů energetických služeb www.apes.cz.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

Zdroj/foto: Community s.r.o./Titulní foto – MVV Energie CZ – Tělocvična ve Sluknově

Related Posts