1 února, 2023
Investice a rozvoj

Odklad platby za nájem komerčních prostor RESIDOMO po dobu uzavření provozoven

Odklad splatnosti nájemného, individuální slevy i speciální 5 tisícové vouchery na podporu konkrétních podnikatelů čítá série opatření, která k 1. 4. 2020 představila společnost RESIDOMO pro své nájemce komerčních prostor.

Všechny potřebné formuláře svým nájemcům společnost RESIDOMO sama rozešle. Dokumenty pak stačí vyplnit online. „Uvědomujeme si, v jak složité situaci se naši nájemci komerčních prostor nacházejí. Zejména ti, kteří museli kvůli koronaviru a následnému vládnímu nařízení úplně zavřít. Chceme jim dát jasně najevo, že za nimi stojíme a že jsme připraveni se o některé negativní dopady s nimi podělit. Navíc jim nabízíme i přímou a okamžitou finanční pomoc,“ říká generální ředitel společnosti RESIDOMO Jan Rafaj.

Odklad platby nájemného po dobu uzavření provozoven, o kterém rozhodla vláda dne 14. 3. 2020 (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb): Všem nájemcům, kterých se týká rozhodnutí vlády, prodlužujeme splatnost faktury (týkající se nájemného) splatné v měsíci dubnu o 3 měsíce, tedy do 15. 7. 2020. O případném prodloužení splatnosti faktur splatných v měsíci květnu a červnu rozhodne společnost RESIDOMO postupně dle vývoje situace.

Sleva z nájmu, kdy nájemce nemohl prostor využívat z důvodu rozhodnutí vlády ze dne 2020 o uzavření provozoven: U faktury původně splatné v měsíci dubnu 2020 může společnost RESIDOMO poskytnout dle vlastního uvážení slevu až do výše 50 % z čistého nájemného. Každý případ bude posuzován individuálně. Poskytnutí slevy je podmíněno tím, že nájemce o poskytnutí slevy požádá, nebude mít k 31. 7. 2020 vůči společnosti jiné dluhy a k 31. 7. 2020 uhradí fakturu původně splatnou v dubnu 2020 ve výši se započítanou slevou. V případě, že k 31. 7. 2020 fakturu s původní splatností v dubnu 2020 neuhradí (ve výši se započítanou slevou), sleva nebude poskytnuta.

Vouchery pro podporu podnikání: Společnost RESIDOMO připravila program voucherů pro podnikatele podnikající v komerčních prostorech RESIDOMO. Každý nájemce komerčních prostor postižený rozhodnutím vlády ze dne 14. 3. 2020 o uzavření provozoven může společnosti nabídnout k prodeji vouchery v celkové hodnotě 5 000 Kč na služby či produkty z předmětu jeho činnosti. Společnost tyto vouchery odkoupí nejpozději do 31. 5. 2020. Každý případ bude posuzován individuálně, tzn. na odkoupení voucherů není právní nárok. Odkoupení voucherů je podmíněno tím, že Vláda České republiky či Parlament České republiky před tímto datem neuloží pronajímatelům jiné zatěžující povinnosti související s onemocněním COVID-19 jako např. povinný odklad splatnosti faktur o déle než 3 měsíce apod. Odkoupení voucherů je dále podmíněno tím, že nájemce nemá vůči společnosti RESIDOMO žádné dluhy.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts