1 února, 2023
Průmysl a logistika

PROLOGIS: Budovy s certifikací BREEAM

Metoda z roku 1990 jako vůbec první svého druhu posuzuje trvalou udržitelnost budov. BREEAM se zaměřuje na analýzu a vyhodnocování údajů o stavbách v několika etapách jejich životního cyklu od novostavby přes rekonstrukci až po fázi užívání. BREEAM je předním světovým standardem udržitelnosti budov, plánovaných projektů či infrastruktur.

BREEAM je koncipován jako nákladově efektivní prostředek pro dodání udržitelné hodnoty stavbám, který pomáhá investorům, developerům, designérským a konstrukčním týmům i nájemcům využívat přírodní zdroje co nejúčinněji. BREEAM hodnotí zadávání zakázek, design, stavbu a provoz developerských projektů na základě cílových výkonnostních ukazatelů. BREEAM měří udržitelnou hodnotu v řadě různých kategorií od využití energií až po ekologii. 

Každá posuzovaná kategorie se zabývá mnoha faktory včetně dopadů designu projektu, uhlíkových emisí, trvanlivosti a odolnosti konstrukce, adaptace na změny klimatu, ekologické hodnoty a ochrany biodiverzity. V rámci každé kategorie získává projekt body ukazující, zda dosahuje vytyčených výkonnostních cílů, či zda je překračuje. Celkový výsledek projektu určí součet těchto dílčích hodnocení. 

Posouzení je provedeno nezávislými, autorizovanými hodnotiteli BREEAM. Výstavbu hodnotí a akreditují na stupnici od „Pass“ (dostatečné) přes „Good“ (dobré) a „Very Good“ (velmi dobré) či „Excellent“ (vynikající) až po „Outstanding“ (mimořádné).

Prologis usiluje o vedoucí postavení v odvětví na poli udržitelného rozvoje. Jeho budovy jsou navržené s ohledem na minimalizaci generovaného odpadu i využívaných energií a vody. V regionu střední a východní Evropy Prologis postavil více než 40 nemovitostí, které získaly akreditaci BREEAM. Budova DC18 v logistickém parku Prologis Park Prague-Rudná se v roce 2017 stala první oceněnou nejvyšším hodnocením „Outstanding“ v rámci České republiky a druhou takovou v rámci střední a východní Evropy. 

Zdroj/foto: BEST Mediální společnost, s.r.o./Prologis, Inc.

Related Posts