5 února, 2023
Investice a rozvoj

PASSERINVEST GROUP letos investoval 170 mil. Kč do projektů ve prospěch veřejnosti – do sportu, náměstí i do vzdělání

170 milionů korun, bez jakýchkoliv dotací a příspěvků od státu – to je částka, kterou společnost PASSERINVEST GROUP v letošním roce použila na zvelebení veřejného prostoru v Praze 4. Bylo z ní zbudováno např. náměstí s vodními prvky u budovy Brumlovka, veřejný atletický stadion, pavilon pro střední a základní školu, opraveno bylo veřejné osvětlení či autorskou mozaikou Jana Lukeše zkultivován podchod pod magistrálou.

Neudržovaný brownfield Brumlovka v Praze 4 se za dvě desetiletí proměnil v multifunkční areál BB Centrum, který poskytuje pracovní příležitosti, bydlení, služby, kulturní, sportovní a společenské vyžití. PASSERINVEST GROUP zde nestaví jen budovy s nezbytným parterem, ale svou celospolečensky odpovědnou strategií investování prostředků do neziskových projektů sloužících veřejnosti, bez jakýchkoliv dotací či příspěvků od státu, je příkladem pro další podobné projekty.

Nové centrální náměstí Brumlovka v BB Centru v Praze 4 o rozloze 4 500 m2 je osázeno vzrostlými platany, na pochozí ploše jsou dva vodotrysky a bylo doplněno o mobiliář. Náklady na výstavbu nového náměstí přesáhly 65 mil. Kč.

„Za 63 milionů korun jsme postavili školní pavilon se zahradou pro Křesťanskou střední, základní a mateřskou školu Elijáš. Žákům nabízí prostory pro mimoškolní aktivity a novou jídelnu. Pavilon je zároveň propojen s novým veřejným atletickým stadionem, a i díky tomu se základní škola Elijáš mohla nově rozšířit o lyceum,“upřesňuje Radim Passer, předseda představenstva PASSERINVEST GROUP. Původní prostory pro školní družinu a jídelnu byly přestavěny na nové třídy.

Zcela unikátní je výstavba a otevření již zmíněného atletického hřiště, které vzniklo na místě zanedbané škvárové plochy s náletovou zelení. Atletický stadion nabízí 150 m dlouhý tartanový ovál, 100m rovinku, sektory pro skok do dálky a do výšky, plochu pro badminton, florbal anebo workoutová cvičení pro všechny věkové generace. Stadion využívá nejen místní škola, ale je po celý rok otevřen veřejnosti za symbolický roční poplatek. Celková využitá částka byla 18 mil. Kč.

V rámci areálu BB Centrum klade společnost PASSERINVEST GROUP důraz na bezpečnost lidí, kteří se zde pohybují. Proto byly finanční prostředky použity i na rekonstrukci (po souhlasu správce Technické správy komunikací hl. m. Prahy) pěšího podchodu pod magistrálou. Rekonstrukce se týkala nového osvětlení, nátěru a zejména zde byla Janem Lukešem vytvořena autorská mozaika, která původně tmavý, nebezpečný podchod změnila v zajímavou komunikaci v Praze 4.

Část příspěvku společnosti PASSERINVEST GROUP byla použita na vznik světelně řízeného přechodu pro chodce, který zjednodušil cestu a zajistil větší bezpečnost pro pěší přes Vyskočilovu ulici. Společně s ním byl rozšířen chodník i autobusový záliv pro zastávky autobusu MHD i areálové kyvadlové dopravy.

Další investice směřovaly do úpravy parteru (chodníku a menšího náměstí) před ikonickou budovou FILADELFIE. Vznikla zde pobytová místa pro odpočinek, byly vysázeny nové stromy a chodník dostal pražskou mozaiku.

Jmenované projekty společnost PASSERINVEST GROUP také spravuje, a díky tomu zde může pro veřejnost organizovat různé kulturně společenské akce nebo vybrané charitativní projekty neziskové organizace Maranatha, kterou založil Radim Passer.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts