5 února, 2023
Průmysl a logistika

Nový areál VGP Park Prostějov

Společnost VGP – industriálni stavby s.r.o. má záměr postavit 3 nové halové objekty o celkové zastavěné ploše 46 911 m2. Nový areál VGP Park Prostějov je navržen v prostoru bývalých oděvních závodů OP Prostějov, které ukončily činnost přibližně v roce 2010 a v první polovině roku 2014 byla provedena jeho demolice. Plocha záměru navazuje na další průmyslové areály, které jsou v tomto území dlouhodobě stabilizovány i na areály relativně nové nebo v současné době budované. Prostor výstavby je ze severu vymezen ulicí Za Drahou, z jihu trasou železniční vlečky a z východu areálem MORAGRO a.s.. Západně od budoucího areálu je dosud nezastavěná plocha na níž se připravuje výstavba areálu pro prodej stavebnin.

Předpokládaný termín zahájení je plánován na rok 2019 a ukončení výstavby na rok 2022.

Objekt A

Budova bude mít půdorysné rozměry cca 205 x 73 m a výšku cca 12,5 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu, tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm. Vnitřní prostor haly bude rozdělen na 2 stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce. V hale budou umístěny 2 provozně administrativní vestavky v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny, prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu. V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby (IT technologie, montáže audiotechniky a další elektroniky), dále zde budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny, případně také pro jiné nájemce.

V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či technologií s významnějším dopadem na životní prostředí. Při severní a jižní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Severně od budovy s kapacitou 55 parkovacích stání, při jižní straně objektu bude parkoviště s kapacitou 110 osobních vozidel. Zásobování objektu bude zajištěno vraty ve východní stěně objektu ke které bude přiléhat zpevněná manipulační plocha.

Objekt B

Budova bude mít půdorysné rozměry cca 181 x 121 m a výšku cca 12,5 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu, tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm. Vnitřní prostor haly bude rozdělen na 2 stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce. V hale budou umístěny 4 provozně administrativní vestavky v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny, prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu. V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny, případně také pro jiné nájemce.

V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či technologií s významnějším dopadem na životní prostředí. Při severní a jižní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Severně od budovy s kapacitou 70 parkovacích stání, při jižní straně objektu bude parkoviště s kapacitou 90 osobních vozidel.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty ve východní a západní stěně objektu ke kterým budou přiléhat zpevněné manipulační plochy.

Objekt C

Budova bude mít půdorysné rozměry cca 205 x 49 m a výšku cca 12,5 m. Bude se jednat o víceúčelovou halu, tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm. Vnitřní prostor haly bude rozdělen na 3 stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce. V hale budou umístěny 3 provozně administrativní vestavky v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny, prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu. V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny, případně také pro jiné nájemce.

V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či technologií s významnějším dopadem na životní prostředí. Při severní a jižní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Severně od budovy s kapacitou 55 parkovacích stání, při jižní straně objektu bude parkoviště s kapacitou 55 osobních vozidel. Zásobování objektu bude zajištěno vraty ve východní stěně objektu ke které bude přiléhat zpevněná manipulační plocha.

Nově vybudovaný areál bude využívat pro dopravu dálnici D46 na kterou je v těsné blízkosti záměru k dispozici napojení prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky (exit 24 Kojetín, Přerov).

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts