3 února, 2023
Investice a rozvoj

Nabídka nemovitostí se sníží o 2,4 %, poptávka po nich se sníží o 4,9 %

Developeři odhadují, že se nabídka jejich nemovitostí v rámci ČR sníží o 2,4 % v letošním roce a dále se sníží o 0,9 % v roce následujícím. Začátkem roku (k 15. 2. 2020) naopak počítali s růstem své nabídky nemovitostí, a to o 2,5 % v roce 2020 a o dalších 2,5 % v roce 2021. Celkově se tak jedná o propad o 4,9 % v oblasti nabídky nemovitostí oproti původním očekáváním. Vyplývá to ze Studie ekonomických dopadů COVID-19 na stavební, projektové a developerské společnosti zpracované analytickou společností CEEC Research.

Změna nastane i na straně poptávky po nemovitostech, kde developeři očekávají její snížení o 4,9 % v roce 2020 a další snížení o 1,0 % v roce 2021 v rámci celé ČR. Původně (k 15. 2. 2020) přitom počítali s růstem poptávky o 2,6 % v roce 2020 a jejím dalším růstem o 2,9 % v roce 2021. Celkově se tedy jedná o propad o 7,5 % na straně poptávky oproti původním očekáváním. Možné důvody poklesu poptávky komentuje Michal Vacek, ředitel společnosti CEEC Reserach:Pokles poptávky po rezidenčních nemovitostech můžeme přisoudit faktu, že mnoho lidí si teď není jisto svojí budoucí ekonomickou situací, a to se samozřejmě promítne i do plánovaných investicí do vlastního bydlení.“

Současná situace měla dopad na obchodní činnost všech dotázaných (100 %). Konkrétně se z největší části jednalo o zrušení obchodních schůzek (90 %) a o nižší zájem o nemovitosti ze strany zákazníků (76 %). Dále developerům situaci zkomplikovalo prodloužení lhůt v souvislosti s omezenou činností veřejné správy (62 %) nebo odložení platby ze strany zákazníka (48 %). Se zrušením zakázky či obchodu se setkalo 10 % dotázaných. Desetina také uvedla, že byla nucena pozastavit zahájení nového projektu (10 %).

Vlivem současné situace zaznamenaly finanční ztráty téměř tři čtvrtiny dotázaných developerů (72 %). Finanční ztráty zatím nepociťuje 28 % dotázaných. Ti, kteří se s finančními ztrátami setkali, očekávají, že tyto ztráty v průměru sníží jejich hospodářský výsledek o 15 %. Možný dopad na developery popisuje Michal Dlabač, ředitel společnosti SMO a.s.: „Vzhledem k tomu, že naše společnost není čistě stavební, ale vlastníme i několik ubytovacích zařízení a provozujeme i další, jiné činnosti, více či méně spojené se stavebnictvím, očekávám negativní dopad v rozmezí 10–20 %. Dojde ke snížení tržeb při zachování mzdových prostředků a zvýšení nákladů na opatření související s aktuální situací nouzového stavu.“

Vzniklé finanční ztráty plánují developeři z velké části vykrýt z vlastní rezerv (92 %). Necelá třetina se potom přikloní k čerpání finančních zvýhodnění ze strany státu (31 %). Necelá desetina plánuje čerpat úvěr (8 %). Na obdobné situace v budoucnu se plánuje připravit 61 % dotázaných developerských společností. Zbylých 39 % toto v plánu nemá. Ti, kteří se budou připravovat, uvedli, že plánují tvořit větší finanční rezervy a také krizový plán (obojí shodně 55 %). Více než čtvrtina si potom sjedná pojištění

(27 %). Z jiných možností, než jsou výše uvedené, se zde objevila i myšlenka zavedení či rozšíření práce z domova u zaměstnanců a digitalizace procesů spojených se zákazníkem (18 %).

Zdroj/foto: CEEC Research s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts