5 února, 2023
Zajímavosti ze zahraničí

Savills: Průzkum globálního sentimentu vykazuje mírné zlepšení dopadu Covidu-19 na realitní trhy, s obnovenou aktivitou v Číně

Ve svém nejnovějším průzkumu globálního sentimentu v kontextu vlivu Covid-19 na realitní trh společnost Savills uvádí mírné zlepšení budoucího vývoje. 19% zemí zařazených do průzkumu vykazuje významný negativní dopad na své realitní trhy v souvislosti s pandemií, což představuje zlepšení ve srovnání s 29% v předchozím průzkumu provedeném 31. března, a 74% popisuje mírně negativní dopad (na rozdíl od 67% na konci března).

Sentiment v Číně je nyní „mírně pozitivní“. Aktivita na čínském realitním trhu byla částečně obnovena poté, co se podařilo dostat šíření nákazy pod kontrolu: v první polovině dubna se mírně zvýšila aktivita v oblasti pronájmu maloobchodních a kancelářských prostor. Se znovuotevřením kanceláří a obchodů se zvýšila také míra využití prostor, která však stále zůstává pod běžnou hladinou s ohledem na přetrvávající dodržování odstupu mezi lidmi. Jižní Korea a Vietnam, které rovněž těží z rychlého poklesu počtu případů nákazy, uvádí „neutrální“ tržní sentiment.

Cílem nejnovějšího interního průzkumu společnosti Savills, zaměřeného na zjištění globálního tržního sentimentu, bylo poskytnout obraz o situaci na realitním trhu v období mezi 31. březnem a 15. dubnem 2020, a to na základě názorů vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu z 31 sledovaných zemí*.

Hlavní zjištění tohoto průzkumu byla následující:

  • Výše nájemného: Nájemné zůstává beze změny v 60% sektorů a zemí po celém světě a v případě kancelářského sektoru se zvyšuje na 71% zemí, což je částečně podpořeno rozsáhlým využíváním úlev. Nejvíce podpořenou skupinou zůstávají maloobchodní nájemci, jimž je určitá forma úlevy od nájemného nabízena v 80% analyzovaných zemí. Dalšími nejčastějšími formami úlev jsou odklady plateb poplatků za služby a změny ve struktuře plateb, pronajímatelé maloobchodních prostor tyto kroky využívají ve 40% zemí.
  • Poptávka ze strany nájemců: Poptávka ze strany nájemců se na mnoha trzích změnila prakticky přes noc. Avšak s prvními náznaky, že mnoho zemí je nyní na vrcholu epidemie, lze v některých sektorech pozorovat známky stability. Poptávka po kancelářských prostorech je údajně stabilní ve 42% zemí, zatímco 55% uvádí mírný pokles poptávky. Jak uvádí Savills, jedná se o významné zlepšení oproti stavu na konci března, kdy mírný pokles poptávky vykazovalo 70% zemí.
  • Kapitálové trhy: Průzkum ukazuje, že se objemy transakcí snižují, neklesají však již tak prudce jako v březnu. 44% zemí nezaznamenalo v první polovině dubna žádnou změnu v objemu transakcí. Konkrétně v kancelářském sektoru uvedla nezměněný objem transakcí od konce března téměř polovina sledovaných zemí, zatímco v předchozím průzkumu vykazovalo mírný nebo významný pokles objemu 73% zemí.
  • Ceny nemovitostí: Ceny nemovitostí zůstávají do značné míry nedotčeny 63% analyzovaných zemí vykazovalo nezměněné hodnoty, i když došlo ke snížení objemů. Není překvapením, že logistice a zdravotnictví se i nadále daří, 87% a 95% zemí uvedlo nezměněné nebo zvýšené ceny nemovitostí. Po obou sektorech bude v dohledné budoucnosti i nadále vysoká poptávka, což by mělo přispět k podpoře jejich hodnoty. Více než dvě třetiny zemí uvádějí, že ceny nemovitostí v kancelářském a rezidenčním sektoru se nezměnily.
  • Vládní podpora: Vládní intervence, jako je snížení daně z nemovitosti nebo dočasné zákazy vystěhovávání nájemníků, byly hlášeny v 59% sledovaných zemí.

Sophie Chick, vedoucí oddělení Savills World Research, k tomu dodává: „Od našeho posledního průzkumu na konci března se počet případů Covidu-19 na celém světě více než zdvojnásobil, ale jak mnoho zemí dosáhlo vrcholu v počtu nově nakažených, situace se začíná rozjasňovat. Pozornost se nyní obrací k tomu, co se bude dít dál, a v několika zemích se znovu otevřely některé vedlejší zbytné sektory.

Zatímco mnoho zemí zůstává v karanténě, dlouhodobý dopad Covidu-19 ještě není patrný. Mnozí věří, že svět se po pandemii změní. Nucená izolace urychlila používání technologie pro komunikaci a umožnila flexibilní práci z domova. Dodavatelské řetězce prošly důkladným přezkoumáním, což může vést k návratu většího množství výrobních provozů na domácí trhy nebo do bližších sousedních zemí, neboť se výrobci budou snažit diverzifikovat své dodavatelské sítě, i když spotřebitel citlivý na cenu může tempo těchto změn zmírnit. Začíná se více vnímat hodnota přístupu k soukromému venkovnímu prostoru nebo velkému veřejnému venkovnímu prostoru, stejně jako k dobrému Wi-Fi připojení a možnosti práce z domova. Zdraví a dobré životní podmínky, na které se již apelovalo před pandemií, jsou v popředí lidského vnímaní. Očekává se, že tyto změny ve způsobu života a práce, budou mít dopad na realitní trhy po celém světě.“

Lenka Oleksiaková, senior research analyst společnosti Savills ČR a SR, dodává: „I přes nadcházející uvolnění restriktivních krátkodobých opatření zůstávají nájemci, pronajímatelé a investoři v České republice stále velmi opatrní. Aktivita v oblasti pronájmů vykazuje ve všech sektorech výrazný pokles. Někteří operátoři coworkingů nyní začínají bojovat o přežití, zatímco průmyslový trh se stále snaží uspokojit zvýšenou poptávku maloobchodníků a logistických firem po krátkodobém skladování. Aktivita v oblasti investičních transakcí je nyní téměř zastavena a stále více transakcí se odkládá. Maloobchodníci čekají na oficiální znovuotevření nákupních center, i když i zde je na místě opatrnost, protože dosud není zřejmé jak se změní nákupní chování a do jaké míry se zvýšený počet návštěvníků v obchodních centrech promítne do vyšších obratů.“

Zdroj/foto: Savills CZ s.r.o./Ilustrativní foto (www.pexels)

Related Posts