31 ledna, 2023
Investice a rozvoj

CPI Property Group zveřejnila výsledky za rok 2019

CPI Property Group, největší vlastník nemovitostí v České republice, Berlíně a regionu střední a východní Evropy, včera zveřejnila své hospodářské výsledky za finanční rok 2019.

 „Skupina CPI Property Group je hrdá na růst svého portfolia v roce 2019. Dosáhli jsme ho zejména díky úspěšným akvizicím kancelářských nemovitostí ve Varšavě a vyššímu ocenění našich aktiv na základě jejich skvělých provozních výsledků,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin Němeček a dodal: „Vedle toho jsme navýšili investice do ekologicky certifikovaných nemovitostí a do rozhodovacího procesu společnosti  jsme plně začlenili principy ekologicky a společensky zodpovědného řízení.“

Mezi hlavní údaje o hospodaření skupiny v roce 2019 patří:

 • Hodnota nemovitostního portfolia vzrostla na 9,1 mld. EUR (nárůst o 1,6 mld. EUR ve srovnání s koncem roku 2018) díky kombinaci akvizic – zejména kancelářských nemovitostí ve Varšavě – a pozitivního dopadu přecenění aktiv, které odráželo robustní výsledky na klíčových trzích.
 • Celková hodnota aktiv se zvýšila na 10,7 mld. EUR (nárůst o 2,4 mld. EUR ve srovnání s koncem roku 2018) díky nárůstu hodnoty nemovitostního portfolia a navýšení stavu hotovosti a peněžních ekvivalentů o 0,7 mld. EUR v důsledku významné aktivity skupiny na kapitálových trzích v roce 2019.
 • Čistý příjem z nájemného dosáhl výše 294 mil. EUR (nárůst o 8,3 % ve srovnání s rokem 2018), což odráží nárůst hrubých výnosů z nájemného ze srovnatelných nemovitostí (like-for-like) o 4,4 % a vliv akvizic uskutečněných od konce předchozího účetního roku.
 • Obsazenost nemovitostí dosahovala na konci roku 2019 úrovně 94,3 %.
 • Celkové výnosy dosáhly výše 672 mil. EUR (nárůst o 11 % ve srovnání s rokem 2018).
 • Čistý příjem z obchodních činností dosáhl výše 345 mil. EUR a konsolidovaná očištěná hodnota ukazatele EBITDA dosáhla výše 292 EUR (v obou případech nárůst o 8 % ve srovnání s rokem 2018).
 • Zdroje z provozních činností (funds from operations, FFO) dosáhly výše 220 mil. EUR (nárůst o 34 % ve srovnání s rokem 2018).
 • Čistá hodnota aktiv (NAV) dle EPRA se zvýšila o 14 % na 5,1 mld. EUR.
 • Čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia (Net LTV) se snížila na rekordní hodnotu ke konci roku ve výši 36,2 %.
 • Podíl nezatížených aktiv dosáhl rekordní výše 70 % (nárůst o 5 procentních bodů ve srovnání s koncem roku 2018).
 • CPI Property Group dosáhla výrazného zlepšení hodnoty ukazatele čistého úrokového krytí (net interest coverage ratio, net ICR) za rok 2019 na 7,2×, ve srovnání s hodnotou 4,2× z konce roku 2018. Tohoto výsledku společnost dosáhla díky kombinaci navýšení hodnoty ukazatele EBITDA a poklesu úrokových nákladů v důsledku výrazného refinancování dluhu v letech 2018 a 2019.
 • V říjnu 2019 CPI Property Group oznámila záměr získat během posledního čtvrtletí roku 2019 a prvního čtvrtletí roku 2020 kancelářské nemovitosti ve Varšavě v celkové hodnotě přesahující 800 mil. EUR. V závěrečném čtvrtletí roku 2019 koupila skupina za více než 560 mil. EUR tři nemovitosti s celkovou rozlohou pronajímatelné plochy přesahující 156 000 m2. Tyto akvizice současně navýšily podíl nemovitostí s ekologickou certifikací v nemovitostním portfoliu skupiny na 14 % celkové pronajímatelné plochy a 20 % hodnoty.
 • V březnu 2019 získala CPI Property Group nový tříletý revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR, čímž výrazně posílila svou finanční flexibilitu a likviditu.
 • V roce 2019 CPI Property Group dále posílila svou přítomnost na mezinárodních kapitálových trzích a diverzifikovala své zdroje financování. V rámci svého dluhopisového programu EMTN skupina vydala dluhopisy v celkové hodnotě přesahující 1,2 mld. EUR denominované v eurech (včetně první emise zelených dluhopisů v hodnotě 750 mil. EUR), hongkongských dolarech a amerických dolarech. V březnu 2019 rovněž upsala dluhové nástroje Schuldschein v hodnotě 170 mil. EUR, následované v dubnu vydáním podřízených „hybridních“ dluhopisů v hodnotě 550 mil. EUR. Veškeré výnosy z úpisů dluhových nástrojů v měnách jiných než v eurech byly na eura převedeny měnovým swapem.
 • V kombinaci s nově získaným revolvingovým úvěrem disponovala CPI Property Group ke konci roku 2019 celkovou dostupnou likviditou ve výši 1,3 mld. EUR.
 • V souladu se záměrem dosáhnout do budoucna vyšších stupňů ratingu „BBB“ zpřísnila CPI Property Group svou finanční politiku. Cílem společnosti je nyní držet čistý poměr LTV pod 40 % a ukazatel úrokového krytí Net ICR na úrovni 4× nebo lepší. Skupina rovněž upřesnila svou budoucí strategii rozdělování zisku: nebude vyplácena dividenda s cílem opětovně investovat mezi 50 % a 100 % celoroční výše zdrojů z provozních činností (FFO).
 • Po konci účetního roku získala CPI Property Group přístup na nové trhy a k novým investorům vydáním seniorních nezajištěných zelených dluhopisů v hodnotě 350 mil. GBP (ekvivalent 411 mil. EUR) a dalších hybridních kapitálových nástrojů v hodnotě 150 mil. SGD (ekvivalent 99 mil. EUR). Výnosy byly použity především na realizaci dalších plánovaných akvizic kancelářských nemovitostí ve Varšavě a dále ke splacení menší tranše dluhových nástrojů Schuldschein. Během prvního čtvrtletí roku 2020 se navíc CPI Property Group získáním podílu ve výši 29,4 % stala největším akcionářem společnosti Globalworth, předního vlastníka kancelářských nemovitostí v Polsku a v rumunské Bukurešti.

„Veškeré kroky, které CPI Property Group v roce 2019 uskutečnila, nás velice dobře připravily na možné překážky a příležitosti roku 2020,“ uvedl finanční ředitel CPI Property Group David Greenbaum, a dodal: „Naše dlouhodobé plány zůstávají beze změny, stejně jako se nemění dodržování stanovené finanční politiky, naše úsilí v oblasti úvěrového ratingu, ani uplatňování ekologicky a společensky zodpovědného řízení (ESG).“

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts