31 ledna, 2023
Investice a rozvoj

FINEP Holding – obchodní výsledky roku 2017

FINEP HOLDING zrealizoval v roce 2017 v českém rezidenčním segmentu více než 1 400 obchodních případů v celkové hodnotě 4,5 miliardy Kč bez DPH. Konkrétně jde o 438 prodaných novostaveb (byty a rodinné domy, meziroční pokles o více než 35 %) prostřednictvím společnosti FINEP a 964 uzavřených obchodních případů (prodej, koupě, pronájem) u realitní kanceláře Maxima Reality.

Dále skupina realizovala 750 obchodních případů a klientských změn prostřednictvím společnosti ProBydlení, která řeší rekonstrukce a správu nemovitostí, prodej bytového vybavení či návrhy a výběr vybavení pro klienty u svých developerských projektů.

Tržby FINEPu v segmentu novostaveb v roce 2017 (měřené hodnotou nově prodaných nemovitostí) dosáhly 2,26 mld. Kč bez DPH (pokles o více než 5 % oproti roku 2016), Maxima Reality prodala nemovitosti v celkové hodnotě 2,32 mld. Kč (naopak růst o 7 %).

Největší zájem na trhu byl o byty kategorie 2+kk. Tradičně vysoký zájem byl o družstevní bydlení (zhruba čtvrtina prodejů v novostavbách). Poptávka po nových rodinných domech vzrostla v minulém roce o 70 %.

Hitem roku 2017 bylo investiční bydlení. A to jak u novostaveb (nárůst o 33 %), tak na sekundárním trhu (nárůst o 15 %). U investic vládne kategorie 2+kk na dlouhodobý pronájem.

Central Group: Trh bude letos stagnovat

O 30 % vzrostl podíl rekonstrukcí, nejčastějším nových vybavením domácností se staly kuchyně s 50 % meziročním nárůstem.

Plán pro rok 2018 je prodej na hranici cca 500 nových nemovitostí a cca tisíc realizovaných transakcí u společnosti Maxima Reality.

V roce 2017 FINEP dokončil první etapu administrativního komplexu City West na Západním městě v pražských Stodůlkách prodejem administrativní budovy A1 Komerční bance.

City West

Rok 2017 v číslech a v komentářích

Rok 2017 byl zlomovým pro celý rezidenční nemovitostní trh v Praze. V jeden okamžik se setkaly tři zásadní faktory, které způsobily dramatický pokles nabídky:

1. složitý povolovací proces
2. zásadní růst daňového zatížení
3. permanentní změny stavebních předpisů a norem

Propad nezaznamenal jen primární trh novostaveb. Poklesu se dočkal i trh již existujících nemovitostí, tzv. sekundární trh, kde se ještě výrazněji projevilo rozhodnutí o omezení hypoték. Ve finále pak Maxima Reality zaznamenala 18 % pokles zájmu kupujících, kteří si hledali nové bydlení. Klienti nejčastěji poptávali malometrážní byty, ty zároveň zaznamenaly i největší nárůst cen (o 16 %) na sekundárním trhu. V případě, že je jednalo o byt v cihlové zástavbě, byl finální nárůst ještě vyšší – a to o 18 %. Podíl prodejů bytů v osobním vlastnictví a družstevních bytů byl na sekundárním trhu 7 ku 1.

V segmentu sekundárního bydlení naopak výrazně vzrostl (o 30 %) zájem o kompletní nebo částečné rekonstrukce.

Výrazný 70 % meziroční nárůst, oproti roku 2016, zaznamenal segment rodinných domů. V roce 2017 FINEP prodal ve dvou svých lokalitách 50 moderních rodinných domů.

Opět vysokého prodejního čísla se v roce 2017 dočkal prodej družstevních bytů. Celkem 101 rezidenčních bytů prodávaných formou moderního družstevního bydlení, kde klient skládá hotovost ve výši 25 % z celkové částky (třeba i díky úvěru ze stavebního spoření) a zbývající část splácí formou měsíčního nájmu, si našlo svého nového majitele. FINEP očekává, že v i v dalších letech bude zájem o tuto formu bydlení konstantně vysoký. A to i z důvodu ze stále zhoršující se dostupnosti bytů v osobním vlastnictví a růstu úrokových sazeb u hypoték.

„Vzhledem k aktuální situaci na trhu a zpřísnění hypoték již dnes neexistuje žádný rozdíl v zájmu o nové byty v osobním nebo družstevním vlastnictví,“ říká Štěpán Havlas, finanční ředitel FINEP.

Český FINEP v roce 2017 potvrdil, že dlouhodobě patří též mezi významné hráče v administrativním segmentu. Svou pozici FINEP potvrdil dokončením první etapy administrativního komplexu budov City West v pražských Stodůlkách. Ten, společně s rezidenčním projektem Britská čtvrť prezentuje moderní formu city developmentu. V listopadu FINEP prodal budovu A1 Komerční bance, která se nově stala největším uživatelem kancelářských ploch v City West s využitou plochou téměř 25 tisíc m2. FINEP plánuje v projektu City West nadále pokračovat a tento velmi úspěšný administrativní projekt rozšířit o další budovy.

Rok 2017 byl ve znamení růstu zájmu o rekonstrukce a investiční bydlení

Investiční bydlení coby náhrada za segment nájemního bydlení – Aktuální podíl bytů, které jsou pořizovány na investici, vzrostl ve FINEPU u nových bytů na 33 % a u Maxima Reality dosáhl 15 %. Meziročně tak vzrostl podíl investičního bydlení o 100 %.

