20 dubna, 2024
Výstavba a remodeling

Brownfield v pražských Vysočanech ve spolupráci s OBERMEYER HELIKA

Architektonická a projekční společnost OBERMEYER HELIKA a.s. spolupracuje na projektu revitalizace území bývalých pekáren Odkolek v pražských Vysočanech. V projektu s názvem VYSOČANSKÝ MLÝN, jehož investorem je Metrostav Development a.s., zajišťuje OBERMEYER HELIKA činnost projektanta stavební části a koordinátora stavby. Dříve chátrající brownfield bývalých pekáren Odkolek se již brzy stane plnohodnotnou rezidenční čtvrtí. Výstavba rezidenčních domů s obchodními jednotkami v parteru přinese otevření nyní uzavřeného areálu a propojí okolní území pěšími koridory a zelenými prostranstvími. Přirozeně tak odstraní bariéru mezi vilovou čtvrtí Krocínka a ulicemi Jandova a Ke Klíčovu.

Společnost OBERMEYER HELIKA na projektu pracuje od roku 2020, kdy pro generálního projektanta vypracovala stavební část dokumentace pro zadání stavby a řešila koordinaci.

Veškeré výkresové podklady pro stavební a konstrukční část jsme převedli do 3D modelu v projekčním systému Revit a dále rozpracovali do podrobnosti kvalitní tendrové dokumentace. To se ukazuje jako vhodné a žádoucí pro nezbytnou optimalizaci navrženého řešení, posouzení kritických technických detailů a nezbytnou prostorovou koordinaci stavby, statiky a TZB. Přidanou hodnotou jsou generované výkazy s permanentní vazbou na modelované konstrukce a zadávané výrobky. Uvedený postup eliminuje lidské chyby ve zbytném přenosu dat a snadněji umožňuje udržovat komplexní dokumentaci v relativně aktuálním stavu i při následných změnách vyžádaných investorem či zhotovitelem,“ sdělil Ing. Jiří Houda, projektový manažer ze společnosti OBERMEYER HELIKA a.s.   

Top Estates realizují nové rezidenční projekty s podporou a v prostředí BIM

U projektu VYSOČANSKÝ MLÝN se nyní dokončují demoliční práce v západní části areálu, kde je zamýšlena 1. etapa výstavby zahrnující čtyři rezidenční domy. Investor Metrostav Development a.s. na projektu pracuje od roku 2017, přičemž dokončení první etapy projektu plánuje na rok 2023. Generálním projektantem je City Work, který je současně autorem architektonického návrhu. Studio Bogle Architects je autorem architektonického návrhu budovy bývalého mlýna.

OBERMEYER HELIKA – Vysočanský mlýn, objekty B, 1. et. výstavby

Projekt VYSOČANSKÝ MLÝN zachovává současný charakter zástavby. Průmyslovou minulost místa připomíná jak rozmístění budov v oblasti areálu, tak skutečnost, že v rámci revitalizace bude opravena památkově chráněná administrativní budova, zachována jižní fasáda mlýnice a komín bývalého mlýna.

V nyní připravované 1. etapě jsou řešeny první čtyři domy, A1, A2, B1, B2. Parkování rezidentů je navrženo v podzemních podlažích budov. Obyvatelé budou mít k dispozici jak plnou občanskou vybavenost v okolí, tak nová veřejná prostranství, obchody, park, hřiště a novou mateřskou školku.

O společnosti Metrostav Development

Metrostav Development a.s. zastřešuje v České republice developerské aktivity Skupiny Metrostav. Realizuje rezidenční a komerční projekty v Praze i jiných lokalitách s důrazem na výjimečnou architekturu, užitnou hodnotu a odpovědnost k životnímu prostředí.

O společnosti OBERMEYER HELIKA

Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, konstrukcí a dopravních staveb, šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství.

Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť.

Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí.

Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990−1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Zdroj/foto: Crest Communications a.s./Titulní foto – OBERMEYER HELIKA – Vysočanský mlýn, objekty A, 1. et. výstavby

Related Posts