8 května, 2021
Home Jakub Cigler Architekti
Administrativní centra a kanceláře
Úplně první klimaticky neutrální kanceláře v regionu střední a východní Evropy (CEE) plánuje postavit divize pro komerční development společnosti Skanska. Aby dosáhl tohoto ambiciózního cíle, použije developer inovativní řešení založené na použití konstrukčního dřeva, jelikož tento přírodní zdroj pomáhá snižovat uhlíkovou stopu. Začátek stavebních prací na kancelářské