5 února, 2023
Investice a rozvoj

Česká republika patří mezi 25 nejtransparentnějších nemovitostních trhů světa

Míra transparentnosti na trhu s nemovitostmi se celosvětově pomalu, ale stabilně zlepšuje. Důvodem je stále větší podíl nových technologií a také zpřísňování nových reforem a předpisů.

Vlády na celém světě postupně na trzích s nemovitostmi usilují o stále větší transparentnost. Významnými změnami vycházejí vstříc požadavkům ze strany investorů a veřejnosti. Nejtransparentnějšími jsou evropské země v čele s Velkou Británií. Na paty jí šlape Austrálie nebo Spojené státy americké. Česká republika se umístila na 23. místě, sousední Slovensko zaznamenalo jeden z největších pokroků v žebříčku.

„Těší mě, že se Česká republika v žebříčku GRETI opět umístila na velmi vysoké pozici. To zcela potvrzuje můj názor i pohled investorů, podle kterých má český trh vysokou likviditu a je velmi transparentní. Pozoruji pokračující poptávku všech zdrojů mezinárodního kapitálu, ale i opravdu silný domácí kapitál hledající investiční příležitosti. Tato kombinovaná poptávka signalizuje, že Česká republika je otevřeným a transparentním trhem,“ uvedl Mike Atwell, vedoucí oddělení Capital Markets pro region CEE a Českou republiku.

Za uplynulých 20 let, kdy společnost JLL pravidelně každé dva roky zveřejňuje výsledky Global Real Estate Transparency Indexu, se zvýšila míra regulací a dostupnosti dat, což vedlo k postupnému zlepšení míry transparentnosti. Od roku 2016 zaznamenalo 85 ze 100 sledovaných zemí zlepšení, přičemž rostoucí vliv technologií může v budoucnu tento pozitivní trend ještě posílit.

Zavádění regulací je cílem vládních opatření, která tím chtějí zvýšit své konkurenční postavení na trhu a produktivitu podnikatelského prostředí. Firmy i investoři totiž stále více požadují standardizaci dat.

Technologie jako záruka transparentnosti

Transparentnost na trhu nemovitostí se po celém světě pomalu pohybuje správným směrem a mnoho zemí včetně Indie, Číny a Turecka dosahuje v současnosti vrcholu své transparentnosti. Pozitivní regulací prošla například také Dubaj. Chce totiž touto cestou přilákat větší míru zahraničních investic.

Na druhou stranu, přestože bylo v posledních letech dosaženo významného pokroku, je pro zajištění transparentnosti trhu zapotřebí dalších iniciativ. To by mohl zajistit rozvoj technologií. Příkladem mohou být nástroje jako blockchain, makléřské aplikace nebo otevřená data, která mohou pomoci polotransparentním trhům.

Nejvýznamnější závěry indexu GRETI

  • Pokrytí indexu bylo rozšířeno na 158 metropolitních oblastí. Většina zemí s vysokou transparentností jako jsou Spojené království, Německo, Austrálie a Kanada, má trvale vysokou transparentnost i mimo největší města, ale například Spojené státy vykazují relativně značný rozdíl mezi jednotlivými oblastmi v důsledku federální formy správy a rozdílů v dostupnosti dat.
  • Do indexu byla poprvé zahrnuta také transparentnost udržitelnosti a pokrytí bylo poprvé rozšířeno z 37 zemí na 100.
  • Nejtransparentnějšími realitními trhy světa se již tradičně staly anglicky mluvící země. Těsně je následují trhy vyznačující se špičkovými technologiemi, například Nizozemsko. To se v žebříčku umístilo na šesté pozici a dosáhlo tak celkově největšího zlepšení. Švédsko se mezi nejtransparentnější trhy zařadilo vůbec poprvé.
  • Londýn se díky umístění na prvním místě stal nejtransparentnějším nemovitostním trhem světa, což potvrzuje jeho pozici oblíbené destinace pro globální kapitál. Los Angeles, Sydney, San Francisco a New York City se umístily v Top 5.
  • Vysoce transparentní trhy sice mají vysoké standardy, současně se ale potýkají s největšími výzvami.
  • K transparentnosti směřují také velké ekonomiky v rozvojových zemích. Budou další velkou příležitostí? Nejlidnatější ekonomiky světa jako jsou Čína, Indonésie, Rusko, Indie, Brazílie, Mexiko, Turecko či Thajsko (dohromady tvoří polovinu světové populace) se v současnosti nachází na vrcholu transparentnosti. Těchto osm zemí dosáhlo v nedávných průzkumech značného, ale nikoliv dostatečného pokroku. Jsou potřeba další regulace, které je posunou na potřebné pozice v žebříčku.
  • 85 % trhů zaznamenalo pozitivní posun v míře transparentnosti, ale změna je stále příliš pomalá vzhledem k tomu, že investoři a firmy požadují mnohem vyšší standardy.
  • Prop-tech má potenciál být největší budoucí hnací silou transparentnosti nemovitostního trhu. Dopad nových technologií vyvolává otázky o kvalitě, konzistenci a přístupu k datům.
  • Sdílené pracovní prostředí zaznamenává celosvětově značný růst, což by mohlo ztížit sledování celkové dynamiky trhu. Stane se růst flexibilního pracovního prostředí kompromisem k transparentnosti?
  • Pokračuje boj proti praní špinavých peněz a korupci v oblasti nemovitostí. Problematice se věnovala například nová britská legislativa nebo směrnice EU.

Jedenáctý index Global Real Estate Transparency (GRETI) společností JLL a LaSalle Investment Management pokrývá 100 trhů komerčních nemovitostí a na základě 186 faktorů sleduje jejich transparentnost. 85 % sledovaných trhů zaznamenalo v posledních dvou letech zlepšení, které koreluje s vyššími přímými zahraničními investicemi a větší aktivitou korporátních nájemců. Zahraniční investoři a globální korporace tlačí na reformy, které transparentnost místního trhu zvyšují. Na druhé straně i vlády jednotlivých zemí si uvědomují, že nízká transparentnost tržního prostředí negativně ovlivňuje výši investic, dlouhodobý ekonomický rozvoj a kvalitu života obyvatel dané země.

Zdroj/foto: JONES LANG LASALLE, s.r.o./(www.pexels.com)

Related Posts