5 února, 2023
Průmysl a logistika

PROLOGIS: Zaměřeno na změnu: co je nového?

Logistický sektor se stále intenzivněji zabývá myšlenkou, že je třeba připravit se na budoucnost. Pro odvětví průmyslových nemovitostí jsou změny a inovace horkými tématy a blockchain, umělá inteligence, strojové učení či robotika jsou pojmy diskutované snad na všech oborových konferencích a setkáních odborníků na nemovitosti. Hodně se toho děje také na poli modernizace odvětví a vyplatí se předvídat, jak se tyto změny, jež zahýbou celým sektorem, odehrají. Zatímco probíhají debaty o inovacích v odvětví, společnost Prologis již šla o krok dál a předvídá přímo, jak očekávané změny mohou ovlivnit podnikání její i jejích partnerů.

Náš viceprezident pro architekturu a vznikající technologie Robbert Heekelaar nedávno hovořil o tom, jak Prologis při tomto předvídání postupuje a se získanými poznatky nakládá.

Tři klíčové skutečnosti, které je třeba vědět:

  • Inovace se v celém odvětví odvíjejí rychle
  • Je třeba být o krok napřed
  • Úspěchem je změna řízená na bázi firemní kultury (za níž stojí skutečná změna postoje)

Prologis se ke změnám v odvětví staví čelem a se vší vážností. Důkazem toho jsou konkrétní činy, nikoli pouze slova. „Neinovujeme pro inovace samotné a nejedná se pouze o marketingový nástroj, začínáme u jádra věcí. Jsme ochotní změnit naši organizaci a chceme si být jisti, že jsme připraveni na další velký krok,“ řekl Robbert Heekelaar.

Příkladem toho je otevření laboratoře Prologis Labs v kalifornském San Leandru v listopadu tohoto roku, která na ploše 1 300 metrů čtverečních nabídne prostor k testování a experimentování se skladovými inovacemi. Podle Robberta může být laboratoř využívána k realizaci experimentů s nájemci či bez nich ve speciálním testovacím prostředí, kde je možné simulovat reálná řešení a to, zda fungují či nikoli.

S reálným fyzickým prostorem pro experimenty je spojena také virtuální laboratoř, jelikož některé simulace nelze realizovat přímo ve skladu a například u blockchainu ani není skutečný prostor potřeba. „To samé platí pro metodu BIM či vytváření digitálních modelů skladů. Pro takové testy nepotřebujete reálné prostředí, takže probíhají ve virtuální laboratoři. Ale obě laboratoře, fyzická i ta virtuální, jsou propojeny a řízeny tím samým týmem.”

Prologis zároveň již po určitou dobu v rámci příprav na budoucí výzvy provádí organizační změny. Inovace nás ženou kupředu ve snaze být vždy o krok napřed. Laboratoře San Leandro i Global Virtual nám umožňují realizaci interních experimentů – jak v zázemí skladů, tak mimo ně – s nájemci i dodavateli – a poskytují nám možnost blíže zkoumat všechny zajímavé dostupné příležitosti k růstu a podpoře stávajících konkurenčních výhod našich zákazníků.

Zdroj/foto: BEST Mediální společnost, s.r.o./Prologis, Inc.

Related Posts