3 února, 2023
Investice a rozvoj

Obchodní aktualizace VGP

VGP NV („VGP” nebo „Skupina”), evropský poskytovatel špičkových logistických a semiindustriálních nemovitostí, dnes zveřejnil obchodní aktualizaci za první čtyři měsíce roku 2021

Silný provozní výkon pokračuje

– 12,5 milionů EUR v podepsaných a obnovených nájemních smlouvách, což znamená celkový výnos z pronájmů po přepočtu na rok ve výši 196,8 milionů EUR (+ 6 % doposud za tento rok)

– Rekordních 1 041 000 m2 ploch ve výstavbě, což znamená dalších 64,8 milionů EUR v ročních nájmech poté, co bude dostavěno a plně pronajato (aktuálně je 80,1 % před pronajato)

– Dokončené portfolio vzrostlo o 58 000 m2 na 2,5 milionů m2, z čehož je 99,6 % pronajato

Prochazka & Partners: Industriální nemovitosti zdražují

Pozemkový fond nadále expanduje za účelem zajištění budoucího růstu

– Plánované projekty rozšířeny díky akvizici 471 000 m2 nových pozemků a dalších 3,1 milionů m2 s podmínkou získání příslušných povolení

– Celkový zajištěný nebo vlastněný pozemkový fond rozšířen na 8,54 milionů m2 (+ 11,6 % dosud za tento rok), což do budoucna zajistí 4 miliony m2 pronajímatelných ploch

Uzavření transakce v rámci Společného podniku plánováno na konec května s očekávaným čistým peněžním výnosem ve výši 52 milionů EUR

– probíhající jednání s Allianz týkající se expanze prvního společného podniku jsou v pokročilé fázi

Výkonný ředitel VGP Jan Van Geet, řekl: “Rok 2021 je postaven na pevném základě díky tomu, že poptávka po prémiových lokacích zůstává díky měnícímu se chování zákazníků a technologickému pokroku v průmyslu vysoká. Za letošní rok jsme zatím podepsali nájemní smlouvy v hodnotě 12,5 milionů EUR a očekáváme, že toto číslo v následujících týdnech poroste, neboť očekáváme finalizaci předběžných dohod v hodnotě více než 10 milionů EUR.”

Jan Van Geet pokračuje: „Výsledkem je, že naše převážně předem pronajaté portfolio ve výstavbě poprvé překonává 1 milion m2, ze kterých je více než polovina situována v Německu (215 000 ve VGP parku München), ostatní projekty jsou dobře rozložené napříč ostatními evropskými trhy. Tyto silné tržní fundamenty a náš odolný systém dodávek nám dodávají tempo pro další velmi silný rok.”

Jan Van Geet uzavřel: “Naše nedávná startovací nabídka zelených dluhopisů v hodnotě 600 milionů EUR nám umožnila diverzifikovat náš mix finančních zdrojů a poskytuje větší flexibilitu ohledně budoucích rozhodnutí o alokacích kapitálu. Zatímco udržujeme disciplinovanou a pevnou rozvahu, jsme nadále odhodláni využívat naše zdroje takovým způsobem, který přináší inkluzivní a udržitelná řešení komunitám, ve kterých působíme, zatímco našim zákazníkům přinášíme uspokojení jejich logistických potřeb nebo požadavků na výrobní nemovitosti. Toto nám navzdory nedostatku pozemků s patřičnými povoleními umožnilo pokračovat ve významných investicích do budoucích projektů doplňováním a rozšiřováním našeho zajištěného pozemkového fondu, jehož čistá plocha doposud činí 900,000 m2 včetně několika špičkových lokací, které budou motorem růstu v pronájmech v následujících letech.

VGP Areál v Hrádku nad Nisou

Klíčové provozní údaje – první 4 měsíce roku 2021

Pronájmy

– Výnos z podepsaných a obnovených nájemních smluv ve výši 12,5 milionů EUR je výsledkem nově podepsaných nájemních smluv v hodnotě 11,8 milionů EUR (2,6 milionů EUR v rámci Společných podniků) a obnovených nájemních smluv v hodnotě 0,7 milionů EUR (všechny v rámci společných podniků). Nájemní smlouvy v hodnotě 0,2 milionů EUR byly ukončeny

– Sjednané nájmy po přepočtu na rok k dubnu 2021 (vč. 100 % společných podniků) činí 196,8 milionů EUR (185,2 milionů EUR k prosinci 2020), ze kterých 145,9 milionů EUR souvisí se společnými podniky

– Několik nájemních smluv je aktuálně v přípravě a očekává se, že budou podepsány v následujících týdnech

– Dopad pandemie Covidu-19 na provoz pronájmů a platební morálku zákazníků byl minimální, v podstatě všechny platby nájmů byly obdrženy včas

Developerské aktivity

– 39 projektů ve výstavbě, tyto v budoucnu vytvoří celkem 1 041 000 m2 plochy k pronájmu s očekávanými příjmy z nových pronájmů ve výši 64,8 milionů EUR poté, co bude dokončeno a plně pronajato (80,1 % je pronajato předem)

