5 února, 2023
Výstavba a remodeling

Za svůj přístup získala DELTA certifikát BEZPEČNÁ STAVBA EU

V červnu letošního roku bylo oficiálně dokončen a slavnostně otevřen veřejnosti nový, rozšířený závod ENGEL v jihočeských Kaplicích. Významný rakouský výrobce vstřikovacích strojů, společnost ENGEL, pověřil expanzí svého nového výrobně-skladovacího areálu o rozloze neuvěřitelných 22 000 m2, do pozice generálního projektanta společnost DELTA Projektconsult. Veškeré projekční činnosti, projektový a také stavební management, detailní dohled a kontrolu nad kvalitou realizace a dodržením čerpání investičních nákladů z rozpočtu, zabezpečila v roli partnera DELTA.

Stavební projekt nové výrobní haly zahrnoval přístavbu ke stávající hale ze tří světových stran. Součástí projektu je také nová čtyřpatrová administrativní budova o rozloze 3 200 m2.

Na tomto rozsáhlém stavebním projektu v jihočeských Kaplicích pracoval česko-rakouský tým skupiny DELTA, který si za svůj přístup k řízení a koordinaci samotné fyzické výstavby vysloužil 1. místo v soutěži BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016. Toto ocenění udělilo společnosti DELTA české sdružení SPOLEČNÁ VIZE – BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, které bylo založeno již v roce 2008 a jehož hlavním posláním je zájem o zkvalitnění bezpečnosti práce na staveništích. Cílem sdružení je zvyšovat povědomí o bezpečnosti práce na staveništích a vytvoření standardů pro jednotný, srozumitelný a ucelený systém činností, odpovědností a pravomocí koordinátora BOZP na staveništi.

„Bezpečnost práce na staveništi je pro nás určitě jeden z pevných pilířů na který poctivě při realizaci našich stavebních projektů dbáme. Sami se aktivně zúčastňujeme konferencí, které sdružení SPOLEČNÁ VIZE připravuje. Není to dlouhá doba, kdy jeden z členů našeho týmu, projektový manažer Marcel Mašek, na mezinárodní konferenci Bezpečná stavba: Plán BOZP na staveništi a jeho ekonomické dopady na zhotovitele osobně vystoupil. Tohoto ocenění si z pozice generálního projektanta a především stavebního managera, který tento stavební projekt koordinoval velmi vážíme“, okomentoval ocenění za společnost DELTA Projektconsult její český jednatel Erik Štefanovič.

Zdroj/foto: DELTA Projektconsult s.r.o.

Related Posts