5 února, 2023
Investice a rozvoj

CPI Property Group navýšila podíl ve společnosti Globalworth

Realitní investiční skupina CPI Property Group získala v pátek 31. ledna společnost Zakiono Enterprises Limited (Zakiono) od pana Ioannise Papalekase, zakladatele a generálního ředitele společnosti Globalworth. Společnost Zakiono drží ve společnosti Globalworth 23 734 670 akcií a s nimi 10,7 % hlasovacích práv. V důsledku akvizice společnosti Zakiono a dalších nedávných nákupů je v současnosti skupina CPI Property Group majitelem 37 311 098 akcií společnosti Globalworth, což představuje 16,8 % hlasovacích práv. Společnost Zakiono navíc vlastní opce, jejichž uplatněním může získat další 2 830 020 akcií společnosti Globalworth.

CPI Property Group plánuje akcie ve společnosti Globalworth držet prostřednictvím společnosti Zakiono.  Zakiono má totiž dle stanov Globalworth specifikcé postavení, což CPI Property Group umožňuje mimo jiné jmenovat členy představenstva Globalworth.

„Jsme velmi rádi, že se nám od pana Papalekase podařilo společnost Zakiono získat. Skupině CPI Property Group to poskytuje důležitý podíl ve společnosti Globalworth,“ uvedl k akvizici Martin Němeček, generální ředitel CPIPG, a dodal: „Jako významný akcionář se CPI Property Group hodlá spolupodílet na činnostech a dalším růstu Globalworth.“

Ioannis Papalekas pozbyl veškerých podílu ve společnosti Globalworth. Ioannis Papalekas založil společnost Globalworth v roce 2013 a úspěšně z ní vybudoval předního vlastníka a provozovatele kancelářských nemovitostí ve střední a východní Evropě. Očekává se, že Ioannis Papalekas bude v Globalworth v krátkodobém až střednědobém horizontu nadále působit ve významné vedoucí a poradenské roli.

„CPI Property Group má v tým Globalworth veškerou důvěru. Kromě toho vidíme řadu podobných rysů v provozních strategiích obou společností,“ řekl David Greenbaum, finanční ředitel CPI Property Group, a dodal: „Naše investice do Globalworth je plně v souladu se strategickými záměry skupiny CPI Property Group a její kapitálovou strukturou, posiluje přítomnost skupiny v segmentu vysoce kvalitních kancelářských nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.“

S ohledem na finanční politiku skupiny CPI Property Group a její úvěrový rating a stávající kapitálovou strukturu není záměrem společnosti v krátkodobém výhledu podat nabídku na převzetí společnosti Globalworth. CPI Property Group očekává, že společnost Globalworth bude pokračovat ve své činnosti a rozvoji jako nezávislá společnost investičního stupně, která se bude těšit podpoře svých akcionářů, vedení, držitelů dluhopisů, bank a dalších partnerů.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s./Globalworth – Campus, Bukurešť

Related Posts