25 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal Dopravnímu podniku hl. m. Prahy založit se soukromým investorem společný podnik

Důležité rozhodnutí o předběžném opatření vydal včera Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když Dopravnímu podniku hl. města Prahy zakázal uzavřít akcionářskou smlouvu a založit společný podnik se soukromým investorem za účelem rekonstrukce severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice, dokud ÚOHS nepřijme konečné rozhodnutí v probíhajícím řízení.

A protože k finálnímu rozhodnutí by podle všeho mělo dojít až po Novém roce a ÚOHS si je vědom rizika, že by mohlo dojít ke „zmaření účelu vedeného správního řízení, neboť za takové situace by nebylo možné zadavateli případně zabránit v postupu, který by byl v rozporu se zákonem,“ vydal předběžné opatření zákazu uzavření akcionářské smlouvy.

Kolem té ostatně panují také veliké otazníky, neboť nejenže po dobu trvání kauzy došlo k úpravě vlastnické struktury společnosti Nové Holešovice Development poté, co se ukázalo, že její stopy vedou na Kypr, ale zároveň DPP odmítá akcionářskou smlouvu zpřístupnit s tím, že návrh akcionářské smlouvy včetně jejích příloh je přísně důvěrný.

Problematickou částí smlouvy je také odprodej pozemků Dopravního podniku společnosti Nové Holešovice Development za cenu, která se zdaleka neblíží ceně tržní.

Zdroj/foto: CPI Services, a.s.

Related Posts