19 dubna, 2024
Obchodní centra a retail

Navzdory poklesu výstavby nových ploch obchodních center v Evropě čeká Česko výraznější přírůstky

V České republice letos přibude 29 000 m2 nových ploch obchodních center. Nové plochy zahrnují Centrum Stromovka v Praze 7 a rozšíření jednoho z nejstarších obchodních center v České republice Avion Shopping Park Brno o plochu 14 000 m2, což ho přivede i s Ikeou na celkovou plochu 94 000 m2. Největší přírůstky však trh doručí až v následujících letech, kdy dojde k otevření hned několika významných projektů. 

„Potřeba nových prostor nákupních center ve střední a východní Evropě je ve velké míře ovlivňována makroekonomickými trendy, například v Polsku byl růst poháněn silnou ekonomikou a staví se tu v hojné míře. Vzrůstající roli však také hrají měnící se zvyklosti spotřebitelů a vzestup online nakupování, které výrazněji dopadá zvláště na západní trhy,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield a dodává: „Trendem poslední doby jsou především revitalizace stávajících center, u nás se nedávno otevřelo nově zrevitalizované Nákupní centrum Fénix v Praze, OD Prior ve Zlíně nebo OC Galerie Butovice, kde se otevřela i nová Kika“. 

Nejvíce nových ploch uvidíme v České republice po roce 2020, pokud nedojde k výrazným posunům termínů dokončení. V centru Prahy vznikne zatím nejvýznamnější multifunkční projekt Savarin, který propojí Václavské náměstí s ulicí Na Příkopě a Jindřišskou. Jeho celková maloobchodní plocha bude dosahovat přes 35 000 m2. V Brně se dočká rozšíření Nákupní centrum Královo pole a kompletní revitalizace se plánuje pro území Tesca Dornych, kde vznikne multifunkční projekt s maloobchodní plochou přes 33 000 m2. V Plzni pak vyroste nový multifunkční projekt podél ulice Americká a v centru Zlína projekt Fabrika. Do budoucna rozšíření plánuje také pražské obchodní centrum Zličín. Zároveň dochází k mnoha revitalizacím. 

Jedním z hlavních nájemců projektu Savarin bude vůbec první food hall svého druhu ve střední Evropě společnosti Time-out. „Příchod tohoto velkého hráče potvrzuje trend, že gastronomie hraje v maloobchodu stále větší roli,“ říká Jan Kotrbáček, který se podílel na příchodu této značky do Česka. 

Významné maloobchodní projekty

S postupujícím vyzráváním trhů obchodních center ve většině evropských zemí bude docházet ke stále výraznější polarizaci mezi úspěšnými špičkovými objekty a neúspěšnými druhotnými lokalitami, které boj o přežití donutí k diverzifikaci, říká nová výzkumná zpráva společnosti Cushman & Wakefield. V České republice je trh téměř saturovaný. Prostor pro unikátní smíšené projekty ve špičkových lokalitách s přirozeně vysokou frekvencí lidí tu ovšem stále je. Velký důraz je pak kladen na architekturu a design. Své místo si také najdou malé projekty, pokud mají správně nastavený mix nájemců a jsou na vysoce frekventovaných místech. Stále důležitější roli hraje také proaktivní správa projektů. 

Studie European Shopping Centre: The Development Story (Evropská obchodní centra: zpráva o výstavbě) dále uvádí, že v roce 2018 bylo dokončeno přibližně 2,6 mil. m2 nových prostor obchodních center, což je o 28 % méně než v roce 2017. Číslo za rok 2018 představuje nejmenší objem dokončených projektů za posledních 24 let a je srovnatelné s údaji z počátku 90. let 20. století, kdy se ve střední a východní Evropě otevírala první tradiční obchodní centra. 

Avion Shopping Park Brno

Navzdory skutečnosti, že tempo nové výstavby v posledních pěti letech zpomaluje, celková velikost evropského trhu stále roste a v současnosti dosahuje 168,1 mil. m2, v důsledku čehož se mezi obchodními centry zostřuje konkurence. Developeři se snaží udržet si pozice na trhu, a proto se zaměřují na projekty přestaveb a rekonstrukcí, jejichž cílem je vybudovat kultivované, moderní a esteticky působivé prostory pro nákupy a trávení volného času. 

