5 února, 2023
Rezidenční bydlení a hotely

Central Group představí na výstavě Czech Architecture Week hned dva přelomové rezidenční projekty

Největší český rezidenční stavitel Central Group představí dva své nejvýznamnější připravované projekty na výstavě Czech Architecture Week. Unikátní expozice je v Galerii Mánes zdarma přístupná od 15. září do 10. října a připomene to nejdůležitější z minulosti, ukáže současnost a napoví mnohé o architektonické budoucnosti našich měst a zemí. Návštěvníci výstavy se zde budou moci díky modelům detailně seznámit s připravovanou revitalizací severní části nákladového nádraží Žižkov, jejímž hlavním architektem je Jakub Cigler i s výjimečným rezidenčním projektem Rezidence Park Kavčí Hory od Josefa Pleskota.

Unikátní projekt Josefa Pleskota na Kavčích horách

Hlavní dominantou prezentace Central Group na Czech Architecture Week bude velký světelný model projektu Rezidence Park Kavčí Hory od architekta Josefa Pleskota. Na něm bude zřetelně vidět, jak se nyní nepřístupný, nevyužívaný a v minulosti navíc kontaminovaný brownfield na Kavčích horách přemění ve výjimečné místo pro život. Na pozemku, kde byly původně skla¬dy a garáže, a který již prošel stavebně i finančně velmi nákladnou dekontaminací, vzniknou v rámci projektu Rezidence Park Kavčí Hory nejen tolik potřebné byty, ale také množství zeleně a dnes tolik chybějící hod¬notný veřejný prostor.

Pro tuto lokalitu je vydáno pravomocné stavební povolení na původní velký bytový projekt dřívějšího majitele. Poté, co se stala vlastníkem pozemku společnost Central Group, bylo rozhodnuto k projektu přistoupit zcela nově. Proto byla ve spolupráci s IPR a pod záštitou České komory architektů vypsána velká architektonická soutěž, ze které vzešel jako vítězný návrh renomovaného architekta Josefa Pleskota.

Díky 22podlažním věžím projekt doplní a zjemní stávající vykotlaný horizont Pankrácké pláně. Zároveň přinese do této oblasti množství zeleně, vodních prvků a dnes tolik chybějící hodnotný veřejný prostor včetně služeb, obchodů či restaurací. Architektonické řešení počítá s prostupností území všemi směry a s návazností na okolí včetně oblíbeného Centrálního parku či směrem k blízké stanici metra Pankrác.

„Naší snahou je zde vytvořit unikátní projekt, který by se mohl stát novým milníkem soudobé české architektury. A to i za cenu vynaložení vysokých finančních nákladů na přípravu nového projektu a odložením výstavby o mnoho let. Věřím, že Park Kavčí Hory bude právě tou ukázkou moderní architektury, která dnes v Praze chybí,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský.

Projekt se ve svých třech architektonických koncepcích odkazuje k tradicím okolní zástavby. Nejnižší pětipatrové stavby se výškou i materiálově blíží k tradiční pankrácké zástavbě z dob první republiky. Desetipodlažní podnože výškových věží souzní se stejně vysokou okolní výstavbou z 60. let. Tři výškové domy se pak obracejí k modernímu dnešku. Také použitá zeleň je podobně výškově různorodá. Nižší stromová vrstva koresponduje s nízkopodlažními domy, do výšky desetipodlažních podnoží dosahují topoly a bílé věže už patří jen nebi.

Celková rozloha veřejně přístupných ploch a zeleně v areálu dosáhne úctyhodných 19.000 m2, z toho 3.000 m2 v přímé návaznosti na Centrální park. Ve vnitrobloku vznikne unikátní okrasná a bylinková zahrada s vodními plochami pro relaxaci. Celé přízemí projektu bude vyhrazeno obchodům, restauracím, kavárnám a dalším potřebným službám. Vznikne zde také velká mateřská školka.

Přeměna nákladového nádraží Žižkov na rezidenční čtvrť

Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout model projektu, který vznikne v severní části nákladového nádraží Žižkov. V této době se jedná o nepřístupný, kontaminovaný a dlouhodobě zanedbaný brownfield o rozloze 128.000 m2. Pro tuto lokalitu vyřídil dřívější vlastník pravomocné územní rozhodnutí na velké obchodně-administrativní centrum, hotel a dva bytové domy. Toto územní rozhodnutí současný vlastník Central Group nevyužije a připravuje zde vznik unikátní rezidenční Parkové čtvrti. A to podle požadavků a smlouvy s Městskou částí Praha 3 a podle připomínek Institutu plánování a rozvoje (IPR) a dalších institucí. Celá nová rezidenční čtvrť bude mít zhruba o polovinu menší dopravní zátěž než už schválený původní projekt.

V prvním kroku vytvořil urbanistickou koncepci architekt Jakub Cigler. V rámci unikátního architektonického workshopu pak investor spolu s hlavním architektem vybrali 9 předních ateliérů, které pro tuto lokalitu vytvořily celkem 21 různých architektonických konceptů.

Kromě nových bytů zde budou také nebytové prostory pro gastronomii, obchody a služby v parterech některých objektů v hlavních zónách. Díky tomu bude tato nová dynamická čtvrť nejen skvělým místem pro bydlení, ale bude žít také svým metropolitním životem. Vznikne zde také velký veřejný park cca 14.000 m2 a dále pěší středová zóna s vodními prvky pro relaxaci. Součástí projektu bude i velká mateřská školka (šest tříd s vývařovnou a velkou zahradou), kterou Central Group na své náklady vybuduje a následně zdarma převede do vlastnictví městské části.

Zdroj/foto: CENTRAL GROUP a.s.

Related Posts