3 února, 2023
Obchodní centra a retail

Exit 66 outlet centre

Nově řešený areál se nachází v katastrálním území Loket u Dolních Kralovic a Brzotice na 66 km dálnice D1. Na tomto místě byl původně realizován záměr Outlet Loket (EXIT 66), obchodní centrum z roku 2005. Z tohoto záměru zbyly základy a betonové konstrukce, které je nutné v rámci záměru sanovat.

Záměr investora je tvořen třemi hlavními objekty s různým funkčním využitím – hala, rychlé občerstvení, supermarket. Architektonické řešení jednotlivých stavebních objektů se soustředí zejména na funkční a dispoziční řešení, jednoduché hmotové uspořádání a v neposlední řadě na strukturální a barevné řešení fasádního pláště. Je navrženo lehlé kovo-plastické opláštění, které je kombinováno se zasklenými plochami a pásem oken v prostorách administrativních vestavků.

Hala – nová jednopodlažní hala je obdélníkového tvaru, která má půdorysný rozměr 349 x 217 m. Výška atiky haly je je ve dvou výškových úrovní. Výška atiky v jižní části haly je 20 m a v severní části haly dosahuje výška atiky 15 m.

Hlavní vjezdy do halové části jsou navržené v jihovýchodní a severozápadní části fasády haly. Jedná se o 69 doků a 2 DRIVE-Iny v jihovýchodní části a v severozápadní části 71 doků a 2 DRIVE-Iny.

Funkční náplní haly bude skladování a distribuce, případně drobná nerušící výroba. V rámci skladování nejsou předpokládány látky s nebezpečnými vlastnostmi.

Rychlé občerstvení – Nový objekt je jednopodlažní restaurace rychlého občerstvení nepravidelného tvaru o celkově zastavěné ploše 321 m2 s plochou střechou, kde výška atiky je 5,5 m. Objekt se nachází v jihozápadní části zájmového území při vjezdu do samotného reálu.

Supermarket – Součásti nového areálu bude také výstavba supermarketu o zastavěné ploše 941 m2. Objekt je přízemní, obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 38 x 24 m. Výška atiky je cca 8 m. Supermarket se nachází při vjezdu do areálu v jihozápadní části zájmového území.

Součástí supermarketu je také samotné zásobování prodejny z východní části, kde je umožněn příjezd zásobovacích vozidel. Prodejna bude určena především pro menší denní nákupy. Sortiment prodávaného zboží bude tvořit cca 80% potraviny a z 20% drogistické zboží, drobné kuchyňské a domácí potřeby.

Dispozice areálu

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: 2019 – 2025

Zdroj/foto: EIA (Farm Projekt, Ing. Miroslav Vraný), redakce RETREND.cz/EIA (Farm Projekt, Ing. Miroslav Vraný )


Related Posts