5 února, 2023
Průmysl a logistika

Panattoni Park Chomutov City

Společnost Panattoni Europe Česká republika připravuje výstavbu „Panattoni Park Chomutov City“ na rozloze 66 544 m2, z toho zastavěna plocha haly bude 28 566 m2.

Novostavby haly bude řešena pro lehkou výrobu dle požadavku nájemce haly. Předpokládá se výroba drobných zařízení, montážní linka, která vyrábí díly pro automotive, případně elektronické, mechanické nástroje. Součástí linky je sváření obrábění, lakovna, montážní linka, testování a přidružené zásobníky olejů. Doplňkovou službou může být příjem , skaldování a distribuce zboží, které je komplementární pro výrobu.

Objekt je koncipován jako nepodsklepený s s plochou střechou , výška pro atiku je 12,4 m. Součásti projektu je i výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, oplocení areálu, sadových úprav, retenční nádrže, sprinklerovny, vrátnice a napojení na příslušné přípojné body inženýrských sítí v lokalitě – vybudování přípojek inženýrských sítí.

Provoz řešení – Provoz bude v maximálním stavu nepřetržitý, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Předpokládá se maximálně třísměnný provoz ve skladech (případně výrobě) i administrativních provozech s tímto souvisejících (příjem a výdej zboží), ostatní provozy (administrativa celého parku a pomocné provozy) jsou jednosměrné.

Zahájení výstavby 2018 a dokončení do roku 2025

Zdroj/foto: EIA, redakce RETREND.cz/EIA

Related Posts