20 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Ostrava hledá spolu investora pro projekt Nové Lauby, rezidenčního objektu v centru města s moderním bydlením

Ostrava hledá spolu investora pro výstavbu atraktivní novostavby v samotném centru města s byty, podzemním parkováním i obchodními prostory. Investice do stavby rezidenčního objektu Nové Lauby se rozloží mezi město a soukromého investora, který objekt postaví. Následně by mu patřily tři z pěti bloků budoucí stavby, město si ponechá další dva. Investor by mohl být znám do konce letošního roku. Zahájení stavby se předpokládá v příštím roce, dokončení v roce 2023.  

Rezidenční projekt Nové Lauby

Rezidenční projekt Nové Lauby město připravuje od roku 2015. V současné době je dokončena projektová dokumentace, probíhá stavební řízení a archeologický průzkum, který bude finalizován do konce tohoto roku. Samotná stavba by tak měla být zahájena již počátkem roku 2021.

Ostrava deklarovala zájem realizovat tento projekt v partnerství se soukromým investorem a aktuálně proto zahájila výběrové řízení, ze kterého by do konce roku měl vzejít zájemce, který celou stavbu zrealizuje. Město pak zpětně odkoupí předem definovanou část nemovitosti – 2 bloky domu s byty a parkoviště pro nájemce i veřejnost. Soukromý investor bude vlastnit 3 bloky s byty, nebytové jednotky a jim odpovídající počet parkovacích míst.

Ostrava nabízí k prodeji pozemky v průmyslové zóně i v proluce v centru města

„Projekt Nové Lauby nikdy nebyl navrhován jako čistě komerční, město jeho prostřednictvím mělo a má za cíl rozšířit nabídku nájemního bydlení a zároveň jsme v něm připravili naddimenzovanou kapacitu parkovacích míst, která kromě pokrytí potřeb obyvatel domu bude otevřena i pro veřejnost. Rezidence však obsahuje zajímavý počet lukrativních bytů, které rozhodně komerční potenciál mají. Navržený model tak otevírá cestu ke spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem tím, že umožní rozložit náklady na realizaci a naplnit očekávání města i soukromého investora,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Výběrové řízení na investora bude mít 3 fáze. Ta první spočívá v projevení zájmu. Potenciální investoři se musí do výběrového řízení přihlásit nejpozději do 20. srpna tohoto roku. V září pak proběhne fáze kvalifikace a v říjnu a listopadu samotné předložení cenových nabídek. Bližší informace jsou uvedeny na webu města www.pozemky.ostrava.cz.

Prodejní model je postaven takovým způsobem, že město zároveň prodá zájemci celý pozemek určený k zástavbě, včetně příslušné dokumentace k povolení stavby a pravomocného stavebního povolení a uzavře smlouvy o smlouvě budoucí na zpětný odkup podílu na nemovitosti. Investor následně postaví celý objekt podle dodané dokumentace. Po kolaudaci město odkoupí předem definovanou část nemovitosti zpět do svého vlastnictví a byty nabídne k nájemnímu bydlení. Část zůstane v majetku investora, který ji může využít také k pronájmu, či naopak k dalšímu prodeji.

„Projekt Nové Lauby je takřka připraven k zahájení stavby.  Město ve vlastní režii tedy obstaralo často tu nejsložitější a nejdelší fázi stavby – archeologický průzkum, projektování a získání stavebního povolení a investorovi jej nabízí ,v mašličkách´ k realizaci. Samozřejmě mu umožňujeme úpravy vnitřních prostor jeho části tak, aby vyhověly potřebám jeho klientů. Pro ty části, které bude stavět pro město, pak poskytneme podrobnou specifikaci.  Klíčové v této chvíli je to, že potenciální zájemci musí projevit zájem již v prvním kole výběrového řízení, tedy do 20. srpna, další kola budou uzavřená pouze pro tyto subjekty,“ řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Rezidenční objekt Nové Lauby se bude stavět na ploše mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou. Je navržen renomovaným pražským studiem znamení čtyř – architekti jako architektonicky vhodná dostavba známé proluky v historickém jádru Ostravy po dřívější blokové zástavbě, která byla necitlivě zdemolována převážně v 60. letech minulého století.

Novostavba obytného bloku tvaru uzavřeného nepravidelného lichoběžníku bude tvořena 5 bloky s 85 byty o velikostech 1+kk až 4+kk, parterem s obchodními prostory a dvěma a půl patry podzemního parkování se 174 stáními.

Objekt bude v souladu s trendy soudobé městské architektury citlivé k životnímu prostředí a klimatu disponovat vlastním atriem a bude zastřešený plochými vegetačními střechami.

V současné době v místě probíhá záchranný archeologický průzkum. Jeho dosavadní výsledky jsou naprosto mimořádné. Zvláště unikátně dochované dřevěné konstrukce středověké zástavby přinášejí mnoho nových informací o podobě středověkého města. Získané nálezy odpovídají tomu, že v lokalitě bydlela společenská a ekonomická elita, zmínit lze například kupecké zaváží nebo kamnové kachle s heraldickými a náboženskými výjevy.

Zdroj/foto: Magistrát města Ostravy

Related Posts