5 února, 2023
Zajímavosti ze zahraničí

Prologis oznamuje schválení vědecky podložených cílů k řešení klimatických změn

Na důkaz postavení Prologis coby odvětvového lídra v oblasti ESG (ekologických, sociálních a korporátních kritérií) se společnost zavázala k naplnění vědecky podložených cílů (SBT) s účelem podniknout okamžitá opatření potřebná k řešení změn klimatu. SBT, zaštítěné Iniciativou vědecky podložených cílů (SBTi), jsou mezinárodně uznávaným přístupem, jak na základě vědeckých zjištění pomoci společnostem vytvářet plány na snížení emisí skleníkových plynů.

Podle nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPPC) jsou okamžitá řešení nezbytná pro to, abychom se vyhnuli katastrofické změně klimatu předpovídané do roku 2030. Prologis se řadí do vybrané skupiny společností, jež zaujaly proaktivní přístup zavedením směrnic SBT a zároveň získaly jejich oficiální potvrzení. Ze 492 globálních firem, jež se rovněž zavázaly k zavedení SBT, jich ze strany SBTi dosáhlo schválení méně než 25 procent, z toho pouze 11 společností působí v odvětví nemovitostí.  Prologis tak je vůbec první logistickou společností v rámci REIT (Asociace realitních investičních fondů) se schválenými směrnicemi SBT.

Cíle společnosti Prologis v rámci SBT stanovují následující: „Prologis se počínaje rokem 2016 zavazuje snížit celkový rozsah emisí skleníkových plynů typu 1 a 2 o 21 procent do roku 2025 a do roku 2040 o 56 procent. Prologis se dále ve stejném období zavazuje omezit celkový rozsah emisí typu 3 o 15 procent do roku 2025 a o 40 procent do roku 2040.“

Více informací o emisích skleníkových plynů společnosti Prologis v roce 2016 najdete ve Zprávě o udržitelnosti z roku 2017.

Prologis se aktivně angažuje v iniciativách pro řešení klimatických změn. Společnosti se podařilo o čtyři roky předstihnout vlastní plány na snížení rozsahu emisí typu 1 a 2 o 20 procent do roku 2020. Za účelem splnit svoje SBT podnikne Prologis následující okamžité kroky:

  • Centrály, kanceláře a budovy Prologis budou nadále přejímat nové technologické a konstrukční prvky pro zvýšení jejich úspornosti.
  • Prologis bude nadále spolupracovat se svými zákazníky za účelem přispět minimalizaci jejich dopadů na životní prostředí na základě využití osvědčených postupů a technologií, nabízení konkrétních programů, například LightSmart pro zavedení LED osvětlení, a pomoci při instalací řešení pro využití solární energie.
  • Firemní tým pro ESG bude se zaměstnanci Prologis po celém světě pokračovat ve spolupráci na dlouhodobých ekologických řešeních a strategiích pro redukci emisí skleníkových plynů.

Přečtěte si více o tom, jaké dlouhodobé hodnoty náš přístup k ESG a udržitelnému designu, výstavbě, provozu či firemní kultuře přináší našim zákazníkům, investorům, zaměstnancům i komunitám.

Zdroj/foto: Prologis, Inc.

Related Posts