24 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Brňané dostanou možnost ovlivnit budoucnost areálu Nové Zbrojovky. CPI Property Group postupně představí ideové návrhy možné podoby nové čtvrti

Budoucí podobu areálu Nová Zbrojovka mohou, vedle předních odborníků a urbanistů, ovlivnit také Brňané. CPI Property Group (dále CPI PG) na webové stránce projektu Nová Zbrojovka a v rámci výstavy vizualizací v prostorách Kanceláře architekta města Brna postupně odhalí studie možného využití od několika oslovených architektonických kanceláří, a to u všech šesti zamýšlených zón, které jsou nyní v rámci budoucí podoby plánovány. Jednotlivé zóny počítají s rozdělením areálu na místa pro kanceláře, nákupy, odpočinek, bydlení nebo také veřejný prostor.

Právě se záměrem pro území veřejného prostoru, zónou šest, se veřejnost seznámí jako první. CPI PG na webové stránce představuje tři architektonické návrhy s možností hlasovat o tom, který návrh by se lidem nejvíce líbil. Vedle toho také webová stránka umožňuje komukoliv prostřednictvím online formuláře vyjádřit podněty a preference, jak by si veřejný prostor v Nové Zbrojovce představoval. Studie jsou zveřejněny na webové stránce www.novazbrojovka.cz.

„Na úkol vybudovat z areálu bývalé Zbrojovky úplně novou čtvrť o rozloze dvaadvaceti hektarů klademe opravdu velký důraz, proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s předními českými urbanisty, odborníky a architekty. V rámci jednotlivých zón během následujících měsíců představíme vždy několik studií, které přiblíží veřejnosti možnou budoucí podobu areálu. Našim cílem je být maximálně transparentní a získat názory Brňanů, které se stanou, vedle expertů z CPI PG a dalších odborníků, jedním z rozhodujících parametrů budoucí podoby areálu,“ vysvětluje Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.

Již nyní probíhají aktivní debaty nad budoucí podobou areálu jak se zastupiteli Brna, tak také s kanceláří architekta města Brna. Pro veřejnost bude vedle internetové ankety otevřena expozice architektonických návrhů jednotlivých zón. Velkoformátové panely budou veřejnosti zpřístupněny od pondělí do pátku mezi osmou a sedmnáctou hodinou v prostorách Kanceláře architekta města Brna na adrese Zelný trh 331/13, v přízemí budovy. Dle plánu budou prezentace jednotlivých zón zveřejňovány v intervalu jednoho a půl měsíce.

Veřejný prostor a tři návrhy

V rámci šesté zóny, která se nachází v těsné blízkosti koupaliště Zábrdovice u ulice Lazaretní, jsou prezentovány tři návrhy. První od brněnského studia TheBüro počítá s vytvořením zóny napojené na zábrdovické koupaliště, která v rámci areálu navazuje na sportovně-volnočasovou budovu, obchody a také dvoupatrové parkoviště.

Studio Arch.Design, jež působí v Praze i Brně, přináší návrh dvou budov. První by měla sloužit jako společensko-sportovní hala, druhá poté jako kancelářská budova s obchodním patrem.

Třetí návrh z pera brněnských Kuba & Pilař architekti počítá s vybudováním víceúčelové haly, hotelu a venkovních sportovních ploch.

Detailní popisy záměrů od samotných architektů včetně vizualizací budou umístěny na webových stránkách Nové Zbrojovky.„Vítáme, že se skupina CPI PG rozhodla podělit s obyvateli Židenic, ale také Brna a okolí o možné záměry, které mohou v chátrajících prostorách Zbrojovky vzniknout. Jsem přesvědčen, že revitalizací areálu získají okolní obyvatelé kvalitní životní prostředí odpovídající životu v centru moderní metropole,“ komentuje starosta Židenic Mgr. René Novotný.

Práce již probíhají, a to i za provozu areálu

Ačkoliv je dnes již stržena polovina původních budov a probíhá sanace podloží a recyklace stavební suti, ve Zbrojovce i nadále působí a podniká na sto firem. Většina z nich má zájem v prostorách areálu zůstat také v budoucnu, právě proto i s těmito firmami probíhá diskuze nad jejich potřebami. Do debat o podobě Nové Zbrojovky jsou pak zahrnuty rovněž společnosti, které mají zájem do prostor Nové Zbrojovky přestěhovat své provozy a kanceláře.

CPI PG získala areál v roce 2016 a na území o rozloze dvaadvaceti hektarů, tedy největším brněnském brownfieldu, plánuje postupně vystavět novou moderní čtvrť, a to s důrazem na přirozené napojení na okolní městskou zástavbu a dopravní infrastrukturu. Celková výše investic bude v řádech desítek miliard korun.

Zdroj/foto: CPI Property Group

Related Posts