5 února, 2023
Investice a rozvoj

Skupina CPI Property Group má po vydání dluhopisů a refinancování revolvingového úvěru k dispozici likviditu ve výši miliardy EUR

V pátek 22. března 2019 podepsala skupina CPI Property Group nezajištěný revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR. Nový, tříletý úvěr nahrazuje stávající revolvingové úvěrové linky ve výši 230 mil. EUR, poskytnuté do roku 2020. Na novém úvěru se podílelo 11 mezinárodních a regionálních bank. Všech devět původních bank svou participaci na novém úvěru navýšilo, navíc se připojily další dvě banky.

„Chceme poděkovat bankám Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Komerční banka, Nomura, Raiffeisen Bank a UniCredit za pokračující podporu. S potěšením jsme ve skupině našich věřitelů nově přivítali i banky Goldman Sachs a Bank of China,“ uvedl generální ředitel společnosti CPI Property Group Martin Němeček. „Tím, že jsme více než zdvojnásobili výši našeho revolvingového úvěru, jsme výrazně posílili své možnosti strategického řízení likvidity.“

Skupina dále oznámila úspěšný podpis úvěrového nástroje Schuldschein v celkovém objemu 170 mil. EUR. „Schuldschein je tradiční německý úvěrový nástroj oblíbený jak mezi asijskými bankami, tak i u místních institucí,“ uvedl David Greenbaum, finanční ředitel CPI Property Group a dodal: „Vstupem na tento trh CPI Property Group dále diverzifikuje zdroje svého financování.“ Schuldschein zahrnuje úvěry s proměnlivou sazbou ve výši 111 mil. EUR splatné v roce 2023, úvěry s proměnlivou sazbou ve výši 49 mil. EUR splatné v roce 2025, a úvěry ve výši 10 mil. EUR se sazbou 2,696 % splatné v roce 2027. Podmínky dojednané v Schuldschein jsou plně v souladu s parametry programu Euro Medium Term Note (EMTN).

V letošním roce již CPI Property Group v rámci EMTN programu úspěšně vydala dluhopisy denominované v hongkongských a následně i amerických dolarech, a to v celkové výši 362 mil. EUR. Část výnosů z těchto emisí byla během prvního čtvrtletí roku použita ke splacení dřívějších závazků ve výši přibližně 109 mil. EUR. Kombinace těchto kroků spolu s dostupnou hotovostí znamená, že CPI PG má nyní k dispozici likviditu ve výši přesahující miliardu EUR ve formě hotovosti a nečerpaných revolvingových úvěrů.

Zdroj/foto: CPI Property Group

Related Posts