5 února, 2023
Průmysl a logistika

LIDL se chystá budovat nové logistické centrum LC Bravantice

Předmětem záměru společnosti Lidl Česká republika v.o.s. je výstavba logistického centra LC Bravantice v Moravskoslezském kraji. Tímto záměrem chce rozšířit svá čtyři logistická centra, která jsou rozmístěna rovnoměrně tak, aby dokázala uspokojit potřeby všech 236 prodejen – LC: Brandýs nad Labem a Cerhovice obsluhují Čechy, Olomouc a Měřín mají na starosti Moravu a Slezsko. Z každého skladu se zboží zaváží zhruba na 60 prodejen.

LC Bravantice

Celková výměra dotčených pozemků činí 14,08 ha. Objekt modulárního skladu – logistické haly, která je hlavním prvkem předkládaného záměru, má půdorysné rozměry haly 204 x 188 m, maximální výška 19,5 m. Parkování osobních a nákladních automobilů v areálu bude řešeno na otevřené ploše, celková plocha parkovišť činí 307 osobních vozidel (z toho 8 elektromobilů) + 59 nákladních vozidel.

Areál bude dopravně napojen na komunikaci II. třídy č. 647 stykovou křižovatkou. Za vjezdem do areálu bude po pravé straně parkování kamionů, po levé straně pak parkovací dům pro osobní automobily. Pro průjezd k hale bude nutné projet vrátnicí. Kolem objektu haly je navržena objezdná komunikace a nákladní a manipulační dvory na severní, západní a východní straně. Jedná se o areál haly s doprovodným zázemím a komunikacemi. Objekt haly bude sloužit čistě pro skladování, bude doplněn administrativním vestavkem a přístavbou se zázemím pro řidiče. Dále bude v areálu parkovací dům sloužící pro automobily zaměstnanců a plochy pro parkování kamionů. Charakter objektu bude svou náplní, hmotovým i materiálovým řešením začleněn do celého konceptu areálu i okolní krajiny. Hala má přibližně čtvercový půdorys, který se promítá do hmotového členění s jednoduchým architektonickým výrazem, kde je kladen důraz na konstrukční detail a volený materiál.

Předpokládaný termín zahájení je plánován na I. čtvrtletí roku 2019 a ukončení výstavby v prosinci 2019.

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA, Lidl Česká republika v.o.s.

Related Posts