19 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Město Stříbro podpořilo záměr výstavby polygonu pro autonomní vozy

Zastupitelstvo města Stříbra podpořilo záměr skupiny Accolade založit na sever od města, u městské části Těchlovice, polygon zaměřený na vývoj a certifikování vozidel s autonomním řízením. Zastupitelky a zastupitelé souhlasili se záměrem upravit územní plán města tak, aby stavbu v budoucnu umožnil. Pro bylo 13 ze 14 přítomných členů zastupitelstva, jeden se zdržel.

„Děkuji městu Stříbru za takto širokou podporu. Jakmile bude polygon v provozu, přivede do Stříbra špičkové automobilové vývojáře z celé Evropy; najde v něm zaměstnání celá řada vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Opravdu věřím, že je to pro město Stříbro výjimečná příležitost. A stejně tak pro celou Českou republiku. Vývoj aut, která se umí řídit sama, totiž představuje možná ten nejnáročnější IT a strojírenský problém, na kterém dnes svět pracuje. Musíme být součástí jeho řešení, aby se u nás mohl dál rozvíjet špičkový automobilový výzkum a vývoj,“ říká Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

„Společně s případnou výstavbou polygonu chceme, ve spolupráci s krajem, vyřešit dlouho připravovaný severní obchvat města,“ říká starosta města Stříbra Karel Lukeš. „Doprava ve Stříbře je nárazově hodně složitá a kraj má v plánu obchvat vybudovat již řadu let,“ připomíná Lukeš.

Zastupitelstvo města pověřilo jednáním s investorem o připravovaném polygonu místostarostu Martina Záhoře. „Výstavba polygonu by Stříbru jen na dani z nemovitosti přinesla každoročně přes pět milionů korun navíc do městského rozpočtu. Zásadní samozřejmě je najít takovou podobu projektu, která bude pro občany města výhodná. O tom s investorem jednáme,“ říká místostarosta města Stříbra Martin Záhoř.

Na projektu polygonu již nyní skupina Accolade spolupracuje s Českým vysokým učením v Praze, konkrétněji s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky, i s Vysokým učením technickým v Brně. VUT Brno se věnuje optimalizaci povrchů na polygonu; ČVUT se zabývá kybernetikou. Polygonu by se měly věnovat například některé studentské závěrečné práce. Zájem o rozvoj polygonu už projevilo například také Centrum aplikovaného výzkumu Nevadské univerzity ze západu USA a někteří výrobci komponentů.

Jednání zastupitelstva města předcházela dvě veřejná projednání projektu polygonu. První přímo v městské části Těchlovice, druhé v kinosále Městského kulturního střediska ve Stříbře. V návaznosti na tato veřejná projednání pak hlasovalo zastupitelstvo.

Samotný provoz na polygonu odpovídá velmi málo vytížené okresní silnici, která je schovaná za zeleným valem. Tomu bude odpovídat i prakticky žádný hluk nebo zplodiny – nic z toho by sousedé polygonu neměli nijak pocítit. Navíc lze předpokládat, že mezi uživateli okruhu budou převažovat vozidla bez spalovacího motoru

Západočeské Stříbro je pro vznik polygonu dobrou lokalitou díky blízké dálnici D5 a zejména díky tomu, že město leží v ideálním středu mezi hlavními evropskými automobilkami.

Zdroj/foto: Accolade Holding, a.s.

Related Posts