5 května, 2024
Průmysl a logistika

PSJ se vrátilo do kralupského závodu SYNTHOS

V červnu 2010 společnost PSJ v Kralupech nad Vltavou zdárně dokončila netradiční zakázku, když se významnou měrou podílela na realizaci nové výrobní jednotky na výrobu syntetického polybutadienového kaučuku. Do areálu firmy SYNTHOS, která patří mezi přední petrochemické podniky v Česku, se vrátila v listopadu loňského roku, aby zde vybudovala skladovou halu.

Nová hala, která se dle smlouvy o dílo označuje jako „Sklad produktů II.“, je součástí projektu navýšení stávající výrobní jednotky na výrobu polybutadienových kaučuků (PBR). Aktuální záměr sleduje navýšení výrobní kapacity o zhruba 25%. Dvoulodní skladovací hala vyroste na půdorysné ploše 90 x 60 metrů. Naváže na ni menší zděný objekt expedice, kde vznikne potřebné administrativní a sociální zázemí pro zaměstnance provozu.

„V současné době, tedy na konci března, máme kompletně hotovou ocelovou konstrukci haly. Provedeno je i opláštění sendvičovými minerálními panely, přičemž panely jsou kladeny horizontálně a kotveny do nosných sloupů haly. Dokončili jsme také zastřešení z trapézového plechu. Momentálně realizujeme rozvody elektroinstalací a SHZ,“ popsal stav prací Ing. Lukáš Dušta, projektový manažer PSJ.

Lukáš Dušta doplnil i specifika zakázky: „Realizace prací v prostoru chemického průmyslu s sebou samozřejmě nese náročné požadavky na vstupy do areálu, bezpečnost a ochranu zdraví. Z hlediska stavebního jsme se v souladu s představou investora snažili o optimalizaci a vylepšení navržených konstrukčních řešení. V rámci optimalizací jsme garantem projekčních prací a statických výpočtů, které tyto modifikace řeší. Změny například doznalo systémové řešení konstrukce ocelové haly od švédského výrobce hal firmy LLENTAB, řešení drátkobetonové podlahy, založení se stabilizací zemní pláně a na místo dvou vnitřních hřebenů střešní konstrukce haly, s ohledem na riziko zatékání při nezaizolované střeše, byl použit jeden hřeben.“

Zdroj/foto: PSJ, a.s./PSJ, a.s., SYNTHOS Kralupy, a.s.

Related Posts