20 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Savills představuje nejlepší investiční příležitosti na evropském a českém trhu s nemovitostmi

Podle společnosti Savills dosáhnou ke konci letošního roku investice do komerčních a rezidenčních nemovitostí na území Evropy výše 241 miliard eur. To je ve srovnání s loňskem o 18 % méně, ale jen o 2 % pod úrovní průměru z uplynulé dekády. V prvním pololetí roku 2019 bylo v Evropě do nemovitostí investováno 111 miliard eur, tedy o 16 % méně než v prvním půlroce loňska a o 2 % méně oproti desetiletému průměru.

Poslední průzkum Savills zaměřený na evropskou investiční scénu poukazuje na to, že v průběhu roku 2019 klesla hodnota odhadovaných celkových investic o 3 %: v prvním čtvrtletí byly odhadovány na 282 miliard eur, ve druhém kvartálu šlo o 274 miliard eur. Ve dvou třetinách evropských zemí, jež Savills sleduje, nedosáhla výše investic v letošním prvním pololetí loňské úrovně stejného období. Více bylo letos investováno jen v České republice (+59 %), v Řecku (+120 %), Itálii (+44 %), Irsku (+34 %), ve Švédsku (+42 %), v Norsku (8 %) a ve Francii (3 %).

Kanceláře jako nejlepší volba pro investice, výnosnost maloobchodu mírně roste a výnosnost logistiky klesá

V prvním pololetí letos směřovalo 41 % veškerých investic do segmentu kancelářských nemovitostí. Průměrné výnosy z prémiových kanceláří v centrálních obchodních částech měst (CBD) ve druhém čtvrtletí dosahovaly 3,7 %, výnosy z prémiových kanceláří mimo CBD činily 4,6 % a průměrné výnosy u sekundárních kanceláří byly 4,9 %. Vzhledem k omezené nabídce na mnoha CBD trzích Savills předpokládá, že prémiové kanceláře v hlavních městech zemí jako Česká republika, Belgie, Francie, Řecko, Lucembursko, Rumunsko či Švédsko zůstanou první volbou investorů také pro následujících 12 měsíců. Současně s vytrvalou poptávkou investorů se očekává, že výnosy poklesnou až o 5 bazických bodů.

Průměrná výnosnost maloobchodních nemovitostí činila za druhý kvartál roku 2019 4,6 % pro prémiová nákupní centra a 3,4 % pro nemovitosti na hlavních nákupních třídách. Mírný nárůst výnosnosti maloobchodních nemovitostí je předpovídán pro Českou republiku, Belgii, Irsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko a trhy Spojeného království. Kromě Atén, Varšavy, Lisabonu a Bukurešti, kde meziročně výnosnost nákupních center poklesla o 25 bazických bodů, na všech ostatních trzích zůstala beze změny či mírně vzrostla.

V segmentu prémiových logistických nemovitostí došlo v Evropě ke snížení výnosnosti o 47 bazických bodů, což znamená, že ve druhém čtvrtletí dosáhla průměrné úrovně 5,1 %. Pro následujících 12 měsíců Savills předpovídá další pokles výnosnosti v tomto sektoru, a to v České republice, ve Francii, v Německu, Řecku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a ve Švédsku. Na ostatních trzích by měly zůstat výnosy na stabilní úrovni.

Investiční příležitosti pro různé investiční strategie

Investoři se strategií Core+, akceptující riziko na nízké až mírné úrovni, by se měli zaměřit na průmyslové nemovitosti na hlavních německých logistických trzích jako Hamburg nebo oblast povodí Rýna a Mohanu, kde lze podle Savills v příštím roce čekat až 5% růst nájemného. Investoři se strategií Core, kteří vyhledávají nízkou míru rizika, by měli zvážit možnost rebrandingu již existujících hotelů v portugalských turistických městech jako Lisabon či Porto, které vykazují rekordní míru obsazenosti. Tento krok totiž spolehlivě vede k navýšení ceny za jeden pokoj. Další skvělou příležitostí pro Core investory hledající bezpečný a dlouhodobě stabilní zdroj příjmů jsou prémiové rezidenční nemovitosti ve Švédsku a ve čtyřech největších nizozemských městech.

Konkrétním příkladem potenciálních Core investic v České republice jsou prémiové kanceláře v Praze, především nově postavené moderní administrativní komplexy v těsné blízkosti zastávek metra. Vysokou poptávku po kancelářích podporuje také velmi nízká míra nezaměstnanosti (v roce 2018 na úrovni 2,2 %, tzn. nejnižší z celé EU), jež je předpokládaná i pro následujících pět let. Stále omezenější nabídka prostor tlačí na růst nájemného u prémiových kanceláří.

Investoři se strategií Value-add, kteří volí vyšší míru rizika, by se podle Savills měli orientovat na evropské metropole jako Stockholm, Paříž, Lucemburk nebo Lisabon. Ve všech jsou příznivé tržní podmínky podporující vysokou poptávku po kancelářské výstavbě či renovacích, a to jak v nejlepších, tak okrajovějších lokalitách. Také vybrané maloobchodní nemovitosti by měly být zváženy investory s touto strategií, ale pouze pokud se jedná o dominantní obchodní centra ve svém regionu. Ve městech zemí jako Česká republika, Dánsko, Nizozemsko či Polsko, kde se výjimečně dobře daří e-commerce a/nebo kde rychle narůstají objemy online transakcí, jsou stále vzácnější kvalitní logistické nemovitosti, což bude nadále vytvářet tlak na zvyšování cen nájmů. Otevírá se tak další atraktivní příležitost pro investory hledající přidanou hodnotu.

V České republice jsou příkladem možných Value-add investic mimo jiné průmyslové nemovitosti v krajských městech, zejména tam, kde se soustředí regionální centra výroby. Konkrétně třeba ve Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém a Pardubickém kraji, kde je poptávka vysoká, stávající adekvátní nabídka prostor nízká a pozemky pro novou výstavbu jsou vzácné.

Vojtěch Wolf, investiční analytik společnosti Savills, uvedl: „Pokud jde o prémiové investice, pozorujeme, že investoři stále více volí alternativní třídy nemovitostí. Je to způsobeno tím, že příležitosti v tradičních segmentech trhu s nemovitostmi jsou stále vzácnější, a také vysokými cenami. V současné době představují rezidenční nemovitosti druhý nejpopulárnější segment, což je důsledek rozvoje městských center a rostoucí poptávky po bydlení způsobené celoevropským demografickým trendem. Aktuální podmínky v České republice jsou ideální pro investování jak do rezidenčních, tak komerčních nemovitostí.“

Zdroj/foto: Savills CZ s.r.o./Titulní ilustrativní foto (www.pixabay.com)

Related Posts