5 února, 2023
Obchodní centra a retail

Nájemné v obchodních centrech výrazněji reaguje na zrychlující růst obratu – vyrostlo meziročně o 5 %, obrat obchodníků rostl o 8,6 %

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu CBRE Shopping Center Indexu, který každoročně sestavuje společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, zrychlilo v minulém roce oproti roku 2016 mnohonásobně meziroční tempo růstu nájemného v obchodních centrech – z 0,3 % na 5 %. Průměrný obrat se meziročně zvýšil o 8,6 %, rostl tedy přibližně o 1,5 percentního bodu rychleji než v roce 2016. Návštěvnost nákupních center i procento neobsazených prostor zůstaly meziročně na přibližně stejné úrovni.

V roce 2016 zaznamenala analýza CBRE první mírné zvýšení nájmů v obchodních centrech po několika letech – o 0,3%, tento trend v minulém roce výrazně posílil, když nájemné meziročně stoupalo desetkrát vyšším tempem, tedy o 5 %.

Přes citelné zrychlení tempa růstů, vývoj nájmů stále výrazně zaostává za růstem obratů obchodníků – ten se v posledních třech letech pohyboval v rozmezí 7,1 až 8,6 % ročně. Růst nájmů se navíc liší podle oboru a velikosti prodejny – v minulém roce byl nejvýraznější u specializovaného maloobchodu (9,4 %) a u velikostně nejmenších a největších prodejen (o 7,6 %, respektive 7 %), říká: Klára Bejblová, Head of Research & Consultancy společnosti CBRE

Čísla Shopping Centre Index ukazují, že českému maloobchodu se, podobně jako celé ekonomice, v posledních letech daří. V celé České republice (včetně Prahy) rostou tržby stabilně od roku 2014, v regionech pak od roku 2015. Rekordmanem je segment potravin a nápojů, k jehož více než pětinovému (20,2 %) meziročnímu růstu přispěly zejména provozovny rychlého občerstvení (fast food).

Růst obratu rychlého občerstvení souvisí zejména s poptávkou po komplexnější nabídce služeb v nákupních centrech, jež zahrnuje i stravování a trávení volného času. Řada nákupních center proto na tyto oblasti zaměřila a objevují se i zcela nové koncepty, říká: Katarina Brydone, Head of Retail společnosti CBRE k Shopping Centre Indexu

Růstu obratu přes deset procent dosáhly prodejci elektroniky (+11,4 %) a také segment služeb (10,9 %), který táhly zejména cestovní kanceláře (+39 %). Lehce podprůměrného (+7,6 %), zároveň ale silnějšího růstu než v roce 2016 dosáhl módní segment, na který připadá vůbec největší podíl prodejní plochy – 37 %. Pouze mírný růst (1,1 %) zaznamenali prodejci sportovního zboží a jediným segmentem, jehož průměrný obrat v roce 2017 mírně klesal (-0,9 %), bylo vybavení domácnosti a nábytek.

Situaci na trhu dobře ilustruje i rekordně nízký podíl neobsazených prostor na úrovni 4,7 %, tedy stejné, jako v minulém roce.

Tradiční kamenné prodejny se pro stále více nájemců stávají důležité i coby součást omnichannel servisu pro zákazníky – ani pokračující rychlý růst prodeje zboží přes internet, který podle ČSÚ v minulém roce narostl bezmála o 21 % a představuje necelou desetinu maloobchodního obratu v Česku, tak klasickým obchodům na významu neubírá, spíš naopak, doplňuje Katarína Brydone, Head of Retail společnosti CBRE

Společnost CBRE sestavuje svůj Index nákupních center (Shopping Centre Index) v Česku od roku 2013. V Současné době vychází z dat v 19 centrech ve všech regionech Česka mimo Prahu s celkovou nájemní plochou půl milionu čtverečních metrů, 1 500 obchodníky a více než 80 miliony návštěvníků v roce 2017. Díky své popularitě byl tento index postupně rozšířen i na další trhy jako je Polsko, Slovensko, Rumunsko, Itálie a Španělsko.

Zdroj/foto: CBRE s.r.o./UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (Metropole Zličín – Praha)

Related Posts