24 dubna, 2024
Výstavba a remodeling

OBERMEYER HELIKA stavebním manažerem budovy ČSOB v Hradci Králové

Stavebním manažerem Nové budovy ČSOB – HHQ Hradec Králové, jejíž výstavba by měla být zahájena v roce 2019, je architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA. S investorem spolupracuje na kompletním projektovém řízení stavby od přípravy konceptu stavby až po realizaci celého projektu.

Podobu regionální centrály ČSOB v Hradci Králové navrhl pražský ateliér Projektil architekti, který tak představuje flexibilní kancelářskou budovu umožňující variabilitu uspořádání vnitřních prostor. V zóně „ALDIS“ u kongresového centra v Collinově ulici vznikne architektonicky čistý blok se dvěma otevřenými nárožími. Navržená budova má čtyři nadzemní podlaží a páté, ustupující patro, které je funkčně sjednocené se střešní pobytovou zahradou. Nejen díky ní bude jednou z nejzelenějších budov v České republice. Ve dvou podzemních podlažích jsou umístěny technické prostory, sklady, hospodářský dvůr a parking.

Budova ČSOB svým umístěním a vzhledem přispěje k významné proměně Eliščina nábřeží v Hradci Králové. Podobou fasády bude objekt korespondovat s architekturou tohoto královského města z významného období první republiky. Navíc svými funkcemi v parteru a jejich začleněním do okolí napomůže vytvořit aktivní městské prostředí a stane se tak přirozenou součástí místa. Projekt počítá i s celkovou úpravou okolních prostranství mezi budovou a řekou, kde jsou navrženy pobytové trávníky.

Nová budova bude mimořádně ohleduplná k životnímu prostředí, je navržena v souladu s požadavky pro certifikaci LEED Platinum. Energie pro vytápění a chlazení budovy bude získávána pomocí tepelných čerpadel ze systému až 180 m hlubokých energetických vrtů. Vrtné pole bude sloužit nejen pro čerpání energie, ale současně také pro její dlouhodobé ukládání. V teplém období bude ukládána tepelná energie a v zimním období naopak chlad.

Projektový tým OBERMEYER HELIKA zajišťuje stavební management a poradenství, cost management, činnost koordinátora BOZP, LEED Commisionning a technický dozor investora. V současné době probíhá projektová příprava projektu a výběr zhotovitele. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Stavba bude zahájena v lednu 2019.

Zdroj/foto: Crest Communications, a.s.

Related Posts