1 února, 2023
Výstavba a remodeling

Historický pavilon nemocnice se stal sídlem psychiatrie

Rozsáhlou rekonstrukci má za sebou historický pavilon českobudějovické nemocnice. Renovované prostory nyní slouží oddělení psychiatrie a slavnostně se otevřely pro veřejnost v pondělí 11. března.

Opravy více než sto let staré budovy situované v horní části areálu nemocnice trvaly téměř osmnáct měsíců. Stavební práce zahrnovaly i přístavby nových částí. V podzemním podlaží pavilonu jsou situovaná technická a skladovací zázemí, v přízemí sídlí ambulance a denní psychiatrický stacionář, v patrech pak vznikl prostor pro lůžkové psychiatrické stanice.

Rekonstrukce s přistavěnou částí vyšla na necelých 233 milionů včetně DPH. Z toho 180 milionů korun bylo dotačních – 85 procent z Evropské unie, zbytek spolufinancoval Jihočeský kraj.

Pro pokrytí akutní psychiatrické péče ve spádové oblasti bylo nutným krokem navýšení kapacity lůžkové péče. Jednotlivé stanice jsou strukturovány tak, aby umožnily zvládání léčby celého spektra duševních poruch se zajištěním bezpečnosti a odpovídajícího komfortu pacientů.

Důležitou částí bylo zřízení denního stacionáře s ohledem na systém ucelené rehabilitace. V denním stacionáři, který bude úzce spolupracovat se složkami komunitní péče, vznikly specializované dílny, například keramická dílna, pracovní dílna mužů a žen pro nácvik dovedností, relaxační místnost, komunitní místnost, arteterapeutická dílna či místnost pro muzikoterapii a biblioterapii.

Zdroj/foto: OHL ŽS, a.s./Nemocnice České Budějovice, a.s.


Related Posts