5 února, 2023
Investice a rozvoj

INDUSTRIAL PARK TACHOV renegociuje stávající smlouvy a plánuje další rozvoj s mottem „BUDOVÁNI KOMUNITY“

Investiční a manažerská skupina M.L. Moran, specializující se na dlouhodobé investice převážně ve výrobním průmyslu, rozšiřuje svůj záběr a know-how. Pod speciálním názvem „recyclefield“ organicky rozvíjí a revitalizuje brownfieldy a jejich bezprostřední okolí ve smyslu budování komunit a nového urbanistického využití. Ukázkovým příkladem je aktuální vývoj areálu Industrial Park Tachov s celkovou plochou cca 195 000 m2. M.L. Moran zde právě dokončila renegociaci 15letých smluv s výrobními společnostmi Alfa Plastik na 10 000 m2 a Formy Tachov na 8 000 m2, které mají v této západočeské lokalitě dlouhou tradici, a uzavřela novou nájemní smlouvu s firmou KDK Automotive na 2 000 m2 průmyslových ploch. Dále má v plánu pronájem volných výrobních prostor o velikosti 3 až 10 000 m2, výstavbu čtyř nových energeticky úsporných hal a rozšíření služeb pro zaměstnance zdejších provozů.

Naše činnost je hodně specifická. Neinvestujeme do pustých, opuštěných, kontaminovaných prostor. Vstupujeme do projektů ´před smrtí´, s historicky zapuštěnými průmyslovými kořeny a provázaností s místním okolím,“ uvádí jednatel společnosti IP Tachov a předseda dozorčí rady skupiny M.L. Moran Roland Hofman.

Industrial Park Tachov je příměstským průmyslovým komplexem s více než 50letou tradicí. Podle Rolanda Hofmana je současný rozvoj areálu v souladu s původním konceptem a funkčním vybavením areálu. Respektuje historické kořeny daného regionu, stejně jako současné trendy a požadavky místní komunity. Umožňuje efektivní rozvoj průmyslového dědictví a činí areál konkurenceschopným, čímž láká nové výrobní podniky s atraktivní nabídkou pracovních míst. „Nestavíme fabriky a sklady u dálnice na zelené louce. Vycházíme z historických základů s ohledem na možnosti dané oblasti. Žijeme a rosteme s lidmi. Areál IP Tachov je přímo ve městě a mnozí zaměstnanci sem chodí pěšky či jezdí na kole. Průmyslový park je nedílnou součástí městského pracovního i sociálního života obyvatel dané oblasti již od roku 1967. Našimi nájemníci jsou zavedené stabilní podniky, které na trhu působí již desítky let. Právě se dvěma z nich – společnostmi Alfa Plastik a Formy Tachov – jsme nyní renegociovali 15leté smlouvy. Navíc jsme se zaměřili na zřízení moderního ubytování pro celé rodiny, moderní závodní jídelny, školky, na zvelebení společného prostranství. Za minulé éry Strojplastu bylo součástí areálu technické učiliště; i zde usilujeme o jeho opětovné propojení a sepětí s průmyslovým parkem. Aktivní podpora vzdělanosti a její praktické užití je základním pilířem konkurenceschopné komunity. K dispozici máme dostatek volných prostor pro výstavbu dalších budov. Každá z nich se stane funkční částí celku a přispěje k rozvoji nejen industriálního parku a města Tachov, ale celého regionu,“ říká Roland Hofman.

Renegociace 15letých smluv se společnostmi Alfa Plastik a Formy Tachov

V rámci rozvoje stávajících výrobních podniků v IP Tachov skupina M.L. Moran renegociovala 15leté smlouvy se společnostmi Alfa Plastik a Formy Tachov, které využívají celkem 18 000 m2 výrobních prostor a zaměstnávají na 500 lidí. Formy Tachov je ryze česká firma, která vznikla v roce 1995 oddělením divize nástrojárny od společnosti Strojplast Tachov. Zabývá se vývojem a konstrukcí technologicky náročných forem pro vstřikování plastů, využívaných pro transportní systémy nebo pro automobilový průmysl. Alfa Plastik je podnik s více než 60letou tradicí, jenž se specializuje na výrobu plastových výlisků vstřikováním. Zároveň je lídrem v oblasti výroby potravinářských, nápojových a logistických obalů a dodavatelem plastových komponentů a užitného zboží pro automobilový průmysl, zdravotnictví či skladování. Předseda představenstva společnosti Alfa Plastik Roman Gajdoš k právě proběhlé renegociaci uvedl: „Mezi hlavní důvody našeho rozhodnutí patří změna zakázkového portfolia, která povede k výraznější orientaci na německý trh. U IP Tachov nejvíce oceňujeme výborné napojení na dálniční síť, blízkost německých hranic a kvalifikované, loajální zaměstnance se vztahem k regionu i samotnému městskému průmyslovému areálu.“ Na jeho komentář navazuje majoritní vlastník a ředitel firmy Formy Tachov Pavel Hvizdoš: „Vážíme si toho, že jsme se za léta dosavadního působení stali součástí místní komunity v Tachově. Můžeme se tak podílet na rozvoji celého průmyslového areálu a využívat synergií s dalšími zde působícími podniky. Díky modernizaci a některým energetickým opatřením ze strany pronajímatele jsme navíc ušetřili za vytápění a elektrickou energii a naše prostory získaly LED osvětlení či technologické chlazení.

Nový nájemce: KDK Automotive

Revitalizace průmyslového areálu IP Tachov a jeho propojení s místní komunitou láká i nové nájemce. Nově uzavřenou nájemní smlouvou získala společnost KDK Automotive 2 000 m2 průmyslových ploch k výrobě dílů pro automobilový průmysl. „Aktuálně však jednáme i s dalšími zájemci z tuzemska a zahraničí o pronájmu 3 – 10 000 m2 funkčních výrobních ploch, které jsou primárně určené pro lehkou výrobu a nabízejí i administrativní zázemí. Tyto prostory, které jsou okamžitě k nastěhování, jsou energeticky úsporné a vybavené mj. vzduchotechnikou, plynovým vytápěním, LED osvětlením a mostovými jeřáby. Mají samostatné zásobování z nakládacích ramp,“ dodává Roland Hofman.

Budoucí vývoj: čtyři nové haly, zelené certifikace a další služby pro komunitu

V IP Tachov se nyní připravuje výstavba minimálně 4 nových hal. V současné době probíhá projektová fáze. První část výstavby variabilních prostor, opět určených primárně pro výrobu, má být dokončena již v příštím roce. „Nejen svými vizemi, ale také mnoha konkrétními kroky jsme investorem se skutečně ekologickým přístupem – a ten je naším krédem i v budoucnu. Všechny naše budoucí objekty tak budou aspirovat na zelené certifikace, a to nejen na v ČR již zavedený BREEAM, ale také WELL, v němž jsme v segmentu průmyslových nemovitostí průkopníky. Záleží nám totiž nejen na budování komunity a ochraně životního prostředí, ale také na zdraví lidi, kteří v průmyslových objektech IP Tachov budou trávit velkou část svého času. A právě certifikace WELL je oceněním vysokých kvalit zdravého prostředí uvnitř budov a hodnotí takové parametry, jako je čerstvý vzduch, tepelná pohoda, akustika či osvětlení,“ uzavírá Roland Hofman.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s./M.L. Moran, a.s. (IP Tachov)

Related Posts