3 února, 2023
Výstavba a remodeling

Obermeyer Helika: Nový parkovací dům v Praze na Černém Mostě zahájil svůj provoz

OBERMEYER HELIKA a.s. v pozici generálního projektanta a autorského dozoru úspěšně završila svoji činnost na veřejně prospěšné stavbě parkovacího domu P+R v Praze na Černém Mostě. Čtyřpodlažní parkovací dům v Chlumecké ulici, nabídne až 886 parkovacích stání, to včetně 89 stání pro vozidla na LPG/CNG. Jsou zde také dobíjecí stanice pro elektromobily, stání pro motocyklisty a stojany pro kola. Parkovací dům doplnil celoměstský systém P+R a zmírní nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. Investorem projektu je Magistrát hl. města Prahy – Odbor investiční, výše investice činí 525 mil. Kč bez DPH.

Ing. Jiří. Strašil, vedoucí projektu z Obermeyer Helika hovoří o detailech průběhu prací: „Stavba se nachází v dopravně obtížné lokalitě. Pozemek je obklopen ze všech čtyř stran rušnými silničními komunikacemi. Řešili jsme tak náročné přeložky inženýrských sítí, například vysokotlakého plynovodu a vodovodního přivaděče, a napojení na infrastrukturu města. Součástí projektu bylo i rozšíření tří křižovatek a jejich doplnění o semafory. Pro hladkou a bezproblémovou realizaci jsme proto vytvořili speciální harmonogram prací, který zohledňoval požadavky vycházející od investora, zhotovitele, dotčených úřadů i místních obchodních domů.“

VGP spustil výstavbu nové haly ve VGP Parku Olomouc, prvním nájemcem bude společnost Ardon Safety

Parkovací dům umožní parkování pro 886 vozů. Díky otevřené konstrukci bylo možné vyčlenit 89 míst pro vozy s CNG/LPG. Budoucí uživatelé zde najdou 8 nabíjecích stanic pro elektromobily, parkovací místa pro motocyklisty a 38 uzamykatelných stojanů pro kola.

„Ve svých projektech dbáme též na dodržování zásad přístupu pro imobilní osoby. Celý objekt je pro ně komfortně dosažitelný, stání jsou široká a pohodlná podle novější normy, která počítá i s vozy SUV. Navíc je zde vyhrazeno 22 míst pro handicapované a 22 stání pro rodinné vozy. Věřím, že budoucí uživatelé ocení přímé napojení na metro, které je dostupné přes nová schodiště a rampy,“ zmiňuje Ing. Jiří Strašil.

„Při vytváření projektu jsme důsledně dbali na budoucí úsporu energií, budova tak splňuje ekologické standardy EU. Díky otevřenému konceptu a volné fasádě z lamel došlo k úspoře potrubí a strojního zařízení VZT a tím snížení energetické náročnosti objektu. Náročnou a drahou vzduchotechniku jsme díky promyšlenému projektu nevedli plošně, nýbrž jen bodově v určitých částech budovy. Také čidla osvětlení jsou využívána pro jednotlivé poloviny pater. Celý objekt je ovládaný moderním systémem měření a regulace, který hlídá spotřebu energií v objektu a také zapíná vzduchotechniku, pokud stupeň CO2 překročí přijatelnou hladinu,“ doplňuje detaily projektu Ing. Jiří Strašil z Obermeyer Helika.

O společnost OBERMEYER HELIKA

Společnost OBERMEYER HELIKA patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, konstrukcí a dopravních staveb, šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť.

Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, administrativní budovy Mechanica Waltrovka, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí. Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990−1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Zdroj/foto: Crest Communications a.s.

Related Posts