24 dubna, 2024
Investice a rozvoj

Obchodní výsledky nemovitostních fondů ZDR Investments za rok 2019 splnily očekávání svých investorů

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla dle očekávání za rok 2019 výnosu 8,23 %. Skupina také zcela poprvé vykázala výkonnost svého nového retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s., který po vydařeném startu v listopadu 2019 vykázal za první 2 měsíce svého působení výnos 4,45 %.

Nemovitostní fond pro kvalifikované investory (FKI) ZDR Investments SICAV a.s. disponuje k 31.12.2019 v majetku svého podfondu 22 nemovitostmi. Celková hodnota nemovitostí tohoto podfondu narostla meziročně z 557 mil. Kč na 2,0 mld. Kč a pronajímatelná plocha těchto nemovitostí se téměř ztrojnásobila, tvoří nyní 56.824 m2. Z celkové pronajímatelné plochy je 99,2 % obsazeno nájemci a roční výnos z nájmu je 139,9 mil Kč.

Kvalitu portfolia ZDR Investments FKI potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT), kterou se během roku 2019 podařilo prodloužit z 6 na 7,1 let.

LTV (Loan to value) tohoto podfondu činí 55,9 %. K 31.12.2019 má podfond 640 aktivních investorů. Klíčovými událostmi roku 2019 byly vedle akvizic 11 nemovitostí vstup na slovenský trh a otevření Euro třídy investičních akcií.

Nováček ve skupině ZDR Investments, retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s., zažil v listopadu 2019 povedený start. Tento fond, který umožňuje investice pro široku veřejnost, získal pouze za první dva měsíce fungování od svých investorů téměř čtvrt miliardy korun českých.

K 31.12.2019 disponuje fond ZDR Investments Public SICAV, a.s. 3 nemovitostmi v majetku svého podfondu Real Estate, jejichž celková hodnota činí 163,8 mil. Kč.

Jedná se o retail park v Čáslavi, prodejnu OKAY elektro ve Starém městě a ABSOLUTIO, administrativní budovu centrály skupiny Home Credit Slovakia v Piešťanech. Pronajímatelná plocha těchto nemovitostí tvoří 4.264 m2 a je ze 100 % obsazena nájemci. WAULT je v případě tohoto podfondu 3,8 let a roční výnos z nájmu činí 12,3 mil. Kč. LTV se rovná 25,1 %. K 31.12.2019 má tento podfond 499 aktivních investorů.

Obchodní výsledky skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments komentuje Ing. Dušan Moskaliev, člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s. a člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s., zodpovědný za finanční řízení fondů a jeho majetkových účastí:

Rok 2019 byl pro skupinu ZDR Investments velmi úspěšným rokem. Opakovaně dosažené zhodnocení fondu FKI na úrovni 8 % ročně potvrdilo správnost naší investiční strategie, která se soustředí na akvizici maloobchodních objektů a center pro nájemce z řad nadnárodních, ale i českých diskontních řetězců. Vhodný mix nájemců, v kombinaci s dlouhodobými nájemními smlouvami, jejichž průměrná zůstatková délka je v našem případě 7,1 let a je výjimečná mezi fondy podobného zaměření na českém a slovenském trhu, znamená pro naše investory předpoklad dlouhodobě stabilního výnosu. Při řízení portfolia jsme v loňském roce využili historicky nízkých úrokových sazeb při externím bankovním financování, a to na bázi dlouhodobých fixací“.

Pro rok 2020 plánuje skupina ZDR Investments investice ve výši dalších 3 mld. Kč do komerčních nemovitostí, které jsou již smluvně zabezpečené nebo se nacházejí ve fázi výstavby v sesterské developerské skupině Traxial. ZDR Investments chystá nákup několika retail parků na území Slovenska a také v Rakousku a Německu.

Zdroj/foto: Pištora PR Consulting/ZDR Investments SICAV a.s. – Titulní foto – NORDICA OFFICE Ostrava

Related Posts