Investiční bydlení již není doména jen novostaveb, stále více klientů investuje své volné finanční prostředky do nemovitostí na sekundárním trhu. Společnost ProBydlení v roce 2017 zrealizovala pro své klienty nákupy pro účely investičního bydlení nemovitosti o celkovém objemu 110 milionů korun. Tyto byty byly zrekonstruovány a nyní svým klientům generují pravidelný výnos 3 až 5 % ročně.

Zároveň ProBydlení v roce 2017 spravovalo 90 nemovitostí pro své klienty v rámci služeb a servisu investičních nemovitostí.

Rekonstrukce rostou, průměrná kompletní rekonstrukce bytu 2+kk dosáhla hodnoty přes půl milionu korun. Růst cen stávajících nemovitostí a nedostatek nových bytů stojí za stále větším zájmem o realizace kompletních nebo i částečných rekonstrukcí domácností. „Bytový fond v Praze stárne, dnes je na hranici 62 let. Logicky tak roste počet rekonstrukcí a zároveň průměrná investice do jedné rekonstrukce. Klienti, kteří nedosáhnou na nákup nové nemovitosti, opravují a zkvalitňují starší byty,“ komentuje Tomáš Pardubický důvody zájmu právě o rekonstrukce.

Tzv. sekundární nemovitosti, k jejichž koupi se klienti uchylují, dnes již neodpovídají díky svému stáří současným standardům bydlení. K rekonstrukci se za poslední dva roky přiklání stále více majitelů nemovitostí, kteří původně plánovali výměnu bytu za větší.

„Dnes se již každý druhý poptávající klient rozhodne pro kompletní rekonstrukci stávajícího bytu namísto nákupu nového,“ dodává Pardubický.

Této skutečnosti odpovídají i data společnosti ProBydlení, která se ve skupině českého FINEPu zaměřuje na rekonstrukce, investiční bydlení a vybavení nemovitostí. V roce 2017 ProBydlení ve svém prvním roce plného provozu zrealizovalo rekonstrukce v celkové hodnotě 40 miliónů Kč. V horizontu 5 let očekává ProBydlení růst rekonstrukcí v řádu minimálně 20 % ročně. Průměrná rekonstrukce, která zajistí majiteli srovnatelný komfort bydlení v porovnáním s novostavbami, dnes vyjde na zhruba 350 tisíc Kč v kategorii 2+kk.

V případě investičního bydlení se nejčastěji rekonstruovaly byty v kategorii 2+kk a 1+kk. V případě rekonstrukce, která byla realizována za účelem zvýšení komfortu stávajícího bydlení byly nejčastěji rekonstruovány byty 3+kk a 2+kk.

Plány a trendy pro rok 2018

FINEP v příštích letech nabídne klientům každý rok přes 500 nových nemovitostí. „Vedle našich stávajících velkých rezidenčních lokalit, kde pokračujeme ve výstavbě dalších etap, přidáme v příštím roce nové projekty v dalších lokalitách Prahy,“ komentuje výhled do roku 2018 Tomáš Pardubický.

V segmentu sekundárního bydlení Maxima Reality neočekává žádné výrazné změny. Vzhledem k situaci na trhu a výraznému omezení dostupnosti hypoték i bydlení pro nižší, ale i střední příjmové skupiny, již došlo u vybraných typů nemovitostí (především panelová výstavba) a lokalit (panelová sídliště, okrajové části Prahy s horší dopravní dostupností a omezením služeb) ke stagnaci cen a lze zde očekávat, že ceny těchto nemovitostí nebudou v roce 2018 již dále růst.

Naopak růst cen sekundárních nemovitostí bude nadále pokračovat v centru i širším centru města (Holešovice, Karlín, Praha 4, 5 a 6, Podolí, Smíchov). Zde již nebude nárůst tak dynamický, jako v roce 2017.

Obecně ale bude i pro rok 2018 platit realitní motto – a to, že investice do vlastní nemovitosti v Praze se každému, ve středně i dlouhodobém horizontu vyplatí.

Klienti očekávají stále více komfortních služeb

V roce 2017 došlo k 10 % nárůstu zájmu prodávajících o vypracování odhadu tržní ceny nemovitostí v rámci klientského servisu Maxima Reality. Obdobný růst očekává Maxima Reality i v letošním roce. V segmentu novostaveb dnes klienti preferují služby pod jednou střechou. Ve finále jim to šetří jak čas, tak i peníze.

O společnosti FINEP

FINEP se specializuje na výstavbu rezidenčních bytových projektů a velkých administrativních center. Při realizaci projektů klade důraz na nadstandardní servis a spokojenost klientů. Klíčová je lokalita, originální architektura, kvalitní provedení stavby a plnohodnotná občanská vybavenost.

Společnost FINEP postavila přes 13 000 nových bytů v několika desítkách úspěšných projektů. Mezi administrativní komplexy společnosti FINEP patří například projekt City West v pražských Stodůlkách, poskytující zázemí pro Komerční banku, Siemens, Vodafone, Hyundai, Nixdorf, CGI a mnoho dalších.

Finep – Rezidence U Šárky I

FINEP je ryze česká společnost, jež si za dobu své existence, od roku 1995, vybudovala na českém trhu velmi silnou pozici. V roce 2006 rozšířil FINEP svou působnost za hranice České republiky, na Slovensko, od roku 2013 realizuje projekt také v Mongolsku. Produktové portfolio je doplněno nabídkou finančních služeb a vybavení domácností. FINEP stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice.

FINEP patří do skupiny FINEP HOLDING, která je, se základním jměním 4 miliardy korun, největší českou developerskou skupinou v České republice.

Zdroj/foto: FINEP CZ a.s./(Nové byty na Praze 5 – Stodůlky, Britská čtvrť)

Related Posts