16 května, 2024
Investice a rozvoj

CPI PROPERTY GROUP otevřela brány nové zbrojovky u příležitosti stoletého výročí areálu

Veřejnost měla jedinečnou možnost seznámit se s historií areálu Zbrojovky i budoucností projektu Nová Zbrojovka. V sobotu 9. června uspořádala realitně investiční skupina CPI Property Group „Den otevřené brány“ projektu Nová Zbrojovka. Akce se konala v rámci oslav stoletého výročí areálu Zbrojovky. Otevření areálu bylo unikátní příležitostí prohlídky, protože je v průběhu revitalizačních prací pro veřejnost uzavřen. Tisíce návštěvníků se seznámili nejen s minulostí Zbrojovky, ale i současným postupem prací a prvními architektonickými návrhy možné budoucí podoby multifunkčního areálu Nová Zbrojovka.

Vlastníkem areálu Zbrojovky je od roku 2016 skupina CPI Property Group. Pod názvem Nová Zbrojovka z dvacetihektarového brownfieldu v širším centru Brna vznikne živá, moderní a velmi dobře dostupná čtvrť. Nová čtvrť, která poskytne kvalitní možnosti bydlení, pestrou nabídku služeb a nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí se přirozeně napojí na okolní městskou zástavbu a dopravní infrastrukturu. Celková výše investic bude v řádech desítek miliard Kč.

„Den otevřené brány“ projektu Nová Zbrojovka – sobota 9. června

Skupina CPI Property Group si pro návštěvníky sobotního „Dne otevřené brány“ připravila nejen prohlídkovou trasu s informačními panely o minulosti, současnosti i budoucnosti areálu Zbrojovky, ale i řadu překvapení. Na své si přišli jak zájemci o historická vozidla vyráběná přímo v areálu (automobily značky „Z“, traktory Zetor), současné stavební stroje používané při revitalizaci areálu (demoliční bagry, multifunkční stavební stroje, recyklační linka, kolový nakladač či pásový dozer), ale i nejmodernější technologie ¬– drony (multirotorové bezpilotní stroje pro fotogrammetrii, exhibice závodních speciálních dronů přímo v jedné z původních továrních hal). Poprvé v historii měli zájemci možnost se podívat i do historického krytu civilní obrany v podzemí areálu.

Architektonické studie – základ pro transparentní diskuzi o budoucnosti areálu

Obrovské území, kde vznikne nová městská část, se bude oživovat postupně, proto byl areál rozdělen do šesti pomyslných logických celků (zón). Jednotlivé zóny mohou v budoucnu obsahovat kancelářské budovy, obytné zóny, obchodní plochy i veřejný prostor pro volnočasové aktivity.Návrh architektonického zpracování byl zadán vždy několika architektonickým kancelářím, které zaslaly studie možného využití. Tyto úvodní studie budou v příštích měsících předmětem diskuze mezi vlastníkem, zastupiteli Brna, kanceláří architekta města Brna, odbornou i laickou veřejností i případných budoucích nájemců. Prezentací prvních ideových návrhů, od předních architektonických kanceláří, otvíráme debatu nad budoucí podobou areálu s odbornou i laickou veřejností, což je u soukromého projektu neobvyklé a dokazuje to náš transparentní přístup k budování nové části Brna. Naše investice do projektu Nová Zbrojovka budou v příštích letech v řádu desítek miliard korun, řekl Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.

Tento areál je největším brownfieldem v centrální části Brna a chceme, aby se opět stal fungující a atraktivní součástí města. A bez vzájemné spolupráce s investory by to nebylo možné. Z pohledu města je klíčová především spolupráce na technické infrastruktuře, tedy na inženýrských sítích a komunikacích, uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast majetku a investic Richard Mrázek (ANO).

V rámci „Dne otevřené brány“ projektu byl na webu zveřejněn anketní formulář, kde má veřejnost možnost vyjádřit svůj názor na budoucí podobu veřejného prostoru v areálu. Kdokoli zde může napsat nápad, jaký objekt pro volnočasové, sportovní či kulturní aktivity by v areálu přivítal.

Budova bývalé Nářaďovny znovu ožije v roce 2019

Vlastník areálu se rozhodl zachovat budovy, jejichž statika umožní rekonstrukci. Prvním místem, které v Nové Zbrojovce ožije, bude budova bývalé Nářaďovny. Jedno z center někdejší průmyslové výroby se už na konci roku 2019 promění v moderní administrativní budovu odpovídající nejvyšším nárokům na kvalitu pracovního prostředí v jednadvacátém století. Budova v současné době prochází kompletní rekonstrukcí a revitalizací. Nově vzniklá moderní administrativní budova s industriálním rázem kanceláří již s výrobou nepočítá. V budově budou tři loftová patra, která nabídnou unikátní pracovní prostředí. Uživatelům bude k dispozici střešní terasa s nádherným výhledem na Brno. Součástí bude i reprezentativní vstupní lobby s centrální recepcí, jídelna, obchod v budově, fitness sál a kolárna. Parkování bude zajištěno v budově a v její bezprostřední blízkosti.