Deset zemí s největším přírůstkem prostor v obchodních centrech za rok 2018

Autorka zprávy Silvia Jodlowski, senior analytička průzkumu trhu ve společnosti Cushman & Wakefield, uvedla: „Příležitosti k výstavbě nových obchodních center vidíme především u dvou druhů projektů. Dominantní moderní projekty s výrazným volnočasovým prvkem namísto zastarávajících neatraktivních center, anebo menší komunitní maloobchodní projekty „vše pod jednou střechou“, kde jsou hlavními faktory úspěchu konkrétního centra jeho vzdálenost, přítomnost prodejny potravin a správný mix nájemců.“ 

Západní Evropa

Rostoucí obavy ze vzestupu elektronického obchodování a výrazný růst maloobchodu na hlavních obchodních ulicích měst potlačovaly výstavbu nových obchodních center v celé západní Evropě. Čtvrtý rok po sobě byla z hlediska přírůstku nových ploch nejaktivnější Francie, kde jich na trhu přibylo 237 000 m2

Ve Velké Británii sice pokračující posun směrem k internetovému obchodování způsobil uzavření některých prodejen, avšak převis nabídky nebrzdí rozvoj obchodních center. Developery od další výstavby neodradil – spíše je pouze přiměl usilovat o přilákání většího počtu návštěvníků nabídkou jedinečných a interaktivních nákupních zážitků v centrech rozšířených o volnočasové prvky a smíšené využití. Spojené království bylo v roce 2018 třetím nejaktivnějším trhem výstavby v západní Evropě – bylo zde vybudováno 147 000 m2 nových prostor, z čehož 74 % připadá na dva projekty. Oproti roku 2017 se jedná o 8% nárůst. 

Ve Finsku výstavbě obchodních center nahrává výrazná migrace do měst, přičemž 80 % veškerých vybudovaných připadá na tři největší regiony: Helsinky, Tampere a Turku. V jižní Evropě si pak prvenství z hlediska výstavby obchodních center udrželo Španělsko. 

V letech 2019 a 2020 se v západní Evropě očekává výstavba 2,1 mil. m2 nových prostor v obchodních centrech. 

Prvních pět západoevropských měst z hlediska rozpracovaných projektů na léta 2019-2020

Střední a východní Evropa

Ve střední a východní Evropě bylo nejaktivnější Turecko, kde bylo vybudováno 525 000 m2 nových prostor. Na straně nabídky nových prostor došlo k téměř 50% poklesu oproti roku 2017, jelikož developeři se začínají zaměřovat na menší projekty a také na rekonstrukci a optimalizaci stávajících center. V Rusku, které bylo z hlediska nové výstavby v roce 2018 druhým nejaktivnějším evropským trhem, bylo dokončeno 436 000 m2 nových prostor. Jedná se sice o nejnižší číslo za posledních 15 let, v letech 2019/20 se však očekává jeho zvýšení, protože ve výstavbě je nyní 1,8 mil. m2 nových prostor.

Příznivé hospodářské prostředí v Polsku poskytlo výstavbě maloobchodních prostor pevné základy. V roce 2018 na trhu přibylo zhruba 300 000 m2 nových prostor, což je třetí nejvyšší číslo v Evropě. Stejně tak jako v západní Evropě zde platí, že růst elektronického obchodování znamená zesilování konkurence, což pronajímatele nutí se zaměřit na zatraktivnění svých projektů pro návštěvníky.

Jinde ve střední Evropě byla výstavba stabilní. V Bulharsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku se trhy přibližují zralosti. Potenciální nové příležitosti skýtají projekty pro smíšené využití, centrální oblasti měst a uzly veřejné dopravy. Na léta 2019 a 2020 se ve střední a východní Evropě očekává přírůstek 4,4 mil. m2 nových prostor v obchodních centrech.

Prvních pět měst střední a východní Evropy z hlediska rozpracovaných projektů na léta 2019-2020

Silvia Jodlowski dodává: „Pronajímatelé a investoři se budou muset polarizaci trhu obchodních center přizpůsobit. Domníváme se, že další výstavba obchodních center v tradičním slova smyslu již nebude v takovém rozsahu pokračovat. Namísto toho předpokládáme rostoucí počet projektů přestaveb a rekonstrukcí, jejichž cílem bude vyhovět rostoucí poptávce po flexibilních prostorách.

Popularita projektů pro smíšené využití rychle stoupá s tím, jak se investorům daří realizovat jejich skutečný potenciál. Jak je vidět v některých částech Evropy – především například ve Francii – developeři obchodních center se snaží diverzifikovat pomocí nových formátů, jako jsou například nákupní parky, i hybridních formátů zahrnujících v sobě kanceláře, hotely i bytovou výstavbu.“

Zdroj/foto: Cushman & Wakefield, s.r.o./Titulní foto VN47 (www.vn47.cz)

Related Posts