– Geografické rozložení parků ve výstavbě: 53 % se nachází v Německu, 11 % ve Španělsku, po 7 % v České republice a na Slovensku, 5 % v Rumunsku, po 4 % v Itálii a Nizozemsku, po 3 % v Maďarsku a Portugalsku a 1 % v Rakousku

– V prvních čtyřech měsících roku 2021 byly dodány 4 projekty o celkové rozloze pronajímatelné plochy 58 000 m2, což znamená 1,2 milionů EUR v již sjednaných nájmech po přepočtu na rok; tyto budovy jsou ze 100 % pronajaty

– Všechny stavební aktivity v současnosti běží podle plánu, přičemž ve všech našich provozech zohledňujeme nařízení a pokyny ohledně bezpečnosti a zdraví, která jsou v platnosti v souvislosti s Covidem-19

Pozemkové portfolio

– Během prvních čtyř měsíců roku 2021 jsme získali celkem 0,47 milionů m2 pozemků, jejichž developerský potenciál je 0,20 milionů m2

– Dalších 3,09 milionů m2 pozemků, u kterých developerský potenciál budoucích pronajímatelných ploch činí 1,31 milionů m2, je přislíbeno a čeká na povolení, což znamená, že celkový zajištěný nebo vlastněný pozemkový fond činí 8,54 milionů m2, což v budoucnu zajistí 3,97 milionů m2 pronajímatelných ploch

– Kromě toho bylo vytipováno dalších 3,83 milionů m2 pozemků, které jsou předmětem výhradních jednání (v budoucnu mají potenciál vytvořit 1,58 milionů m² pronajímatelných ploch)

VGP Park Chomutov

Obnovitelná energie

– Celkový instalovaný výkon solárních zařízení již nainstalovaných nebo ve výstavbě je aktuálně 48,8 MWp v rámci 45 projektů, což bylo realizováno díky dosavadní investici ve výši 21 milionů EUR. Kromě toho byla vytipována další výrobní kapacita odpovídající instalovanému výkonu 64 MWp

Kapitálová pozice a likvidita

– 31. března 2021 oznámila společnost VGP první úspěšnou emisi referenčních zelených dluhopisů o agregátní nominální hodnotě 600 milionů EUR s kuponem 1,50 procenta ročně a splatností dne 8. dubna 2029. Poptávka překonala objem emise 2,7krát. Peněžní výnos emise je využíván k financování většiny naplánovaných předpronajatých projektů, k vybudování aktiv v oblasti obnovitelné energie a k návrhům a rozvoji nových zelených logistických a semiindustriálních parků

– Před koncem května očekáváme uzavření osmé transakce v rámci VGP European Logistics, Prvního společného podniku s Allianz Real Estate. Očekávaná hodnota transakce je 70 milionů EUR a očekávaný čistý peněžní výnos je 52 milionů EUR. Protože První společný podnik již dosáhl svého rozšířeného investičního cíle, bude se jednat o poslední uzavření s Prvním společným podnikem zahrnující nové parky

– Jednání s Allianz Real Estate ohledně rozšíření prvního společného podniku jsou v pokročilé fázi, pokračují dobře a očekává se, že budou finalizována v následujících týdnech

– 14. května 2021 navrhne představenstvo na výroční valné hromadě akcionářů distribuci hrubé dividendy ve výši 3,65 EUR na akcii, což znamená celkovou hrubou výši dividend ve výši 75,1 milionů EUR. Jako den výplaty je navržen 25. květen 2021 (bude potvrzeno akcionáři na výroční valné hromadě)

O společnosti VGP

VGP je celoevropský developer, manažer a vlastník špičkových logistických a semi-industriálních nemovitostí. Provozuje plně integrovaný podnikatelský model s kapacitou a dlouhodobou expertizou napříč dodavatelským řetězcem. Společnost má rozvinuté portfolio pozemků o aktuální rozloze 7,65 milionu m² a strategicky se zaměřuje na výstavbu business parků. Společnost byla založena v roce 1998 jako rodinný developer nemovitostí v České republice.

Dnes, s více než 300 zaměstnanci, VGP vlastní a provozuje aktiva v 12 evropských zemích, a to jak přímo, tak prostřednictvím společných podniků. V současné době má v portfoliu 80 parků v celé Evropě; v České republice se jedná o 14 parků, které jsou buď dokončené a pronajaté, ve výstavbě anebo v přípravě. K prosinci 2020 dosáhla hrubá hodnota aktiv skupiny VGP, včetně 100 % společných podniků, 3,84 miliardy EUR a čistá hodnota aktiv společnosti (EPRA NAV) 1,35 miliardy EUR. Společnost VGP je kótována na burze Euronext Brussels a na Pražské burze cenných papírů (ISIN: BE0003878957).

Zdroj/foto: Crest Communications a.s./Titulní foto – VGP Park Liberec

Related Posts