Ekologická revitalizace území

Skupina CPI Property Group dbá na ekologický přístup ke všem činnostem v areálu a minimalizaci dopadu demoličních i stavebních prací na jeho okolí. Staticky narušené budovy a zchátralé technologické celky jsou odstraňovány za použití nejmodernějších postupů s maximálním využitím ekologické recyklace. Za necelý rok byl takto recyklován objem materiálu, který by jinak muselo odvézt více než 10 000 nákladních aut. Do dnešního dne bylo již vytříděno 50 000 tun cihel a 80 000 tun betonu.

Na demontáž kovových součástí budovy (jeřábové dráhy, kabelové lávky atd.) se používá strojní demolice konstrukcí, kde po nastřihání konstrukcí a stržení stěn technikou dojde k oddělení dřevěných odpadů, kovových výztuží a betonové od cihelné suti.

Veškerý získaný materiál je odvážen na skládku přímo v areálu, kde po vytřídění je:

 • dřevěný materiál odvážen na recyklaci a zpracování na dřevotřísku;
 • kovový odpad odvážen k dalšímu zpracování;
 • cihelná a betonová suť odděleně drcena v mobilním zařízení na výrobu recyklátu.

Vzniklý recyklát lze získat v různých frakcích (hrubostech částic) a je následně uložen na deponii. Cihelným recyklátem jsou provedeny zásypy nerovností po vybourání základů objektů. Betonový recyklát bude využit do podkladních vrstev nových vozovek. Tímto způsobem bude většina materiálů z demolic znovu použita. Na skládce či ve spalovně končí jen zbytkový komunální odpad, ponechaný v halách předchozími uživateli. Díky recyklaci suti v místě nedochází k nadměrnému zatěžování okolí kamionovou dopravou ani k zavážení skládek na ukládání odpadu. Použitím betonového recyklátu, při výstavbě vozovek přímo v areálu, je nejen ekologické, ale i ekonomické.

Drony a letecká fotogrammetrie

Skupina CPI Property Group používá nejmodernější technologie v průběhu všech etap revitalizace areálu. Pro služby zajišťované bezpilotními prostředky – drony byla vybrána brněnská firma JamCopters.V rámci projektu Nová Zbrojovka firma JamCopters zajišťuje komplexní letecké činnosti ve formě:

 • fotogrammetrického mapování areálu,
 • časosběrné dokumentace výstavby,
 • inspekčních a monitorovacích letů včetně možností
  – termovizního a multispektrálního záznamu,
  – 360° foto/video
  – a další nasazení – od technického zajištění snímání až po zpracování dat.

Fotogrammetrie je velmi rychlá a operativní metoda bezkontaktního měření. Díky ní je možné vytvořit rekonstrukce trojrozměrného modelu současného stavu na základě pořízených fotografií. Výsledkem je digitální reprezentace snímané oblasti ve formě ortofotomap nebo 3D modelů, které slouží k přesnému měření, geografickým a kartografickým výpočtům, vizualizacím a simulacím.

Díky využití letecké fotogrammetrie a bezpilotních prostředků má CPI Property Group unikátní soubor dat a výstupů. Ty jsou okamžitě k dispozici v online prostředí. Pro pracovníky na stavbě slouží mapové podklady ve vysokém rozlišení a 3D prostorové modely areálu. Ty lze kombinovat se stávající technickou a stavební dokumentací, což přináší nové možnosti. Měření vzdáleností, ploch a objemů není omezeno na stávající zákresy, ale lze měřit bezkontaktně přímo na celém digitálním modelu staveniště, např. objemy materiálu získaného při demolicích pro další zpracování. Díky pravidelnému mapování lze srozumitelně zobrazit průběh výstavby v čase, včetně porovnání se stavebním plánem nebo vizualizací rozdílu stavby mezi dvěma body na časové ose.

Zájemci si v budoucnu budou moci prohlédnout možné podoby celé čtvrti díky 360° virtuálním prohlídkám. V leteckém časosběrném záznamu uvidí celý proces výstavby a budoucí rezidenti si díky technologiím pro virtuální realitu budou moci prohlédnout možnou podobu bydlení i s odpovídajícím výhledem na město.

Z historického hlediska se také podařilo detailně zachytit a zdokumentovat původní podobu významného industriálního areálu.

Zdroj/foto: CPI PROPERTY GROUP

Related Posts