1 května, 2024
Výstavba a remodeling

PSJ v areálu CERN realizuje další dvě zakázky

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), jejíž vědecké výzkumy hýbou světem, je mimořádně prestižní adresou. V jejích výběrových řízeních mají šanci uspět i české podniky. Příkladem je Divize export stavební společnosti PSJ, která ve Švýcarsku realizovala už čtyři zakázky a další aktuálně realizuje.

Rozsáhlý areál CERN, který leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy, zahrnuje zhruba 400 budov a objektů. V tamních vědeckých zařízeních pracuje okolo 9.500 vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě. Vědci reprezentují 500 univerzit či jiných odborných pracovišť a více než 80 národností. V červenci loňského roku zde PSJ dokončila zatím poslední zakázku v podobě dodávky požárních i standardních dveří, vnitřních oken a parapetů na rozsáhlé hale označované číslem 107.

Dvě aktuálně realizované zakázky jsou nové v tom, že se jedná o novostavby realizované „na klíč“. První představuje přístavbu podlouhlé haly o rozměru 70 x 9 metrů, výšky 10m, jejíž součástí bude vnitřní jeřábová dráha. Objekt je přistavován ke stávající hale č. 2173. „Tento kontrakt za zhruba 1,2 milionu euro nemá návaznost na žádnou z předchozích dodávek PSJ v areálu CERN. Lze jej rozdělit do tří základních celků. Na spodní stavbu, kterou realizujeme s francouzskou firmou, vlastní ocelovou konstrukci včetně svislého opláštění a střešní plášť. Ocelovou konstrukci pro nás zajišťuje středisko ocelových konstrukcí PSJ. Střešní plášť zhotoví český subdodavatel. Součástí díla jsou samozřejmě i další drobné práce, které provedou místní firmy,“ informoval Ing. Jaroslav Řičánek, projektový manažer PSJ.

Realizátor zakázek PSJ v areálu CERN dále uvedl: „I tato zahraniční stavba přináší dílčí odlišnosti oproti českým zvyklostem. Pominu-li velmi složité skloubení mixu švýcarských a francouzských stavebních norem, na který jsme si už zvykli, přináší největší složitost komunikace prakticky výhradně ve francouzštině. To vyžaduje časté zapojení tlumočníka a i kvůli tomu je kooperace s místní firmou a místním projektantem poněkud kostrbatá. Často dochází i k chybám v technických překladech v dokumentaci z francouzštiny do angličtiny, což přináší další zbytečná nedorozumění se zákazníkem. Přitom zakázky v prostředí komplexu CERN jsou z důvodu složité administrativy náročné již samy o sobě,“ upozornil Řičánek a popsal aktuální dění na stavbě: „Práce na spodní stavbě jsme zahájili s naším francouzským subdodavatelem firmou Montessuit v lednu a v současné době je základová deska odlitá a kompletně hotová. Nyní máme schválenou výrobní dokumentaci a ocelová konstrukce jde do výroby. Vlastní montáž ocelové konstrukce by měla být zahájena koncem dubna, přičemž celou zakázku bychom měli dokončit na konci července.“

Druhá realizovaná zakázka se skládá z výstavby tří trafostanic označených BA1, BA2 a BA4 o půdorysném rozměru zhruba 12 x 8 metrů (BA1, BA2) a 18 x 8 (BA4), které vyrostou na různých místech mimo areál CERN. „Dodavatelský řetězec bude shodný, jako u souběžně probíhající přístavby haly. Součástí není dodávka technologií trafostanic. Stavíme podle jednotkových cen, které jsou účtovány dle ověřené skutečnosti, tudíž zatím nejsme schopní definovat přesně celkový finanční objem této zakázky. Měl by se pohybovat kolem sumy 1,1 milionů eur. I v tomto případě je předpokládané dokončení stanoveno na konec července tohoto roku,“ doplnil projektový manažer PSJ.

„Zakázky pro takto prestižního zákazníka mají velký referenční význam a zároveň ohromný potenciál s ohledem na další práce, které se v rozsáhlém areálu CERNu dlouhodobě chystají. Můžeme konstatovat, že jsme se zde velmi dobře zapsali, nabrali cenné zkušenosti a můžeme směle uvažovat o dalších realizacích pro tohoto investora. Musíme však uspět v náročných celoevropských tendrech v konkurenci firem především ze Švýcarska, Itálie, Španělska či Francie. Přitom platí, že každý tendr pro CERN je nový, o jeho výsledku rozhodují jiní lidé a především se zohledňuje vždy nejnižší cenová nabídka,“ uzavřel svůj komentář Řičánek.

Zdroj/foto: PSJ, a.s.

Related Posts