5 února, 2023
Rezidenční bydlení a hotely

V Praze může v roce 2030 chybět 100 tisíc bytů, bydlení nebude pro 200 tisíc lidí

V Praze aktuálně chybí téměř 20 tisíc bytů. Pokud se situace nezmění a deficit mezi nedostatečným množstvím povolených nových bytů a poptávkou po nich bude dále narůstat, bude v roce 2030 v hlavním městě scházet až 100 tisíc bytů.

Bydlení by tak v Praze nenašlo minimálně 200 tisíc lidí. Ti pak budou hledat možnosti jinde. Nejčastěji ve Středočeském kraji a při dojíždění za prací do Prahy budou ještě více přetěžovat kolabující dopravní síť. Přitom v podstatě stejný počet, tedy téměř 100 tisíc bytů, je zamrzlých v různých fázích přípravy a povolování. Vyplývá to z unikátní analýzy připravovaných projektů, kterou pravidelně zpracovává společnost Central Group.

Central Group – projekt Jižní výhledy

Konkrétně je v přípravě téměř 650 projektů s 96 tisíci byty, z nichž 47 tisíc již vstoupilo do některé z fází projednávání. Nejvíce jich je na Praze 5, z těch, které jsou ve schvalovacím procesu pak na Praze 4 a 9. Největší počet projektů je menších, do 50 bytů. Na celkovém počtu připravovaných bytů se však podílejí necelými 15 procenty. Je tedy zřejmé, že rychlé řešení bytové krize přinese spíše podpora velkých projektů, v nichž čeká více než 85 procent všech bytů v přípravě. 

Central Group – Deficit povolených bytů v Praze

Zatím ale stále deficit v nové výstavbě narůstá. Ročně by totiž bylo v Praze potřeba postavit minimálně 10 tisíc bytů. Od roku 2010, kdy začal klesat počet vydaných povolení, bylo ročně v průměru zahájeno 3500 bytů v bytových, ale i rodinných domech. 

Central Group – projekt Rezidence U Radnice

Z analýzy vyplývá, že trend zaměření na brownfieldy je správný. Většina připravovaných bytů má vznikat právě zde. Obvykle jde o pozemky po různých zastaralých skladech a nevyužitých průmyslových areálech. Dvě třetiny z 96 tisíc připravovaných bytů se chystají na tomto typu pozemků. Právě na nich totiž leží budoucnost města, a právě zde by se měl odehrávat další rozvoj Prahy. 

„Velká část pražských brownfieldů dnes tvoří bariéry ve městě, často jde o veřejnosti nepřístupná území, jsou na nich nevyužívané rozpadající se budovy a značná ekologická zátěž z původních průmyslových provozů. Jejich transformace v obytné čtvrti tak představuje logický krok a měla by být v zájmu všech,“ řekl šéf Central Group Dušan Kunovský

„Na druhou stranu je třeba mít na zřeteli, že výstavba na brownfieldech je obvykle výrazně dražší než na zelené louce. Investor zde musí počítat s náklady na dekontaminaci a demolice, které mnohdy dosahují řádu desítek i stovek milionů korun,“ dodal. Kromě dekontaminace investor na původní brownfieldy přinese nový městský život, ozelení je, vytvoří hodnotný veřejný prostor a od veřejné správy za to nepožaduje nic. Pro město je podpora soukromé výstavby na brownfieldech, v místech s existující veřejnou dopravou a infrastrukturou, tím nejlepším řešením současné bytové krize. „Změny územního plánu na brownfieldech řešící problémy dopravy a konkrétní projekty dostupného bydlení by tak měly mít jednoznačně prioritu a zrychlený režim projednávání,“ vysvětlil Kunovský

30.000 nových bytů v přípravě jen od Central Group
Central Group je největším vlastníkem pozemků pro bytovou výstavbu v Praze. V jeho portfoliu je jen aktuálně více než milion metrů čtverečních brownfieldů a pozemků určených k výstavbě pro zhruba 30 tisíc nových bytů po celé Praze. 

Společnost se v posledních letech zaměřuje právě na transformaci zanedbaných brownfieldů v Praze na příjemná místa pro život, která jsou přínosem i pro své okolí s množstvím zeleně a hodnotného veřejného prostoru. Většina projektů neřeší jen samotné bydlení, ale nabízí novým obyvatelům, ale i starousedlíkům služby, obchody, restaurace, kavárny a občanskou vybavenost. Ve velkých projektech je stále běžnější, že Central Group na své náklady buduje mateřské školy, poskytuje městské části pozemky pro vybudování škol, úřadů, řeší dopravu v širším okolí lokalit apod.

Zdroj/foto: CENTRAL GROUP a.s./Titulní foto Rezidence Park Nikolajka


Related Posts