5 února, 2023
Zajímavosti ze zahraničí

Slavnostní otevření areálu PORR Campus

Za přítomnosti zástupců z politiky, ekonomiky a médií proběhlo v podnikovém areálu společnosti PORR ve Vídni Simmeringu slavnostní otevření areálu PORR Campus. Prostřednictvím podnikového vzdělávání a dalšího odborného rozvoje rozšiřuje společnost PORR terciální systém vzdělávání ve stavebnictví o další, čtvrtý pilíř a pozvedává tak stávající nabídku vzdělávání pro řemeslníky a učně na novou úroveň. V prvním ročníku odborné učňovské přípravy v areálu PORR Campus se bude vzdělávat přibližně 80 učňů z celého Rakouska.

Propojení prostřednictvím digitální sítě v celém hodnotovém řetězci ve stavebnictví vede k zásadním změnám v rezortu stavebnictví a ke změně konkurenčního prostředí. Pracovní procesy jsou stále komplexnější, nároky na zaměstnance se neustále zvyšují a do popředí se dostává mezioborová spolupráce. K důslednému využívání potenciálů a výhod trhu a následnému zvyšování produktivity jsou zapotřebí vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci.

„Dobří a kvalifikovaní pracovníci jsou vždy žádaní. Podniky musí prosazovat ucelené koncepce vzdělávání, aby mohly včas vzdorovat nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a motivovat mladé talentované lidi k zájmu o vyučení,“ shrnul starosta města Vídně, Dr. Michael Ludwig vývoj, který se týká i všech ostatních oborů. „Pilotní projekt společnosti PORR ve čtvrti Simmering ve Vídni je atraktivní jak z hlediska učňovského vzdělávání v oboru stavebnictví, tak z hlediska umístění ve Vídni, kde toto vzdělávání probíhá.“

PORR Campus ve Vídni Simmeringu – učebna

Role průkopníka: Vzdělávání v oboru stavebnictví v době přechodu k digitalizaci

Otevření areálu PORR Campus je jedním z cílených opatření podniku, namířených proti nedostatku odborných pracovních sil, který vládne v celém odvětví: „Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil patří i nadále k základním výzvám v oboru stavebnictví. Z toho důvodu přikládáme vzdělávání a dalšímu odbornému rozvoji našich zaměstnanců rozhodující význam,“ uvedl generální ředitel společnosti PORR Karl-Heinz Strauss„Otevřením areálu PORR Campus budeme udržovat naše zaměstnance v dobré formě pro budoucnost. Zároveň posílíme svou roli průkopníka v uplatňování nejmodernějších technologií a metod zaměřených na budoucnost, a tím si dlouhodobě zajistíme svou konkurenceschopnost.“

Jako poskytovatel komplexních služeb navíc umožníme každý rok všem učňům absolvovat třítýdenní praktický výcvik v našem interním vzdělávacím středisku. Součástí učebních osnov výukového provozu jsou učební bloky v těchto oborech: zdění, montáž bednění, inženýrské/podzemní stavby a dlažby. Školení a teoretické kurzy v oblasti nauky o materiálech nebo bezpečnosti práce doplňují nabídku školení a dalšího vzdělávání. V individuálních kurzech se učni mohou navíc připravit na závěrečnou učňovskou zkoušku.

Důležitou roli v areálu PORR Campus hraje také odborný rozvoj kvalifikovaných řemeslníků. PORR nabízí všem řemeslníkům širokou paletu možností dalšího vzdělávání, která slouží k rozvinutí jejich individuálního potenciálu a k podpoře jejich odborné kariéry. Pomocní pracovníci, kvalifikovaní dělníci a předáci jakož i mistři mají pro své individuální a další odborné vzdělávání k dispozici speciální program kurzů sestavený z vhodných školení v oblasti BOZP, ovládání softwaru, strojů, zařízení a stavební techniky.

PORR Campus ve Vídni Simmeringu – kanceláře

Kampus PORR: Prostor pro inovativní přístup k výuce

Areál PORR Campus vznikl na základě moderní architektonické koncepce poskytující větší prostor pro provázanou práci a vytváří optimální podmínky pro vzdělávání a další odborný rozvoj zaměřený na budoucnost. Učebny jsou vybaveny nejen inteligentními tabulemi, ale díky výkonným mobilním koncovým zařízením vytvářejí optimální základ pro ergonomickou a vzájemnou spolupráci.

Kromě prosvětlených učeben mají učni a řemeslníci k dispozici dílnu o výměře 500 m2 s kompletním strojním vybavením, dále moderní ubytování s přibližně 50 lůžky a mnoho sportovišť a dalších zařízení pro volnočasové aktivity.

„Areál PORR Campus jsme cíleně vytvářeli tak, aby se tam člověk nejen cítil dobře, ale aby také dobře fungoval. Zároveň jsme vsadili na vhodné technologie, jejichž prostřednictvím lze učňovské i další odborné vzdělávání optimálně provádět po celý rok,“ dodává Michael Heissenberger, který je ve společnosti PORR odpovědný za učně a Reinhard Schöller, vedoucí areálu PORR Campus.

Zdroj/foto: PROTEXT

Related Posts