31 ledna, 2023
Investice a rozvoj

CPI Property Group oznamuje prodloužení splatnosti závazků a aktivní snižování zadluženosti

CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, s potěšením zveřejňuje aktuální informace ohledně výsledků kroků směrujících k plošší křivce splatnosti závazků, nižší úrovně zadluženosti a dalšímu posílení své provozní pozice.

Emise zelených dluhopisů a nabídky odkupu

Dne 12. května 2020 CPI Property Group úspěšně realizovala emisi zelených seniorních nezajištěných dluhopisů v hodnotě 750 mil. EUR. Dluhopisy mají splatnost šest let a pevný kupon ve výši 2,75 %. Zájem o emisi, zejména mezi správci fondů, centrálními bankami, pojišťovnami a bankami, dosáhl úrovně přesahující 1,8 mld. EUR.

Dne 16. května 2020 uzavřela CPI Property Group dokončila odkup dříve vydaných dluhopisů. Skupina odkoupila dluhopisy splatné v roce 2022, 2023 a 2024. Celková nominální hodnota odkoupených dluhopisů dosáhla částky téměř 750 mil. EUR. V důsledku tohoto odkupu nemá nyní skupina žádnou nesplacenou emisi nezajištěných dluhopisů nad částku 387 mil. EUR splatnou před rokem 2026.

„Emise zelených dluhopisů a odkup vedly k posílení flexibility kapitálové struktury CPI Property Group,“ uvedl generální ředitel CPI Property Group Martin Němeček a dodal: „Vysoká míra hotovosti, silné cash flow, minimální splatnost závazků a dostupnost vícero zdrojů likvidity znamenají, že je skupina nyní v pozici, kdy dokáže bezpečně uspokojit veškeré své závazky v příštích pěti až sedmi letech, aniž by se musela vrátit na dluhopisový trh.“

Pokračující odkupy dluhopisů

Dne 13. května 2020 oznámila CPI Propperty Group, že zvažuje odkup svých dluhopisů denominovaných ve švýcarských francích splatných v roce 2023. Odkupy by se měly probíhat na volném trhu nebo prostřednictvím individuálních transakcí.

CPI Property Group předpokládá, že podrobnější informace ohledně možného odkupu švýcarských dluhopisů bude schopna zveřejnit v nejbližší době.  Skupina navíc počítá s tím, že bude pokračovat v selektivních odkupech dluhopisů a dalších instrumentů s cílem dosáhnout dalšího snížení zadluženosti a zploštění profilu splatnosti závazků.

„Tyto kroky CPI Property Group plně odpovídají naší důsledné finanční politice, včetně zachování úvěrového ratingu,” uvedl finanční ředitel CPIPG David Greenbaum, a dodal: „Naše obchodní činnosti jsou vysoce odolné a společnost je nanejvýš dobře připravená jak na možné komplikace, tak také na příležitosti, které se nám naskytnou.“

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Titulní foto – CPI Property Group – ZEToffice

Related Posts