20 dubna, 2024
Průmysl a logistika

ACCOLADE připravuje průmyslový park Rumburk

Záměrem investiční skupiny Accolade je výstavba průmyslového a logistického areálu na jižním okraji Rumburku. Jedná se o realizaci jedné nepodsklepené haly pro skladování a lehkou výrobu s nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím, které bude umístěno podél jihozápadní a severovýchodní strany haly v patrových administrativní vestavbách. Naskladňování a vyskladňování skladových prostor bude probíhat na severozápadní a jihovýchodní straně haly, pomocí 85 nakládacích a vykládacích doků. Součástí projektu je i výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, vrátnice, oplocení areálu, sadových úprav, sprinklerové stanice a výstavba příslušných inženýrských sítí. Areál bude určen pro příjem, skladování a redistribuci zboží do maloobchodní sítě v České republice a pro lehkou výrobu dle požadavku jednotlivých nájemců hal.

Součástí záměru jsou také odstavná parkoviště pro kamiony (19 míst), která jsou navržena na severozápadní straně objektu. Hlavní parkoviště pro OA o kapacitě 264 míst je navrženo na severozápadní straně objektu, parkoviště pro administrativu o kapacitě 100 míst je navrženo na jihozápadní straně objektu. Dále jsou navržena ještě 4 malá parkoviště o kapacitě 15 míst u každého rohu haly.

Nová jednopodlažní hala bude mít rozměry 337,12 x 121,12 m; v = 12,0 m. Založení objektu bude provedeno na pilotách (alternativně na patkách). Na piloty budou navazovat monolitické kalichy, do kterých budou osazeny prefabrikované sloupy. Na kalichách budou po obvodu osazeny prefabrikované sendvičové soklové panely s tepelnou izolací. Pro nosnou konstrukci haly je navržen železobetonový montovaný skelet tvořený sloupy, vazníky, vaznicemi a ztužidly. Jedná se o velkorozponový systém s osovými vzdálenostmi podpor 12,0 x 24 m, některá krajní pole budou rozměrově upravena. Minimální světlost haly pod vazníky bude 10,0 m.

Střešní konstrukce bude tvořena trapézovým plechem, kotveným do betonových (alternativně ocelových) vazníků. Na trapézový plech bude umístěna střešní tepelně izolační a hydroizolační skladba. Obvodový plášť bude tvořen betonovým soklovým panelem. Zbývající plocha obvodového pláště bude tvořena stěnovými fasádními panely.
Administrativní část bude tvořena dvěma administrativními vestavbami o rozměrech 120,6 x 12,5 m umístěnými naproti sobě u kratších stěn haly. Vestavby budou patrové, jejich založení bude stejné jako založení haly, tj. na pilotách, na které budou navazovat monolitické kalichy s prefabrikovanými sloupy.

Zastavěné a zpevněné plochy:

– Celková plocha záměru 123 148,1 m2
– Plocha zastavěná objektem haly 41 029,0 m2
– Zpevněné plochy (včetně komunikací) 37 501,3 m2
– Zeleň 44 617,8 m2
– Parkoviště nově 424 OA, 19 NA
– Počet zaměstnanců 460 pro halu a 40 pro administrativu
– Počet pracovních směn 3 směny

Předpokládaný termín zahájení je březen 2019 a plné dokončení březen 2019.

Zdroj/foto: EIA (DP Eco-Consult s.r.o.), redakce RETREND.cz/EIA (DP Eco-Consult s.r.o.)

Related Posts