5 května, 2024
Výstavba a remodeling

MONT-KOVO staví nové Centrum vývoje kompozitních technologií v Lipníku nad Bečvou

Společnost MONT-KOVO, jednička v montovaných halách, zahájila generální dodávku stavby průmyslového areálu společnosti PRO-CARBON. Stavba se nachází na konci zastavěného území města Lipník nad Bečvou směrem od Hranic vedle kasáren na ulici Venedik.

V areálu se bude nacházet výrobní hala SO 01, skladová hala SO 02, administrativní budova SO 03 a stávající objekt školícího střediska SO 33. Součástí areálu budou parkoviště a zpevněné plochy. Účel užívání stavby bude komerční, bude se jednat o výrobní areál, ve kterém bude probíhat výroba karbonových součástek do automobilového průmyslu a pro lékařství. Skladová hala bude sloužit k uskladnění výrobků a administrativní hala bude využita pro kanceláře, které budou zajišťovat provoz výrobního areálu. Zpevněné plochy kolem objektu budou sloužit jako plochy určené pro přístup osob, manipulaci a parkování osobních automobilů.

PRO-CARBON – Areál, letecký pohled

Navržené objekty SO 01 Centrum vývoje kompozitních technologií a SO 02 skladovací hala jsou průmyslovými stavbami. Stavby jsou navržené s důrazem na funkčnost bez výrazných architektonických prvků. Objekty mají jednoduchý vzhled krabice, ale za použití kvalitních materiálů pro opláštění (Kingspan), hliníkových oken, sekčních vrat v odstínu antracit RAL 7016. Celkově pak mají navozovat dojem moderních účelových budov.

Základy objektů SO 01 a SO 02 jsou tvořeny železobetonovými pilotami s hlavicemi a pásy po obvodu opláštění. Nosné konstrukce rámů objektů budou z ocelových rámů svařených z Ipe nebo HeA profilů.

PRO-CARBON – Areál, SO 01 vizualizace západní pohled

Navržený objekt SO 03 je na rozdíl od předchozích objektů SO 01 a SO 02 ze zděné technologie a střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Je to z důvodu požadavku investora na podobné řešení, jakým je řešen stávající vedlejší objekt. Nová stavba má být řešena ve stejné hmotě, stejné úrovně okapů, hřebene atd.. Objekt bude mít fasádu ze silikonové omítky doplněné o obklad cihlovými pásky. U jižní strany bude předsazený hlavní vstup do budovy s automatickými posuvnými dveřmi. Ze severní strany bude objekt propojen s SO 01 krčkem ocelové konstrukce s prosklenými hliníkovými stěnami.

PRO-CARBON – Areál, SO 03 vizualizace západní pohled

Zpevněné plochy SO 04 jsou navrženy jako nové areálové komunikace k napojení objektu na veřejnou komunikaci i k propojení objektů mezi sebou. Součástí zpevněných ploch jsou i parkovací plochy. Zpevněné plochy budou využívány osobními automobily, nákladními automobily a vysokozdvižnými vozíky.

Realizované zpevněné plochy a plochy objektů:

  • SO 01 Centrum vývoje: 2644 m2
  • SO 02 Skladová hala: 808 m2
  • SO 03 Administrativní budova: 628 m2
  • SO 04 Zpevněné plochy: 2 800 m2

Plánovaná doba výstavby: 14 měsíců

„Získáním generální dodávky stavby průmyslového areálu společnosti PRO-CARBON potvrzuje společnost MONT-KOVO svůj komplexní přístup a kvalitní personální obsazení. Pro investora jsme zpracovali již projektovou dokumentaci pro stavební povolení a svým přístupem, kvalitou a flexibilitou ho přesvědčili o další spolupráci. Díky 25 ti-leté tradici a zkušenostem s výrobou a výstavbou více než 750 montovaných hal a ocelových konstrukcí ručíme za kvalitu spojenou s výhodnou cenou a s důrazem na vysokou efektivitu. Vždy usilujeme o to, aby klient získal finančně i funkčně výhodné řešení objektu nebo areálu, který jej bude v podnikatelské činnosti dokonale reprezentovat“, řekl: marketingový manažer společnosti MONT-KOVO Ing. Tomáš Zouvala.

MONT-KOVO, jedničky v montovaných halách realizují 6 100 m2 skladovacích hal pro SWS a.s.

O společnosti MONT-KOVO

Společnost MONT-KOVO se zaměřuje na výrobu a dodávku montovaných hal a ocelových konstrukcí již od roku 1995. MONT-KOVO může vystupovat jako generálního dodavatel stavby a zákazníkům tak nabídnout dodávku montovaných hal na klíč od samotného projektu přes realizaci stavebních prací až po výrobu a finální montáž konstrukce a opláštění. Do roku 2020 postavila více než 750 montovaných hal pro malé i velké společnosti. Haly jsou vždy projektované tak, aby byly maximálně funkční a zároveň atraktivní svým designem. Podstatné je i snížení investičních nákladů, kterého lze dosáhnout efektivním řešením ocelové konstrukce a zkrácením doby montáže jak u novostaveb, tak rekonstrukcí. Společnost vždy prověřuje kvalitu dodávaných výrobků i služeb a pečlivě vybírá své dodavatele.

Zákazník si u společnosti MONT-KOVO může nechat zdarma vytvořit nezávaznou cenovou nabídku haly či generální dodávky stavby a může vždy očekávat vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této oblasti. Více referenčních montovaných hal, videí z dronu a časosběrných videi z kompletní montáže hal můžete nalézt na stránkách www.montkovo.cz.

Zdroj/foto: MONT-KOVO, spol. s r.o.

Related Posts